Har du hovedpine eller er der andet, der piner dig? Et udvalg af regionens borgere får i disse dage tilsendt spørgeskemaet 'Hvordan har du det?' i forbindelse med en undersøgelse om befolkningens sundhed og trivsel. Pressefoto

Har du hovedpine eller er der andet, der piner dig? Et udvalg af regionens borgere får i disse dage tilsendt spørgeskemaet 'Hvordan har du det?' i forbindelse med en undersøgelse om befolkningens sundhed og trivsel. Pressefoto Photographee.eu - stock.adobe.com

Undersøger befolkningens trivsel og sundhed i en tid med corona

Er midtjydernes mentale sundhed blevet dårligere under pandemien? Og er der blevet flere svært overvægtige og fysisk inaktive? Det og meget mere vil Region Midtjylland gerne vide

Undersøgelse Hvert fjerde år svarer regionens borgere på alt fra deres stressniveau over trivsel og til kost og motion. Det gør de i den største danske undersøgelse om sundhed og trivsel: 'Hvordan har du det? Nu er det tid igen. Den 5. februar landede spørgeskemaet i den digitale eller almindelige postkasse hos 70.000 udvalgte borgere over 16 år i Region Midtjylland. Svarene former regionens såvel som kommunernes fremtidige sundhedspolitik og -indsats.

Undersøgelsen bliver brugt både til at følge udvikling over tid i sundhedsvaner, mental sundhed og sygelighed og samtidig til at opfange nye tendenser. I år giver den en særlig indsigt i, hvordan corona-pandemien påvirker os.

I Region Midtjylland bliver resultaterne blandt andet brugt i arbejdet med at fremme lighed i sundhed og forebygge sygdom i samarbejde med kommuner og almen praksis.

Unges forbrug af snus

Undersøgelsen er tilrettelagt i tæt dialog med kommunerne i Region Midtjylland, der også er de vigtigste aftagere af viden fra 'Hvordan har du det?'-undersøgelsen. På baggrund af kommunernes ønsker indeholder undersøgelsen denne gang blandt andet spørgsmål om unges brug af snus.

"Jo flere som svarer på undersøgelsen, jo klogere bliver vi på at lave de helt rigtige sundhedsindsatser, som matcher befolkningens behov. Derfor håber jeg, at rigtig mange vil bruge tid på at svare på undersøgelsen, både unge, ældre og alle derimellem," siger formand for Kommunekontaktrådet i Midtjylland, Torben Hansen, der til daglig er borgmester i Randers Kommune, i en pressemeddelelse. Han fortsætter:

"I sundhedsaftalen har vi i fællesskab mellem kommuner, region og almen praksis et stort fokus på forebyggelse. Vi er startet med rygning og er derfor spændt på at se udviklingen i daglig rygning. Også på andre områder følger vi udviklingen med spænding – ikke mindst i lyset af corona-krisen."

gs

Publiceret 25 February 2021 17:00