Man mødes af en hjemlig atmosfære, når man træder ind i Fundamentet. Her byder relationsmedarbejder Tim Alvin Broström velkommen til lokalerne på Søren Frichs Vej i Aarhus. Foto: Fundamentet

Man mødes af en hjemlig atmosfære, når man træder ind i Fundamentet. Her byder relationsmedarbejder Tim Alvin Broström velkommen til lokalerne på Søren Frichs Vej i Aarhus. Foto: Fundamentet

Ensom og 'ondt i skolen': Tålmodige ildsjæle hjælper sårbare unge

Skubber de unge til uddannelse, eller forhindrer at de dropper ud

uddannelse Et midtjysk strukturfondsprojekt skaber resultater, der gør livet lettere for flere hundrede unge med ondt i livet. I Aarhus er et delprojekt vokset ud af moderprojektet 'Alle unge med imidt' og skal nu bygge en helt ny HF-uddannelse for psykisk sårbare unge.

"Vores skolesystem fungerer fint for en stor del af befolkningen, men ikke så godt for de unge, der falder udenfor af den ene eller anden grund. I løbet af de sidste 10 år er antallet af unge med angstlidelser tredoblet, og Psykiatrifonden anslår, at op mod 60 procent af alle frafald på ungdomsuddannelser skyldes psykiske udfordringer. Derfor er det vigtigt, at der er fleksible tilbud som vores, der samler dem op, som ikke passer ind i det eksisterende uddannelsessystems rammer."

Sådan siger Jan Houborg Andersen, daglig leder af Foreningen Fundamentet i Aarhus, i en pressemeddelelse. I værestedets hyggelige lokaler tanker op mod 200 unge med personlige udfordringer hvert år selvtillid og mod til at tage næste skridt i livet. En del af foreningens indsats er HF Fundamentet, der er et af seks stærke delprojekter i strukturfondsprojektet Alle unge med imidt.

Angst og depression

Fundamentets sårbare unge kæmper med angst og depression, med oplevelsen af ikke at kunne leve op til omgivelsernes krav og forventninger - og med følelsen af ikke at passe ind.

"Vi fungerer nærmest som en udvidet familie: Vi holder juleaften, vi skaffer biler til flytning, vi hjælper med det, der er behov for. Præcis som en ressourcestærk familie ville gøre. Og der er ingen udløbstid på tilknytningen til Fundamentet, så længe der er brug for støtte, er man en del af Fundamentet," siger Jan Houborg om værestedets helhedsorienterede indsats.

Fundamentet har så stor succes, at foreningen nu skal udvikle en helt særlig HF-uddannelse for unge med særlige udfordringer. Uddannelsen får premiere i sommeren 2021, og Fundamentet har sammen med samarbejdspartneren Aarhus HF & VUC fået 8,4 mio. kr. i fireårig støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond. Støtten skal bruges til at udvikle uddannelsen samt udvikle en landsdækkende model for et uddannelsesforløb til de sårbare unge, der har svært ved at slå til i skolesystemet.

Uddannelse er målet

Målet i moderprojektet Alle unge med imidt (AUMI), der er støttet med 10 mio. kr. fra EU’s Socialfond, er todelt: Det skal give udfordrede unge et skub mod en ungdomsuddannelse eller forhindre dem i at droppe ud og samtidig at skabe metoder, værktøjer og erfaringer, som f.eks gymnasielærere, vejledere og andre i hele landet kan bruge, når AUMI slutter i august 2021.

HF-projektet vækker begejstring hos operatøren Projekter imidt, som driver AUMI i samarbejde med en række jyske kommuner, uddannelsesinstitutioner og private organisationer.

"Vi er stolte over, at Fundamentets erfaringer og resultater fremover kommer alle unge i Danmark til gode. Det er det, der er meningen med hele projektet, og det viser for alvor, hvordan støtte fra EU’s Socialfond kan få en særdeles positiv effekt i samfundet,” siger Helle Gammelgaard, projektleder i AUMI.

gs

Publiceret 07 October 2020 10:00