Auningløbet blev aflyst i år og hermed røg den største enkelt-post i

Auningløbet blev aflyst i år og hermed røg den største enkelt-post i "løvernes" indsamlingsbudget. Privatfoto

Corona har kostet Lions Club mere end 100.000 kr.

"Løverne" har ikke de samme penge i år til at støtte de mange gode formål

Af
John Pedersen

AUNING Lions Club Gl. Estrup er naturligvis igen i år sammen med Lions Club Svanerne med til at sikre, at julehjælpen når frem til økonomisk trængte børnefamilier i 13 sogne i den vestlige ende af Norddjurs Kommune.

Jens Peter Andersen, dette års præsident for den lokale Lions-club, fortæller, at der igen i år er afsat 15.000 kroner til julehjælpen, der administreres af områdets sognepræster.

"Vi tror, at der faktisk er et større og stigende behov for denne form for julehjælp. Vi er glade for samarbejdet med "Svanerne", for så kan vi sammen yde en større hjælp - og for præsternes indsats. Vi vil ikke - og skal ikke - have noget at gøre med, hvem, der skal have del i hjælpen.

Færre penge i kassen

At 2020 på mange måder har været et svært år ud over det sædvanlige for hele samfundet er der ingen, der ikke er klar over.

Men måske er der ikke så mange der tænker over, at de forskellige restriktioner om forsamlinger - og størrelse på dem - også har haft en voldsom negativ betydning for de penge, som "løverne" har været i stand til at samle ind til de mange gode formål, der støttes lokalt, nationalt og internationalt af Lions Club-folket.

Mangler over 100.000

"Vores midler er desværre begrænsede og vi kan jo ikke give alt det, som vi ellers gerne ville. I år har vi så været ramt af, at næsten alt er blevet aflyst, der hvor vi ellers tjener penge til de mange gode formål".

Auningløbet - en ef de største motions-event på Djursland for fodfolk og cyklister - måtte aflyse i sommer.

Her er der de seneste år blevet "tjent" omkring 90.000 kroner.

"Vi mangler et beløb på langt over 100.000 kroner i år i forhold til tidligere år. Udover Auningløbet mangler vi markedsdagen på Stenalt, Landbrugsmessen på Gl. Estrup, julemarkedet i december på Det Grønne Museum og flere andre begivenheder, hvor vi plejer at være ud og vise flaget", konstaterer Jens Peter Andersen.

"Futte" tøffer videre

Det hyggelige og populære minitog "Futte" har heller ikke kørt så mange kilometer som tidligere år.

Og så er Futte alligevel leveringsdygtig i mere end 20.000 gode, solide, danske kroner, der luner i en ellers halvtom kasse hos Lions Club Gl. Estrup.

Det trods alt ganske pæne beløb har "Futte" kørt ind på sine faste ugentlige ture på de fine arealer omkring museerne på Gl. Estrup.

"Når vi skal gøre status må vi sige, at vi ikke har haft mulighed for at gøre noget af alt det som vi plejer. Vores populære tombola, som vi ellers er ude med flere steder, har desværre været opmagasineret og ikke kunnet bidrage til indsamlingskassen", oplyser Jens Peter Andersen, der håber det bliver lidt bedre tider i 2021.

Publiceret 30 November 2020 10:42