Lars Møller (S), udvalgsformand for ældreområdet i Norddjurs:

Lars Møller (S), udvalgsformand for ældreområdet i Norddjurs:

Debat: Skjulte tv-optagelser - værdig pleje handler også om ressourcer

Af
Lars Møller (S)

Formand for Voksen og Plejeudvalget i Norddjurs:

"Sommerens debat om ældreplejen, oven på de skjulte tv-optagelser på Kongsgården i Århus og Huset Nyvang i Randers, er en vigtig og nødvendig debat.

Vi må diskutere dette nuanceret og ikke kun med fokus på de enkelte medarbejdere, som vi ser i tv- indslaget. Rammerne for vores ældrepleje er for mig afgørende. De værdipolitiske og økonomiske rammer, som vi giver vores medarbejdere og ledere, har afgørende betydning for den måde som de kan udføre deres arbejde på. Det er svært at undskylde den nedværdigende behandling og sprogbrug, vi har set her, men vi må prøve at forstå baggrunden for det, så vi kan lære af det.

Jeg er stolt og tryg ved vores ældrepleje i Norddjurs og imponeret over vores medarbejderes indsats. Men vi er ikke fejlfri, og selvfølgelig får jeg en klump i maven over tv-indslagene. Når jeg er imponeret over ledelsens og medarbejdernes indsats, hænger det ikke alene sammen med den måde de normalt håndterer den daglige indsats på, men også om hvordan de har håndteret Corona-situationen og i særlig grad den voldsomme budgetbesparelse i 2019.

Selvom jeg syntes, at det er en uskik og ikke er i orden med skjulte tv optagelser, kan vi jo lige så godt lære af dem, når de nu er kommet frem. Alt andet vil jo være dumt.

Jeg vil derfor bede vores ledere, i ældreplejen og på socialområdet, om snarest, at se disse tv indslag og vurdere hvilken læring, vi her i Norddjurs, kan drage af dem.

Selvom nogle vil sige, at det, de har set, ikke hænger sammen med ressourcer men handler om manglende empati. Så tror jeg at mangel på ressourcer, over lang tid kan være medvirkende til, at medarbejdere bliver pressede.

Besparelserne i 2018 og 2019 på Voksen og Plejeudvalgets område er på ca. 40 mil. kr. Besparelserne er gennemførte og har været en afgørende faktor for, at kommunen igen har styr på økonomien. Jeg vil arbejde, viderefor, at vi får genoprettet budgettet/serviceniveauet på ældre-, sundheds- og socialområdet. Det ikke alene skylder vi, nogle af vores svageste borgere, som har betalt for genopretningen af kommunens økonomi, men det er også rettidig omhu i forhold til at undgå yderligere nedslidning af området.

Der var lydhørhed i hele kommunalbestyrelsen, da Voksen og Plejeudvalget, i 2019 meldte ud, at nu kunne vi ikke beskære yderligere. Derfor håber og tror jeg på, at der er opbakning til at vi, i de kommende budgetbehandlinger, får genoprettet noget af, om ikke hele, serviceniveauet.

Værdig pleje handler om mange ting, såsom empati, ledelse, pårørendesamarbejde, arbejdsmiljø, politisk opbakning, faglighed mv. Men det handler altså også om, at de økonomiske ressourcer skal være til stede, og at der i hverdagen er tid og rum til, at give den værdige pleje."

Publiceret 31 July 2020 10:30