Mens de sidste mink endnu er i live i Danmark, har Det Grønne Museum påbegyndt et indsamlingsprojekt for at kunne dokumentere erhvervet for eftertiden. Her ses museumsinspektør Rune Clausen og minkavler Peter Hindbo fra Lejrskov ved Kolding. Foto: Det Grønne Museum

Mens de sidste mink endnu er i live i Danmark, har Det Grønne Museum påbegyndt et indsamlingsprojekt for at kunne dokumentere erhvervet for eftertiden. Her ses museumsinspektør Rune Clausen og minkavler Peter Hindbo fra Lejrskov ved Kolding. Foto: Det Grønne Museum

Det Grønne Museum gør klar til mink på museum

I kølvandet på regeringens beslutning om at aflive alle mink i landet, har Det Grønne Museum iværksat et indsamlingsprojekt for at kunne dokumentere dansk minkavl for eftertiden

Mink De danske minkavlere arbejder i disse dage under national og international bevågenhed på at aflive de sidste af 17 millioner danske mink.

Og når det sidste avlsdyr er aflivet som led i den danske stats håndtering af covid-19 pandemien, betyder det formodentligt, at minkavlen, der gennem næsten 90 år har været en del af det danske landbrug, er nedlagt.

Tilbage i de tomme stalde står bure, aflivningskasser, fodermaskiner - og ikke mindst de mennesker, der i alt fra få år til flere generationer, har ernæret sig som minkavlere.

Grønne Museums medarbejdere arbejder derfor lige nu koncentreret på at dokumentere og indsamle viden om arbejdsprocesser, avlsforhold, genstande samt personlige beretninger fra et erhverv, der måske snart er uddødt.

Fremtidens hukommelse

Museer er rygraden i samfundets hukommelse, og derfor er det essentielt, at vi sørger for at dokumentere vigtige begivenheder for eftertiden. Det er et projekt som dette med til at sikre.

Museumsdirektør Anne Bjerrekær udtaler i en pressemeddelelse:

"Som museum med nationalt ansvar for blandt andet det danske landbrug, har vi siden de første efterretninger om fund af covid-19 blandt mink i Danmark fulgt situationen nøje. Og da regeringen besluttede, at alle danske mink skulle aflives, iværksatte vi dette projekt for at sikre, at både processen og erhvervet dokumenteres og bevares for eftertiden. Vi vil gerne takke de mennesker, der har givet os lov til at komme med helt ind i staldene og pelserierne - og som midt i en for dem kaotisk tid alligevel har overskud til at fortælle og vise rundt, mens vi bånder og filmer."

Museumsinspektør Rune Clausen, der leder projektet, er i fuld gang med dokumentationsarbejdet:

"I første omgang har vi særligt fokus på den aktuelle situation, hvor smitte mellem mennesker og mink har udløst et statsligt påbud om aflivning af både raske og syge mink i Danmark. Det betyder, at vi er til stede på minkfarme og følger processen med aflivning. Når den sidste mink er aflivet, går projektet ind i en anden fase, hvor fokus udvides til en grundigere dokumentation og indsamling omkring den generelle historie om pelsdyravlen, tilknyttede erhverv, den politiske udvikling og holdningen til pelsdyravl i samfundet.

gs

Fakta

Om Det Grønne Museum

  • Det Grønne Museum er det nationale museum for jagten, skoven, landbruget og maden. Museet er et statsmuseum under Kulturministeriet.
  • Museet har til huse på Gammel Estrup, der er beliggende ved Auning på Djursland, sammen med Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum. En billet giver adgang til begge museer.
  • Hvert år besøger knap 100.000 gæster museet.
  • Det Grønne Museum er resultatet af fusionen mellem det tidligere Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum (Hørsholm) og det tidligere Dansk Landbrugsmuseum (Auning).
  • Museets samling rummer mere end 70.000 genstande.
  • Udstillingen indendøre er på ca. 5500 kvm. Rundt om museet er 75 hektar med bl.a. hstorisk køkkenhave, økologisk landbrug og husdyr af gamle danske racer.

Publiceret 24 November 2020 11:30