På grund af manglende skiltning opdager en del først alt for sent, at de faktisk er her-og-nu de skal dreje til højre og ind til Rema-butikken. Foto: John nPedersen

På grund af manglende skiltning opdager en del først alt for sent, at de faktisk er her-og-nu de skal dreje til højre og ind til Rema-butikken. Foto: John nPedersen

Tilkørselsforhold til Rema 1000 bekymrer stadig lokale politikere

Norddjurs Kommune overvejer at bringe en ny sag til behandling i Vejdirektoratet som er vejmyndighed

Af
John Pedersen

AUNING "Jeg har også hørt fra folk i byen, at de føler der er problemer, når de skal svinge ind til Rema 1000 på Vestergade, når de kommer kørende inde fra byen og mod vest".

Det konstaterer Jens Meilvang (LA), formand for teknik- og miljøudvalget i Norddjurs Kommune, der allerede en gang tidligere har rejst en sag om bekymring over til- og fra- kørsel til den nye dagligvarebutik i Auning. Jens Meilvang understreger, at kommunen jo ikke har nogen bemyndigelse over vejen, der har status som statsvej og derfor sorterer under Vejdirektoratet.

Mangler skiltning

Bekymringen i denne omgang går på, at det er meget svært at orientere sig, når man kommer i vestlig retning, passerer en buslomme-holdeplads lige før den eneste lovlige indkørsel til Rema 1000. Dels er det svært at se, at Rema 1000 faktisk kommer så hurtigt efter buslommen, da der mangler tydelig skiltning. Ja, der er faktisk ingen, kun flag, der strækker sig højt over kørebanen.

Dels kan det skabe problemer, når bussen skal ud og andre bløde trafikanter kan også komme i klemme, når alle skal passere og nogle køre til højre og ind til Rema 1000.

Opdager for sent

Da der mangler skiltning, er der ganske mange, der først opdager indkørslen så sent, at de bremser hårdt op for at svinge ind og derved skaber farlige situationer for de bagvedkørende. Lokalavisen Folkebladet har haft udvalgsformanden og hans kollega fra kommunalbestyrelsen, socialdemokraten Tom Bytoft, der også bor i Auning, med på en besigtigelse af forholdene.

Bytoft har også selv observeret de risikofyldte situationer og modtaget flere henvendelser fra lokale borgere om og mener der er yderst kritisable adgangsforhold til dagligvarebutikken.

Halvt års ventetid

"Det enest vi kan gøre i første omgang er at rette henvendelse til Vejdirektoratet og sige, at vi mene,r der er en farlig situation, Men vi har ingen myndighed over vejen", forklarer Jens Meilvang, der nu vil bede sin forvaltning om at tage et nyt kig på forholdene.

Kommune rejste i februar en sag angående frakørsel fra Rema 1000, hvor oversigtsforholdene gav anledning til bekymring. Vejdirektoratet modtog henvendelsen 6. februar 2020 men fandt først vej til Auning til en besigtigelse på stedet 6. august - et halvt år senere.

Det skete efter kommunen havde rykket for svar - og borgeres bekymring om tilkørselsfdorholdene ved Rema-butikken havde været bragt i Lokalavisen Folkebladet kort tid forinden.

Udgangen på den sag blev, at Vejdirektoratet foranledigede at hækken på nabogrunden til Rema mod vest blev klippet, så der blev lidt bedre udsyn.

Vejdirektoratet mener ikke at have bemyndigelse til at gå hårdere til værks, da hækken ikke rækker ud over kørebanen eller det areal, som vejmyndigheden har råderet og ejerskab over.

Alternativ vejadgang

Tom Bytoft mener, at kommunen skal gå et skridt videre og foreslå en løsning, der en gang for alle kan skabe trygge tilkørselsforhold til Rema 1000 i Auning.

Han vender tilbage til tiden før Rema fik sine godkendelser.

Dengang lød der advarende røster om trafikale problemer når så mange biler hver dag skulle til og fra den nye dagligvarebutik.

En vejmodel med adgang til Rema via den asfaltbelagte Finervej fra det tidligere Stark-byggemarked og ud på Klibovej, er Tom Bytofts forslag.

Den model var allerede bragt i forslag men Rema 1000 havde allerede fået sin godkendelse til de nuværende til-og frakørselsforhold direkte fra vejmyndigheden Vejdirektoratet.

"Det er efter min mening ikke for sent at rette op på den fejl. Det er vores pligt at sørge for, at trafikforholdene bliver de mest sikre og derfor bør vi sætte gang i en proces, så vi kan bringe den alternative løsning i spil igen".

Udvalgsformand Jens Meilvang vil få sin forvaltning til at se på mulighederne. men mener umiddelbart, at der kan være nogle planmæssige problemer,blandt andet omkring ejerforholdene for det område, der ligger bag Rema og eventuel skal inddrages til den løsningsmodel som Bytoft er fortaler.

Publiceret 30 September 2020 10:00