Det har krævet masser af kaffe og endnu mere græsrodsarbejde at skabe det samspil, der er godt på vej til at stable de nye mødesteder i midten af kommunen på benene. Foto: Midt i Norddjurs

Det har krævet masser af kaffe og endnu mere græsrodsarbejde at skabe det samspil, der er godt på vej til at stable de nye mødesteder i midten af kommunen på benene. Foto: Midt i Norddjurs

Lokalt græsrodsarbejde aftvinger politisk respekt

Tanken om, at beslutninger træffes centralt i forvaltningen, dræber lysten til at tage initiativ lokalt, lyder det fra landsbyklynge, som har to nye mødesteder på vej

Stenvad Folkets Fabrik - det nuværende Stenvad Mosebrugscenter - har fået millionstøtte fra Realdania til at skabe et helt nyt mødested for lokalbefolkningen.

Projektet har været undervejs i flere år med landsbyklyngen Midt i Norddjurs som lokomotiv, og det er et godt eksempel på, at hvis mindre landsbyer skal overleve, så kræver det samspil på flere parametre. Hvis beslutninger udelukkende træffes fra centralt hold, så dræber det initiativlysten. Det mener forkvinde i Midt i Norddjurs Ikki Lyng Knudsen.

"Det er vigtigt at blive hørt, og det er vigtigt, at der bliver handlet på dét, man har at sige. Ildsjæle brænder, og de har brug for at mærke, at de har indflydelse og får lov til at præge det sted, hvor de bor. Lokale borgere, politikere, forvaltning og eventuelt eksterne kompetencer skal spille sammen. Det er vigtigt, at alle parter kan tage ejerskab, for det giver mere kvalitet i løsningerne,” siger Ikki Lyng Knudsen i en pressemeddelelse fra Midt i Norddjurs.

De lokale har nøglen

I Folkets Fabrik skal planerne for fremtidens mødested nu finpudses.

Helt konkret er der afsat yderligere 200.000 kr. over det næste halve år til at komme i mål med projektbeskrivelsen, som skal udløse en stor millionbevilling. Mødestedet skal tiltrække turister og tilflyttere og give mere kvalitet i hverdagslivet på landet. Lokale ildsjæle og Norddjurs Kommune arbejder tæt sammen om projektet.

På den måde når man frem til et sted, som der ikke findes lignende af andre steder i kommunen. Det mener medlem af kommunalbestyrelsen Karoline Bergkvist Søgaard (S), som også er medlem af styregruppen i Folkets Fabrik

”I Stenvad fik lokale ildsjæle for år tilbage den idé at skabe mere liv i de historiske rammer på Stenvad Mosebrugscenter. Den gamle fabrik skal kunne danne ramme om langt flere aktiviteter og fællesskaber, end den er gearet til i dag. Vi skal give plads til noget, som vi ikke har andre steder i kommunen, både indenfor, udenfor og ude i den omkringliggende natur. Vi politikere har indset, at det er de lokale, der har nøglen til at få skabt alt det nye liv,” lyder det fra Karoline Bergkvist Søgaard i pressemeddelelsen.

Næring til græsrødder

At projektet er opstået som et ægte græsrodsprojekt aftvinger også en del respekt i det politiske system. Det noterer borgmester Jan Petersen.

”Vi var ikke kommet hertil, hvor vi står i dag, uden de lokale ildsjæle. De har været bærende igennem alle årene og frem til, at vi i dag har planer for to store mødesteder i Norddjurs (Folkets Fabrik i Stenvad og Det Maritime Hus i Bønnerup, red.). Som kommune har vi grebet energien og hjulpet til med til at løfte, også økonomisk,” siger borgmester Jan Petersen ifølge pressemeddelelsen.

Karoline Bergkvist Søgaard supplerer:

”Stenvad var nok en by, som vi ikke forventede os så meget mere af. Men pludselig kommer der nogle lokale ildsjæle og siger: 'vi vil noget, og vi skal noget med denne her by! Som politikere er det vigtigt, at vi tør give slip og have tillid til dem, der vil lave nogle ting. Vi skal gentænke vores støtte til lokalsamfundet, ikke tage styringen, men gribe og bakke op,” lyder det fra Karoline Bergkvist Søgaard.

Nye typer frivillige

Græsrødder vokser i sagens natur nedefra og op, og det er denne bevægelse, der skal gives plads og rammer til – både i det politiske system, men også helt lokalt, når de forskellige kræfter skal organiseres, vurderer forkvinde i Midt i Norddjurs Ikki Lyng Knudsen.

”Det er nye typer frivillige, der rører på sig i dag. De traditionelle foreninger med bestyrelser og faste dagsordner begynder at skride. Man er med dér, hvor det giver mening. Derfor skal topstyringen væk til fordel for en mere eksperimentel tilgang. Man skal ikke trække en stor strategi ned over hovedet på folk, men i stedet have en struktur, hvor folk kan gribe det, der interesserer dem. Man skal turde tro på, at der ude i landdistrikterne er kompetente kræfter, der kan og vil selv – og man skal være klar til at hjælpe, hvor det er nødvendigt, afslutter Ikki Lyng Knudsen.

SC

Publiceret 08 April 2021 11:40