Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger om dit lokalsamfund, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Du kan sende os din mening her.

Debat: Byrådet vedtager sikkert uambitiøs klimahandlingsplan

Artiklens øverste billede

»Syddjurs Kommunes klimahandlingsplan frem mod 2024 forventes vedtaget på byrådsmødet onsdag 25. august. Planen skal herefter fungere som styringsværktøj så Syddjurs hurtigst muligt kan leve op til Folketingets mål om en 70% reduktion af CO2 udledningen i 2030, og indeholder en række gode initiativer man agter at tage i anvendelse.

Som adskillige andre har vi i den forudgående høringsfase indsendt høringssvar og også e rettet direkte henvendelse til medlemmerne af udvalget for Natur, Teknik og Miljø, for at pege på en række svagheder i planen.

Overordnet har vi peget på, at planen ikke følger Bæredygtighedsudvalgets anbefaling om at opstille »præcise mål og delmål for de konkrete initiativer og projekter«. Vi mener, at hvis planen skal fungere, så bør der opstilles målbare effektmål for reduktion af CO2 udledninger i landbruget, transportsektoren og varmeproduktionen.

For os virker det, som om byrådet ikke endnu har forstået det fulde omfang af den klimakrise, vi er midt i

Her foreslår vi f.eks. en kommunal måltidspolitik, der skal medvirke til at formindske husdyrproduktionen, en intern politik for sikker og energiøkonomisk kørsel, en øget udtagning af CO2-belastende lavbundsjorde og at man allerede nu etablerer en langsigtet strategisk varmeplan, hvor varmeværkernes brug af biomasse erstattes af varmepumper og solfangere. Vi efterlyser ny stedsspecifik teknisk undersøgelse af hvad en gendannelse af Kolindsund kan betyde for naturgenopretning, CO2 besparelser og ikke mindst som klimasikrende vandreservoir.

I vores omfattende høringssvar beskriver vi både konkret, hvordan indsatsen mod CO2-udslip kan skærpes på en række områder, og kommer samtidig med nogle, synes vi selv, visionære betragtninger om, hvordan man for hvert indsatsområde bør facilitere lokale partnerskaber og overvejer oprettelse af et kommunalt klimaråd, eller klimaborgerting, der knytter an til gode nationale erfaringer og til det netop vedtagne forslag om borgerforslag.

Ifølge referat fra mødet i Udvalget for Natur, Teknik og Miljø den 10. august, er der, så vidt vi kan se, ikke foretaget ændringer i klimahandlingsplanen i forlængelse af de mange indsendte høringssvar, heller ikke vores.

Vi håber derfor på, at Byrådet på sit møde onsdag vil benytte lejligheden til at inddrage nogle af vores forslag og dermed bidrage til at Syddjurs Kommune begrænser klimaforandringerne.

For os virker det, som om byrådet ikke endnu har forstået det fulde omfang af den klimakrise, vi er midt i - og at kommunens politiske ledelse, der er ansvarlige for borgernes velfærd og sikkerhed, har et særligt ansvar.

Vi er overbevist om, at borgerne i vores kommune både ønsker og er parate til at deltage i den nødvendige klimapolitiske omstilling.

Efter den netop offentliggjorte alarmerende rapport fra FN’s klimapanel (IPPC) skal de mange gode hensigtserklæringer følges op af handling nu!

Vores høringssvar fra 6. maj kan ses her:

Høringssvar fra Lars Erik Sørensen, 8543 Hornslet indsendt d. 06-05-2021 22:14 Bilag (2/2)

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen