Mads Nikolajsen, SF, Formand for Børne- og Ungdomsudvalget.

Mads Nikolajsen, SF, Formand for Børne- og Ungdomsudvalget.

Debat: Der er en chance for at binde skolerne sammen. Den skal gribes

Af
Mads Nikolajsen, SF

Formand for børne- og ungdomsudvalget i Norddjurs Kommune med ansvar for Folkeskole Samvirket

Det glæder mig, at en overbygningsskole i Glesborg får en chance i budgetaftale 2021-24. Område Midt har samlet sig om opbakning til Glesborg som den fælles folkeskole, fra 0.- 9. klasse. Vi skal bruge mere tid til at afklare om og hvordan vi kan. Men vi lover i aftalen at træffe beslutning, så 6. klasserne og så Søndre skole får besked i god tid. For en gangs skyld! Og vi har reserveret pengene!

Det vil være lykkeligt for elever i område Midt, hvis der igen bliver et folkeskoletilbud 7.-9. klasse. Det var ikke klogt at lukke overbygning både i Ørum og på Vestre skole i Grenaa. Det vil være godt i fremtiden med en tredje mulighed i Glesborg. For områdets elever, og for den elev, der måske mistrives på en anden skole.

Overbygningsskolen ”Søndre” under Søren Kanne skolerne er også en vigtig brik i processen. I område Midt peges på nærhed som en vigtig faktor for overbygningen. Nærhed er altså ikke helt nok kvalitet at sikre kvalitet i en overbygning. Jeg er ikke den eneste i byrådssalen, der ønsker, at unge i Midten også fortjener at nyde godt af den bredde i valgfag og faglærere, som Søndre skole rummer. Om det så skal være ved at Søndre lærere også kommer ud at undervise i Glesborg eller om Glesborg elever busser ind til fag på Åboulevarden f.eks. en dag om ugen eller en kombination, det skal fremtiden og dialogen gerne vise.

Jeg vil gerne give overbygningselever på Glesborg skole fra næste skoleår

- adgang til at møde mange unge og til valgfrihed mellem en stribe valgfag i Grenaa, for eksempel en dag om ugen

- adgang til unikke faglokaler i Grenaa og til en mangfoldighed af fagligt specialiserede lærere fra Søndre, Viden Djurs-uddannelserne, Ung Norddjurs eller Grenaa Gymnasium & IB, hvis Glesborg elever alligevel har lidt af deres undervisning på den store skole i Grenaa.

Jeg ser også for mig, at en bus, der kører unge fra Glesborg til Grenaa, en gang imellem kan aflevere unge fra Søndre skole til for eksempel havidræt på Bønnerup havn eller kunstudstilling i Fjellerup, inden den samler Glesborg klasserne op.

Kommunalbestyrelsen har igen-igen en chance for at binde nogle gode skoler sammen, i stedet for at rive dem fra hinanden. Denne gang skal vi gribe chancen!

Publiceret 22 September 2020 15:30