Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger om dit lokalsamfund, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Du kan sende os din mening her.

Vi får en dejlig bypark til glæde for alle aldre

Artiklens øverste billede

Kære Vibeke Tofteby og Michael Olesen

Tak for jeres bekymringsbreve, som giver os mulighed for at forklare, hvad der er sket de sidste 4 år.

For 4 år siden kontaktede vi Syddjurs Kommune og foreslog dem, at nytænke Rønde Bypark, når nu den skulle graves op i forbindelse med, at Syddjurs Spildevand skulle lave vandseparering i Rønde, og derfor skulle bruge de to søer til regnvandet.

Kommunen kunne godt se, at Byparken trængte til en kraftig dræning og genetablering efter opgravningerne. De tog godt imod vore forslag og foreslog, at vi skulle lave et Borgermøde for at få etableret en arbejdsgruppe, der skulle komme med forslag til hvad, der skulle være i Byparken.

. Lad os nu glæde os over, at vi får en dejlig ny bypark, og lade være med at tro og tænke noget om andre, som måske ikke kommer til at passe

Erling Mikkelsen og Carsten Skivild

På det første borgermøde i 2017 mødte der rigtig mange op, og der blev dannet en arbejdsgruppe på 22 personer fra forskellige områder og i forskellige aldersgrupper. Siden har der været borgermøder i såvel 2018 som i 2019.

Arbejdsgruppen besluttede at arbejde videre med de mange projekter, der efterfølgende er forelagt samt både rost og godkendt på borgermøderne. Alle var enige om, at Den nye Bypark skulle være for borgere i aldre – lige fra babyen i barnevogn, børnehavebørn, børn, unge, voksne, ældre og handicappede. De principper har arbejdsgruppe holdt sig til, og de endelige tiltag er:

 • · Udvidelse og forbedring af legepladsen bag Netto
 • · Skoven på nordsiden af parken – her laves stier rundt i skoven med flis bund med krible krable natur & insekthuse.
 • · 1000 meter sti rundt i byparken med markering for hver 100 meter, dog skal stien fra Lillerupvej til Anemonevej være
  noget bredere pga., at den er en del af cykelstien fra Aarhus til Nationalparken.
 • · Lukket boldbane til basket og håndbold/fodbold.
 • · Madpakkehus.
 • · Legeplads til de mindste børn.
 • · Flora fauna + sti mellem søerne.
 • · Petanquebaner.
 • · Klimabænk – smart betonbænk ved cykelstien.

Det er et fælles projekt mellem Syddjurs Kommune og arbejdsgruppen for Nytænk Rønde Bypark, som vi står i mål for. Kommunen finansierer noget af det, og arbejdsgruppen skal selv finde finansiering til en del af det. Vi har bl.a. fået fondsmidler til at bygge madpakkehuset.

Hvor ungespottet, som Syddjurs Kommune står for, kommer, ved vi ikke noget om.

Vi mener faktisk, at madpakkehuset er en fin ide, som alle borgere vil få glæde af. Når man kommer cyklende fra Aarhus til Rønde, kan man stoppe op her og nyde vores dejlige nye park og måske få lyst til at bosætte sig i Rønde. Skoleklasser kan gå på opdagelse i flora fauna området, få deres undervisning i madpakkehuset, medens de ser små børn lege på legepladsen, eller børnene kan bruge den lukkede boldbane. Her kan familien komme og nyde det, medens børnene leger i klatrestativ eller spiller på boldbanen.

Det er noget man ser i alle de byparker, der etableres eller renoveres i disse år.

Netop nu er Syddjurs Kommune ved at samle forslag ind til, hvordan man skal opføre sig på de grønne arealer i Rønde. Vi har sendt vores forslag til Kommunen. Vi håber, at I vil være med til at udforme disse regler og er med i den gruppe, der etableres sidst i juni, som samler forslagene til forelæggelse for PUK udvalget i august måned.

Kommunen er også aktiv med at delagtiggøre skolerne, i det forebyggende arbejde med deres elevers opførsel i Rønde. Vi håber, I vil være med til at danne den gruppe af forældre, der kan blive de nye Natteravne i Rønde.

Byparken har været der i mange år. Den var helt sumpet til, så ingen kunne bruge den. Den bliver nu igen brugbar for alle – og dermed mener vi alle. Lad os nu glæde os over, at vi får en dejlig ny bypark, og lade være med at tro og tænke noget om andre, som måske ikke kommer til at passe.

Læs også

Del artiklen