Borgmester Ole Bollesen (S) strittede mindretallet ud af forhandlingslokalet på rådhuset i Hornslet ved den afgørende sidste forhandlingsrunde om Budget 2021. Foto: Lars Norman Thomsen

Borgmester Ole Bollesen (S) strittede mindretallet ud af forhandlingslokalet på rådhuset i Hornslet ved den afgørende sidste forhandlingsrunde om Budget 2021. Foto: Lars Norman Thomsen

Budget 2021:

Enige om at være marginalt uenige

Skolerne får flere penge at gøre godt med næste år, mens erhvervslivet igen kommer til at betale for byggetilladelser

Af
Lars Norman Thomsen

BUDGET 2021 Efter en længere holmgang i sidste uge i byrådssalen vedtog et politisk flertal på 14 (Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Alternativet) næste års kommunale budget.

Mindretallet (Venstre, DF, Radikale, Konservative og løsgænger Michael Mikkelsen) markerede, at det var bagateller mere end større politisk uenighed, der adskilte parterne, ved at undlade at stemme for Budget 2021.

Det sure og det søde

I april 2020 stemte et stort flertal minus Enhedslisten plus DF'erne Per Dalgaard (senere afløst af Ebba Grethe Møgelvang) og Laila Sortland for de justeringer (læs besparelser), der af indeværende års budget, som var blevet nødvendig grundet et større kassetræk end forventet - totalt på 134 mio. kroner - i 2019. I tilgift viste friske beregninger fra embedsværket i februar 2020, at yderligere budgetoverskridelser i 2020 på 43 - 47 mio. kroner var i vente, hvis der ikke politisk blev gjort noget for at stoppe blødningen.

Flertallet blev enige om at finde 75 millioner på tværs af drifts- og anlægsbudgetterne for at sikre en kassebeholdning ved udgangen af 2020 på 50 mio. kroner.

Nogle af besparelserne er blevet rullet tilbage med vedtagelsen af Budget 2021.

Flertallet holdt imidlertid ikke sommeren over. Socialdemokratiet og borgmester Ole Bollesen (S) kunne ikke få øje på mulighederne for at få et bredt forlig i hus.

Inden sidste uges 2. behandling i byrådssalen bad Lokalavisen hver gruppeformand om at pege på tre ting, som borgerne kommer til at mærke positivt/negativt, når Budget 2021 bliver konkret efter nytår.

Hvilke tre ting i budgettet kommer borgerne til at mærke næste år?

Claus Wistoft (V):

1. Erhvervslivet skal igen betale for byggetilladelser.

2. Det bliver dyrere for forældre, der passer børn i eget hjem.

3. Oprensning af kommunens vandløb minimeres, og lodsejere vil opleve flere oversvømmelser som følge heraf.

Laila Sortland (DF):

1. Den fortsatte store nedprioritering af ældreområdet, skolen , erhvervslivet.

Her havde vi ønsket at tildele flere midler - men dog fortsat med fokus på, at der også skulle tilføres penge til kassen.

Kirstine Bille (SF):

1. Borgerne vil mærke den styrkede ældrepleje ved flere hænder i den direkte omsorg og pleje.

2. Ligeledes vil skolerne kunne mærke et løft af budgetterne.

3. Medarbejderne vil forhåbentlig også mærke en større inddragelse og indflydelse på egen hverdag

Michael Mikkelsen (Løsgængerpartiet):

1. Der er givet øgede bevillinger til folkeskolerne, og prioriteringen af de større skoler er også med.

2. Der er fremrykket en del anlægsprojekter og borgerne vil derfor se nye kommunale byggerier tage form.

Michael Stegger Jensen (S):

1. Der bliver flere varme hænder i hjemmeplejen. Dette til gavn for mange borgere i kommunen.

2. Der kommer flere grunde til salg i hele kommunen, da vi har prioriteret et stort beløb til byggemodning i flere byer.

3. Bedre inddragelse af medarbejderne, både ift planlægning af arbejdstid i hjemmeplejen, og til at sikre at vores folkeskoler får en god dialog omkring, hvordan vi sikrer en god drift og økonomi på samtlige skoler.

Jan Kjær Madsen (R):

1. At flere byggerier til børn og unge (skole og institutioner) besluttes, planlægges og igangsættes.

2. Fortsat udfordrede sagsbehandlingstider indenfor flere områder (også afhængig af COVID-19 situationen).

3. At sparekniven kan ramme igen næste år, hvis budgettet skrider (igen).

Mette Foged (Å):

1. Der, hvor der borgerne tydeligst kommer til at mærke det, er på ældreområdet hvor vi har prioriteret penge til flere varme hænder.

2. Så kommer småbørnsfamilierne til at mærke det ved den gradvise ændring af alder for børnehavestart (fra 2,9 måneder til tre år, red.)

3. Lokalsamfundene ved at der ansættes en civilsamfundsmedarbejder, der skal ud og arbejde med alle ildsjælene rundt omkring.

Jesper Yde Knudsen (Ø):

1. Det generelle velfærdsløft, hvor rigtigt mange trælse besparelser på specielt børn og ældre er rullet tilbage

2. Flere voksne i daginstitutioner og styrket PPR og sundhedspleje, der giver mere forebyggelse og omsorg, som vil kunne mærkes

3. Øget støtte til lokalområderne med bl.a. genoprettet landsbypulje, civilsamfundsmedarbejder og mødestedsprojekterne vil klart kunne mærkes.

Tommy Bøgehøj (C):

1. Manglende erhvervsudvikling

2. Manglende implementering af bæredygtighedsstrategien

3. Manglende dynamik i udviklingen på grund af en af landets højeste skatter

Publiceret 14 October 2020 07:00