Formand for Allingåbro Borgerforening Benno Blæsild ser frem til nye løsninger, hvor reparationen af vejbroen snart kan gå i gang. Norddjurs Kommune har inviteret borgerforeningen med på råd i forhold til udseendet af broen.

Formand for Allingåbro Borgerforening Benno Blæsild ser frem til nye løsninger, hvor reparationen af vejbroen snart kan gå i gang. Norddjurs Kommune har inviteret borgerforeningen med på råd i forhold til udseendet af broen. "Det vil være dejligt, hvis vi kan få en bro, hvis æstetik passer med det bymiljø, den er indgangen til," konstaterer Benno Blæsild.

Brobygning:

Ny bro kan åbne for nye veje i Allingåbro

Det er på tide at gøre op med farlige trafikale situationer i befærdet kryds, mener borgerforening

Af
Simon Carlson

Allingåbro Når man fra vest kører ad Rougsøvej over Alling Å, så ser vejbroen ind til Allingåbro ganske tilforladelig ud. Godt en smule slidt i kanterne og gelænderet, men derudover ligner den så mange andre vejbroer. Det ændrer sig dog, når man går ned til bredden af åen og i stedet kigger op på broen. Her blotter rustne rør og gammelt armeringsjern sig under den mere og mere smuldrede beton, der fortæller historien om en bro, som har udtjent sin værnepligt.

Det er da også ved at være en rum tid siden, borgerne i Allingåbro først gjorde Norddjurs Kommune opmærksom på, at der strakte sig et problem hen over Alling Å. Derfor er der stor glæde hos formand for borgerforeningen i Allingåbro Benno Blæsild over, at der endelig er penge nok på kistebunden i Norddjurs Kommune til, at broen kan repareres.

"Vi er simpelthen så glade for den her beslutning. Vi kan jo egentlig godt forstå, at der ikke har været penge til det tidligere, for det som det koster at lave broen her, er jo i realiteten det beløb, som kommunen årligt har i budgettet til alle sine broer. Men alene udseendet på vores bro her, det er mistrøstigt. Vi synes jo også, at i og med, at broen rent faktisk indgår i bynavnet, så burde det også forpligte til, at man sørger for et image, der holder niveau med resten af lokalområdet," siger Benno Blæsild.

Anden tidsalder

Der er dog mere end æstetik på spil i forhold til at broen nu repareres. Benno Blæsild bor lige ved siden af vejbroen, og her kan han og familien på egen krop mærke, hvordan tidens tand tærer på den.

"Det er meget klart, at broen er bygget i en anden tidsalder. Den har ikke været bygget til at 43 ton tunge landbrugsmaskiner eller lastbiler kører over den hele tiden. Hver gang, der kører store lastbiler over, så får broen en ordentlig rystetur, og det betyder, at når kommunen reparerer vejen og lægger ny asfalt, så går der en måned, så er det igen gået i stykker," forklarer Benno Blæsild.

Farligt kryds

I det budgetforlig som kommunalbestyrelsen blev enige om for to uger siden, er der afsat 2,5 millioner kroner til broen i Allingåbro. Det relativt høje beløb vidner også om, at broen har ligget højt på kommunens prioriteringsliste.

Broen har længe været i forfald, og

Broen har længe været i forfald, og

Det er endnu ikke fastlagt, hvordan reparationen præcis skal forløbe, men der kan blive tale om en regulær udskiftning af broen.

Under alle omstændigheder vil der i en længere periode i 2021 være lukket for indgang til Allingåbro ad Rougsøvej, og her åbner endnu en mulighed sig. Indkørslen til Allingåbro er således også et sammensurium af veje, der falder sammen kort efter, man har passeret vejbroen. Læg hertil, at Djursland For Fuld Damp kort derfra udlejer skinnecykler, som skal hen over Rougsøvej for at køre ud i landskabet.

Det er kun gamle vaner, der er i vejen for at lave om på det, så vi håber på, at kommunen bruger den her lejlighed til at lave en ny trafikløsning. Benno Blæsild, formand for Allingåbro Borgerforening

I turistsæsonen har det ifølge Benno Blæsild ført til adskillige farlige situationer, når uerfarne skinnecyklister er begyndt at træde i pedalerne. Borgerforeningen i Allingåbro appellerer således til, at man benytter den kommende rolige periode ved borarbejdet til at vurdere, om der kan findes på andre trafikale løsninger, der er mere sikre.

"Det er et ekstremt farligt kryds, vi har her. Vejen er smal, og der kører masser af tung trafik, så det giver for det første ikke mening, at fartgrænsen er 50 kilometer i timen. Vi kunne godt tænke os, at hastigheden blev sat ned, og tidligere var det slet ikke tilladt for den tunge trafik at køre den vej ind igennem byen. Sådan vil gerne have det igen," konstaterer Benno Blæsild.

Nye løsninger

Borgerforeningen foreslår derfor, at tung trafik, som for eksempel varekørsel til Aldi i udkanten af byen, ledes ad Nordkystvejen i stedet.

"Det vil give god mening at sige, at den tunge trafik skal over den moderne bro, som ligger ude ved Nordkystvejen. Det er kun gamle vaner, der er i vejen for at lave om på det, så vi håber på, at kommunen bruger den her lejlighed til at lave en ny trafikløsning," lyder det fra Benno Blæsild.

Der er da også politisk velvilje til at undersøge, om der kan laves nye løsninger. Det fortæller formand for Miljø- og Teknikudvalget Jens Meilvang (LA).

"Der er jo ikke besluttet noget endnu, men vi ved godt, der er et stort ønske fra borgerne. Meget kan klares med skiltning, og vil kun give en lille omvej, når lastbiler for eksempel bliver ledt ad Nordkystvejen, som i stedet vil spare en masse tung trafik gennem byen. Det arbejder vi i øjeblikket på at lave en faglig vurdering af, om det kan lade sig gøre. Kan det det, er det et emne vi tager op i udvalget," lyder det fra Jens Meilvang.

Publiceret 07 October 2020 07:00