Nimtofte føler sig overset af byrådet

Syddjurs borgmester Ole Bollesen fik på en hastig morgengåtur mandag at se, at Nimtofte både rummer smuk natur, skønne perler og rigeligt med øjebæer

Af
Lars Norman Thomsen

NIMTOFTE Det startede meget smukt mandag morgen klokken 7.30 skarp på parkeringspladsen ved Nimtoftes historiske og underskønne præstegård med tilhørende længer, pigstensbelagt gårdsplads og have. Borgmester Ole Bollesen (S) havde inviteret interesserede borgere på en timelang morgentur i landsbyen med 650 indbyggere og cirka 300 husstande.

Carsten Bryrup, tidligere byrådspolitiker i det gamle Midtdjurs og sin generations fremmeste talsmand for Nimtofte, bød velkommen som formand for Nimtofte og oplands borgerforening og Distriktsråd til det beskedne følge på blot 12 personer.

Netop Nimtofte er aktuel, fordi Syddjurs Kommune er i gang med at lave en ny landdistriktspolitik. Heri bliver et stort tema, hvordan kommunen kan bidrage til, at landsbyer som Nimtofte får en god fremtid.

Nimtofte kæmper i øjeblikket en hård kamp for at bevare byens eneste dagligevarebutik, Dagli'Brugsen (læs andetsteds), der ligger ud til byens smukke butikstorv, som i tidligere tider var en pulserende smeltedigel med specialvarebutikker af alle slags, pengeinstitut, hotel og et apotek lidt uden for centrum.

I dag er der kun minderne tilbage.

Lejere og ejere

"Vi har en udfordring i byen med, at vi er flere lejere end ejere," forklarede Carsten Bryrup. Underforstået, at det ikke just fremmer interessen for at renovere og vedligeholde sit hus eller ejendom, hvis ejendommen ejes af investorer uden tilknytning til Nimtofte.

Nimtofte Præstegård i den sydvestre udkant af Nimtofte hører også til landsbyens perler. Af den oprindelige præstegård står i dag kun ladebygningen tilbage, den blev opført i 1599. Staldlængen er fra 1865 af genavendt tømmer fra de tidligere avlslænger, og blev anvendt til dyrehold frem til 1980erne. Det oprindelige stuehus og en østlænge blev nedrevet i 1917, og et nyt stuehus blev opført i 1922

Nimtofte Præstegård i den sydvestre udkant af Nimtofte hører også til landsbyens perler. Af den oprindelige præstegård står i dag kun ladebygningen tilbage, den blev opført i 1599. Staldlængen er fra 1865 af genavendt tømmer fra de tidligere avlslænger, og blev anvendt til dyrehold frem til 1980erne. Det oprindelige stuehus og en østlænge blev nedrevet i 1917, og et nyt stuehus blev opført i 1922

Det fik borgmesteren at se ved selvsyn på gåturen.

Det fine apotek, der lukkede for flere år siden, som var et fikspunkt for mange borgere, står forfaldent og råber på at blive brugt til noget andet.

Til gengæld er der muligheder ved Mølledammen, hvor en privat lodsejer med en lang familiehistorie i byen, passer sin parklignende have, så det er en fryd at kigge på.

Til gengæld er den gamle andelsmølle i en forfatning, som skriger på nedrivning, og det samme med omgivelserne.

Flere af de gående nævnte muligheden for at lave lejeboliger på stedet med skøn udsigt ud over Mølledammen.

"Der pågår aktuelt en diskussion om oprensning af Mølledammen – dels mellem kommunen og de nærmeste naboer til den gamle mølle – dels mellem Nimtofte og oplands borgerforening og Distriktsråd og kommunen, hvor der sidste år blev afholdt et politisk møde med udvalgsformændene for NTM og PUK," kunne Ole Bollesen fortælle.

Nimtofte har sine idylliske perler, som her ved Mølledammen. Kommunen og Distriktsrådet snakker oprensning af Mølledammen, men projektet ligger tilsyneladende brak. Alle fotos: Lars Norman Thomsen

Nimtofte har sine idylliske perler, som her ved Mølledammen. Kommunen og Distriktsrådet snakker oprensning af Mølledammen, men projektet ligger tilsyneladende brak. Alle fotos: Lars Norman Thomsen

En oprensning af Mølledammen er ret bekostelig, og kommunen har ikke hjemmel til at kræve den udført. Syddjurs Kommune og Nimtofte og oplands borgerforening og Distriktsråd har snakket om, at en oprensning skulle inddrages i en generel plan for forskønnelse af Nimtofte by, og at der skulle søges fondsmidler hertil. Det forudsætter imidlertid, at byen og kommunen har en plan for byens fremtid, men en sådan er ikke på tegnebrættet.

Skiltning

Midtdjurs Friskole med tilhørende Børnehaven Solbærkrogen er afgørende for Nimtofte. Friskolen er i god gænge med elever fra 0. til 9. klasse.

Den opstod som en anden Fugl Føniks af asken fra den tidligere folkeskole, Bauneskolen, som politikerne besluttede at lukke i maj 2009.

Aktuelt er Nimtofte borgerne skuffet over, at politikerne i forbindelse med åbningen af omfartsvejen til Djurs Sommerland prompte valgte at afspærre muligheden for at køre fra Djurs Sommerland ad Randersvej til Nimtofte, men i stedet nu henviser bilister at køre ad Kolstrupvej.

"Her har vi klart savnet forståelse hos kommunen og politikerne og vilje til dialog," forklarede Jens Sørensen, bestyrelsesformand for Dagli'Brugsen.

"I det mindste kunne det være rart, hvis kommunen ville medvirke til at sørge for at skiltningen ved Randersvej kommer i orden. Det er meget svært at se i den skilteskov, at cyklister henvises til Randersvej," lød det fra Carsten Bryrup henvendt til borgmesteren.

"Jeg skriver og skriver og vil tage jeres kommentarer med på Rådhuset," lovede en årvågen Ole Bollesen, som på Stationsvej havde fået at se, hvad Carsten Bryrups indledende bemærkning om 'flere lejere end ejere' betyder.

Det tidligere plejehjem for eksempel, der i fordums dage tog sig smukt ud på strækningen, ligner i dag noget, katten har slæbt med ind. Synd og skam, men desværre en aktuel problemstilling for landsbyer af Nimtofte størrelse, hvor der sker en fraflytning til større byer.

Syddjurs Kommune har pt. ikke grunde til salg i Nimtofte.

"Vi holder dog løbende øje med efterspørgslen og vil arbejde for at tilvejebringe nye grunde, såfremt der viser sig efterspørgsel efter det," havde embedsmændene skrevet i det papir, som de havde stukket borgmesteren i hånden.

Åbning til dialog

Borgmesteren serverede måske en lille åbning på falderebet, da han lovede at tage lukningen af Randersvej for kørende trafikanter op til fornyet overvejelse.

"Jeg kan ikke love jer noget overhovedet, men jeg vil meget gerne sørge for, at der kommer en ny dialog mellem distriktsråd og kommune," lovede borgmesteren.

Han blev også bedt om at orientere sit embedsværk om, at den cykelsti, der kobler den nye omfartsvej på Nimtofte, er meget fin, men også skal justeres.

"Den skal jo også anvendes af en landmand, der har markarealer som støder op til cykelstien. Problemet er imidlertid, at skrænterne er så høje og stejle, at landmanden ikke kan køre sine maskiner fra cykelstien og ud på markerne. Det skal også bringes i orden," påpegede Carsten Bryrup.

Publiceret 09 September 2020 11:30