Der kan være overbygning på vej til midten af Norddjurs Kommune allerede fra næste skoleår.

Der kan være overbygning på vej til midten af Norddjurs Kommune allerede fra næste skoleår.

Budget: Overbygning på vej til Glesborg

Af
Simon Carlson

Skolerne har igen været et af de varmeste emner i budgetforhandlingerne. Særligt efter kommunalbestyrelsen blev enige om en budgetskitse, hvori der var enighed om at lukke Ørum Skole.

For borgerne i midten af Norddjurs Kommune er det endnu en stor kamel, de må sluge, men nu ser det ud til, at politikerne har lyttet til borgerne og giver lidt igen.

Alle partier i kommunalbestyrelsen står således bag Norddjurs Kommunes budget 2021-2024, og heri er der enighed om at arbejde videre med at etablere overbygning på Glesborg Skole.

Idéen om at lave overbygning på Glesborg Skole tog for alvor fart efter borgermødet i Ørum Aktiv Center i starten af september. En stor gruppe borgere i området har således givet udtryk for, at efter overbygningen på Ørum Skole blev nedlagt for to år siden, og det nu ser ud til, at Ørum Skole må lukke helt, er det nødvendigt at have en fælles stor skole i midten af kommunen.

Løbende udrulning

Ifølge forliget i budgettet er der givet håndslag på, at der frem mod kommunalbestyrelsesmødet 15. december arbejdes på at lave en model, der i første omgang giver Glesborg Skole en 7. klasse fra næste skoleår. Det betyder blandt andet, at Ørum Skoles nuværende 6. klasse kan vælge at fortsætte i 7. klasse på Glesborg Skole.

Herefter rulles overbygningen løbende ud, så der de kommende år også vil være 8. og 9. klasse på skolen.

Forslaget skal således også i høring hos henholdsvis Børneby Midt og Søren Kanne Skolen for at finde den optimale model. Det skyldes blandt andet, at der er behov for anvendelse af faglokaler og anvendelse af nødvendige faglærere fra Søren Kanne Skolen for at kunne etablere overbygning i Glesborg.

Ifølge aftaleteksten reserveres der en driftsreserve i budgetaftalen på 1.9 millioner kroner i 2021, hvoraf op til 1,4 millioner kroner kan anvendes til eventuelle fratrædelsesudgifter.

Der er endvidere reserveret en million kroner i hvert af overslagsårene 2022-2024.

Herved sikres finansiering ved aftrædelse samt øgede driftsudgifter, såfremt der etableres et overbygningstilbud i Glesborg.

Anlægsudgiften til flytning fra Ørum forøges med en reserve på en million kroner kroner i 2021. Yderligere tilpasning af anlæg ved Glesborg Skole behandles i forbindelse med budget 2022.

Publiceret 22 September 2020 13:10