Pia Marcussen og Eydfinn Heinesen har tidligere gjort rede for deres kritik af forslaget om at etablere UngeSpot i Rønde Bypark overfor Syddjurs borgmester Ole Bollesen (tv.), og i det hele taget kritiseret kommune, politi og uddannelsesinstitutioner for ikke at tage et ansvar i forhold til de unges ageren i Byparken. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Pia Marcussen og Eydfinn Heinesen har tidligere gjort rede for deres kritik af forslaget om at etablere UngeSpot i Rønde Bypark overfor Syddjurs borgmester Ole Bollesen (tv.), og i det hele taget kritiseret kommune, politi og uddannelsesinstitutioner for ikke at tage et ansvar i forhold til de unges ageren i Byparken. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Sådan kan der skabes ro og orden i Rønde Bypark

Planerne om at etablere UngeSpots på centrale steder i Hornslet og Rønde har affødt en massiv række protester fra berørte borgere

Af
Lars Norman Thomsen

UNGESPOT Syddjurs Byråd har afsat 800.000 kroner til at etablere såkaldte UngeSpots - et udendørs værested for unge - i Rønde og Hornslet.

UngeSpots skal bidrage til en bykultur, hvor der er plads til alle borgere og deres forskellige behov, uden at det er til gene for hinanden. Et UngeSpot er udendørs placeret som en del af byrummet og er et mødested for unge på tværs af forskellige grupper. Desuden er det driftsfrit – det vil sige uden installation af vand, varme og el og uden personale.

Det lyder smukt og meget parfumeret, men det vil være synd at påstå, at det har vakt jubel blandt en større kreds af borgere i Rønde og Hornslet.

Onsdag har Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur UngeSpots på dagsordenen, hvor en del af diskussionen vil handlede om det foreslåede placeringer:

I Rønde et område i Rønde Bypark og i Hornslet et område bær Ungdomsskolen tæt på Den Gamle Kro. På et møde 29. juni havde to af kritikerne af placeringen i Rønde, Pia Marcussen og Eydfinn Heinesen, begge naboer til Byparken og frustrerede over den larm og støj, som de oplever i Rønde Bypark, når unge holder hof især i sommermånederne, fået sat et møde op på Kulturhotellet i Rønde med Riber Hog Anthonsen (V), formand for Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur, Kirstine Bille (SF), formand for Udvalget for Familie og Insttutioner, og Ole Wolf, chef for Kultor og Borger ved Syddjurs Kommune. Til mødet havde Pia Marcussen og Eydfinn Heinesen medbragt 4 konkrete bud på hvordan naboerne til Byparken mener, at der kan skabes ro og orden i parken.

Alkoholforbud

Et af dem lød på et generat alkoholforbud i Byparken:

"Man må ikke drikke alkohol på skolerne og på skolens arealer. Det er en af grundene til, at unge går i parken. I parken er ingen regler, og, man må opføre sig, som man vil. Og drikke hjernen ud, hvis det er det, som man har lyst til.

Og så er det spørgsmålet, om man i det hele taget skal kunne drikke i parken. Det vil være et stærkt og modigt signal af politikerne i Syddjurs Kommune at træffe beslutning om alkoholforbud i parken.

En værdipolitisk manifestation fra en kommune og en direkte reaktion på, at danske unge ligger på Europa-førstepladsen i druk, jævnfør Sundhedsstyrelsens og Søren Brostrøms sidste nye udmelding om den problematik. Men det nemmeste for politikerne er nok at støtte drukkulturen i parken.

Naboerne til Byparken foreslår, at der indføres alkoholforbud i parken."

Solstrålen er HHX

På mødet efterlyste Pia Marcussen og Eydfinn Heinesen også, at uddannelsesinstitutionerne i Rønde tog mere ansvar og fremhævede Rønde Handelsgymnasium som et godt eksempel på, at det er muligt at markere klart og tydeligt til de unge, hvordan de må agere i Rønde Bypark:

"Solskinshistorien er Rønde Handelsgymnasium. For ca. 2 ½ år siden var der episoder med elever fra Rønde Handelsgymnasium og Rønde Gymnasium, der festede igennem i Rønde Bypark med masser af alkohol og høj musik til langt ud på morgenerne. De kørte også ind i parken med biler medbringende store højtalere. Mange elever har set snapchats og video-film fra festerne og fortæller, det var rene abefester.

Da det kom ledelsen for Rønde Handelsgymnasium for øre, stillede de nogle krav ud fra et helt klart værdisæt om, at man som et lille handelsgymnasium i er interesseret i opretholde et godt ry i Rønde og omegn og en god og respektfuld relation med handelslivet, hvor man også får støtte og legater fra, og hvor deres studerende skal i praktikker m.v.

Ledelsen gik i dialog med de studerende og forklarede dem, hvilken situation de bringer skolen, deres uddannelse, dem selv og deres kammerater i, hvis de tager i byparken og fester og larmer. På den måde fik de skabt mening med det regel- og værdisæt der nu er på skolen:

Eleverne fra Handelsgymnasiet må kun opholde sig i parken i dagtimerne, og der må ikke indtages alkohol.

Hvis man som elev på Handelsgymnasiet er sammen med nogen i parken, som indtager alkohol, er man passivt deltagende. Og man kommer til samtale med skolens ledelse, hvis man har været i byparken og drikke alkohol.

Den helt konkrete effekt af Handelsgymnasiets værdisæt i forhold til de unges adfærd i parken er, at de unge fra Handelsgymnasiet ikke kommer i parken og drikker og skaber uro! Dette er en fantastisk historie, fordi den viser hvor lidt der skal til for bidrage til at skabe ro og orden i parken. Det handler holdninger, værdier og god ledelse! Og så er dette helt gratis for Syddjurs Kommune!"

Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur har fået alternative placeringer til UngeSpots på tegnebrættet. De skal diskuteres på denne uges møde.

Sagen lander senere i byrådssalen til endelig afgørelse.

FAKTA

Din mening ...

  • Hvad mener læserne - og ikke mindst de unge - om placeringen af UngeSpots i Rønde og Hornslet?
  • Har I forslag til andre placeringer?
  • Hvad siger uddannelsesinstitutionerne?
  • Er der i det hele taget et udtalt behov for UngeSpots?

Giv din mening til Lokalavisen - skriv til redaktion@lokalavisen.dk

Publiceret 12 August 2020 11:35