lDer er både glæde og skepsis over de politiske planer med Djurslandsskolen. Det hilses velkommen, at flytningen til Mølleskolen er taget af bordet, men politikerne opfordres også til lytte til fagligheden inden en eventuel samling af skolen i det nuværende Ørum Skoles lokaler. Her er det Djurslandsskolens afdeling i Fjellerup.

lDer er både glæde og skepsis over de politiske planer med Djurslandsskolen. Det hilses velkommen, at flytningen til Mølleskolen er taget af bordet, men politikerne opfordres også til lytte til fagligheden inden en eventuel samling af skolen i det nuværende Ørum Skoles lokaler. Her er det Djurslandsskolens afdeling i Fjellerup.

Djurslandsskolen appellerer til grundig politisk undersøgelse

Det er den rigtige løsning, at Mølleskolen ikke længere indgår i planerne som afdeling for elever med særlige behov, mener skoleleder

Af
Simon Carlson

Norddjurs Det er med en vis lettelse, at personalet på Djurslandsskolen har læst den foreløbige skitse til Norddjurs Kommunes budget 2021-2024. Heri udgår tidligere planer om at flytte en afdeling af Djurslandsskolen til den nu lukkede Mølleskolen i Ålsø.

Allerede da den plan blev fremlagt for to år siden, var Djurslandsskolen på stikkerne i forhold til de både faglige og trivselsmæssige problematikker ved en flytning til Mølleskolens lokaler, der på nuværende tidspunkt ikke har de samme faciliteter til at skabe små og trygge rum for Djurslandsskolens elever med særlige behov.

Derfor modtages skrotningen af den plan positivt, men der er dog stadig plads til en smule skepsis over for de planer, der har taget over i stedet.

Har fagligheden

Fra politisk side er det foreslået, at Djurslandsskolen kan samles i Ørum og Fjellerup, mens afdelingen i Stenvad afvikles. Det kan blandt andet lade sig gøre med en lukning af Ørum Skole, som kan give den fysiske plads til samlingen, og den plan har affødt et høringssvar fra Djurslandsskolens MED-udvalg.

Bekymringen er således, om Ørum Skoles nuværende faciliteter - ligesom Mølleskolen - kan omdannes til at rumme Djurslandsskolens behov, forklarer skoleleder Kasper Bak Sørensen, som også er formand for MED-udvalget.

"Vi har brug for nogle rammer, hvor vi kan lave små enheder, og eleverne har mulighed for at få ro. Afdelingen i Stenvad er meget egnet til det formål, så vores høringssvar er for at være på forkant og appellere til, at det bliver undersøgt grundigt, inden der tages en beslutning. Vi har jo ikke fagligheden til at vurdere, hvor meget, det koster at lave de rigtige rammer, men vi har fagligheden til at sige, hvad det er for nogle behov rammerne skal kunne opfylde," uddyber Kasper Bak Sørensen.

Godt samarbejde

MED-udvalget på Djurslandsskolen noterer også i høringssvaret, at formuleringen i den foreløbige budgetskitse kan tolkes som om, at en samling af Djurslandsskolen er en del af den overordnede plan for at lukke Ørum Skole. Den potentielle misforståelse vil Kasper Bak Sørensen gerne rydde af bordet.

"Jeg synes ikke, vi decideret bliver brugt til at legitimere en lukning af Ørum Skole, men det bliver nævnt i samme åndedrag budgetskitsen, så det kan måske tolkes som om, tingene blandes sammen. Det vil vi gerne fastslå, at den proces har vi ikke på noget tidspunkt været involveret i eller bekendt med. Vi har tværtimod en lang historik med godt samarbejde med Ørum Skole," siger Kasper Bak Sørensen.

God beslutning

Overordnet er Djurslandsskolens appel til den kommende beslutningsproces, at der foretages en grundig analyse af behovet for ombygning i både Ørum og Fjellerup, inden der tages politisk stilling til en eventuel lukning af Stenvad-afdelingen. Uanset hvad beslutningen lander på, er det dog glædeligt, at det nu ser ud til, at Djurslandsskolens afdelinger også i fremtiden vil være i midten af kommunen, mener Kasper Bak Sørensen.

"Det giver bare god mening. Vi betjener jo hele Norddjurs Kommune, og hvis man havde placeret en afdeling i den alleryderste ende af en stor kommune, så giver det bare nogle store udfordringer for både personale, men særligt for eleverne, som skal transporteres rigtig langt. Derfor vil vi gerne kvittere for, at Mølleskolen er taget af bordet. Det er den rigtige løsning," mener Kasper Bak Sørensen.

Publiceret 21 September 2020 17:00