Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger om dit lokalsamfund, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Du kan sende os din mening her.

Debat: Vores mærkesager - er vores hjertesager i DF

Artiklens øverste billede
Ebba Grethe Møgelvang (DF). Pressefoto

Dansk Folkeparti kæmper også i Budget 2022 for de ældre og de svages rettigheder. Kort sagt vi tænker på borgerne fra vugge til man bliver ældre.

Men også erhvervsliv, infrastruktur, miljø , klima mv. ligger mit hjerte nært.

I Dansk Folkeparti har Mette Dencker, som er MF’er, i 2019 lavet et slogan som kaldes: vores mærkesager - er vores hjertesager, og det takker vi hende så mange gange for. Hun får stor ros for det i partiet.

Der er allerede lagt flere ønsker om forbedringer ind i forhandlingsfasen her på de sidste to dages budgetseminar på Ebeltoft Vandrehjem.

Jeg er glad for, at så mange borgere henvender sig direkte til mig om nogle sager, og det er taget til efterretning og medtages i visse budgetønsker, men intet kan loves på forhånd.

Budget er en forhandling, ikke noget krav om noget, derfor vigtigt at vi lytter til hinanden og ser, hvor vi kan finde fælles fodslaw.

DF`s mærkesager indenfor social- og ældreområdet er meldt ind til budget. Sandheden om dette område er, at der er gennemført så store besparelser i forhold til andre kommuner, at vi halter langt efter. Besparelserne er så store, at vi ligger over 60 millioner kr. under både sammenligningskommunerne og de øvrige kommuner i regionen. Der skal ske en markant økonomisk forbedring af området, hvis DF skal tage medansvar for Budget 2022. Der er budt ind med forslag og tal, og nu er der forude forhandlinger om, hvor pengene skal tages fra og findes henne. Spændende om der opnås et enigt budgetforlig denne gang, og om elastikken holder inden for budgetrammen.

Vi ønsker der kigges på demografimodellens rammer. DF ønsker der ansættes 1 aktivitetsmedarbejder på hvert af de 5 plejecentre. De ældre får tilbud om 2 x hovedrengøring årligt i deres hjem. At effektiviseringer fjernes fra budget på ældre- og socialområdet. På social- og handicapområdet ændres feriedage med ledsager til 5 dage. Vasketøjet retur til plejecentre og genansat de medarbejdere som blev fyret dengang, det blev udliciteret til en køretur helt over til Sjælland (en udgiftstung del på CO2 regnskabet - av - av skriger FN’s verdensmål.)

DF ønsker en opsøgende aktivitetspulje på 50.000 kroner til hver af disse områder: ÆldreSagen, Handicaprådet, og de 5 pårørendegrupper på plejecentrene.

Syddjurs Kommune har et stort forbrug af eksterne konsulenter, så her kan der spares mange penge.

Et yderligere løft i en pulje til de 36 forsamlingshuse på 20.000 kroner hver.

Der ønskes indført et pensionistkort til offentlig transport a la Randersmodellen, hvor hver ældre på 65+ betaler 365 kr. årligt for kørsel med alle offentlige transportmidler inden for kommunen.

Desuden afventer vi stadigvæk om staten vil give tilskud til ansættelse af en Borgerrådgiver, og i modsat fald må pengene findes i eget budget. Dette blev forslået i vinter på et byrådsmøde af DF, og vi håber på, det lykkes at få skabt den service for vores borgere.

Pasning af barn i eget hjem er en af mine kæpheste, idet jeg mener børn er forældrenes ansvar, og derfor må man også tilbyde disse at kunne vælge selv, hvem der passer deres børn.

Syddjurs Kommune har et stort forbrug af eksterne konsulenter, så her kan der spares mange penge. Hvis vi eks. gør, som der er lagt op til i Århus Kommune med en besparelse på 25 procent, svarer dette til en besparelse på 4 millioner kroner her i kommunen. Vi foreslår endvidere kommunen sparer de 1,8 koner,. der årligt anvendes på ikke lovpligtige tolkeudgifter.

På socialområdet ligger Syddjurs som landets næstdyreste kommune. Det må vi have set på også, for sagstunge og komplekse opgaver koster dyrt, og derfor må der ses på, hvor pengene smutter hen i systemet. Dette arbejde er allerede igangsat.

Syddjurs Kommune er i en rivende udvikling, og det skal vi være tilfredse med. Alle ved også godt, at det koster noget at være en succes og magnet som tiltrækker og skaber den rivende udvikling. Når vi har både befolkningstilvækst og erhvervstilvækst, skal vi også stå klar med et vist serviceniveau.

Lige nu foregår der et spændende arbejde med at skulle bygge en helt ny skole i Hornslet. Da nyt skolebyggeri ikke sker særlig tit, er det naturligvis en spændende opgave de 27 politikere i byrådet står overfor. Den vil de løse i fællesskab, da arbejdet går ind over flere af udvalgene. Og med et budget på den gode side af 100 millioner, bliver det spændende at se, hvad der kan bygges for de penge.

Budgetlægning er altid spændende, og vi må se, hvordan vi får delt sol og vind lige i vores kommune de næste år fremover.«

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen