Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger om dit lokalsamfund, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Du kan sende os din mening her.

Debat: Der må en ekstra pose penge til for at nå i mål med planerne for Ebeltoft Skole

Artiklens øverste billede

»Kære byrådsmedlemmer i Syddjurs Kommune

I har bevilget 17,3 mio. kroner til sammenlægningen af ind- og udskolingen på Ebeltoft Skole. Tak for det. Men det er tre år siden, og vi må ganske enkelt konstatere, at der mangler penge for at komme i mål med det, der oprindeligt var tanken. Som minimum 3,5 mio. kroner.

I fredags (17/9) blev vi af arkitekten præsenteret for det endelige projekt, altså hvad byrådet/skolen reelt får for pengene.

Vi må indrømme, at det gjorde ondt i vores professionelle hjerter og på vores elevers vegne. Men for forholdsvis få midler kommer vi ajour. Det beskriver vi til sidst i brevet. Men her er det, der skæres fra:

 • Helt konkret vil eleverne stadig skulle se på Verdenskort anno 1976, når læreren skal undervise i geografi. Der er sket en del i Sovjetunionen, Jugoslavien og Belgisk Congo, men vi risikerer, at klasselokalerne i Ebeltoft ikke følger med. I det endelige forslag er der ikke råd til inventar i klasserne, så de gamle møbler skal bruges.
 • Der er alligevel ikke råd til at renovere og nyindrette fagenes lokaler samt de nye fællesarealer, som skal binde aktiviteter og elever sammen i udskolingen. En indretning, som skulle medvirke til en bedre løsning af inklusionsopgaven for de elever, som har brug for særlig støtte.
 • Vi får sløjfet muligheden for at etablere nye grupperum på mellemtrinnet, som ellers var en del af planen, da der jo også her er et behov for holddeling og gruppearbejde i den nye virkelighed, hvor vi fremover er mange flere elever på den samme plads.
 • PLC, som er skolens pædagogiske læringscenter får trange kår, når de skal undervise elever, der har midlertidige støttebehov, fordi de skal undervise i små hold, og disse gruppelokaler er fjernet fra projektet.
 • SFO får desværre ikke en 1:1 erstatning for “inde-pinde”, det kreative værksted og vi som personale havde håbet på en op-shining af personalerummet med mulighed for “stille-afdeling”.

Vores budskab til jer som byråd er, at hvis vi skal følge den plan, som var tiltænkt samlingen af eleverne i Ebeltoft, så må der en pose penge mere til.

Baggrunden er, at rigtig mange penge, ca. 7 mio. anvendes til projektering, arkitektbistand, prisstigninger, der er eksploderet, uforudsete udgifter mv; alt sammen noget, der ikke omfatter undervisning, læring og trivsel.

Vi glæder os til de mange gode og spændende elementer i de dele af ombygningen og moderniseringen, der faktisk føres ud i livet:

 • De kreative, håndværksmæssige faglokaler som billedkunst og håndværk/design bliver nytænkt og gennemrenoveret.
 • Skolebod og tilstødende “bytorv” bliver skolen nye “hjerte” med gode mødefaciliteter.
 • “Videnstorv”, “fagtorv”og små grupperum i udskolingsafdelingen lægger op til et spændende ungdomsmiljø med lockers til alle elever.
 • Derudover er der flere små og smarte forbedringer rundt omkring i skolens bygninger.

Vores budskab til jer som byråd er, at hvis vi skal følge den plan, som var tiltænkt samlingen af eleverne i Ebeltoft, så må der en pose penge mere til. 3,5 mio. kroner er nævnt i høringssvaret fra skolebestyrelsen og Med-udvalget, som ligger på kommunens hjemmeside.

Disse penge vil kunne gå 100 procent til god undervisning, trivsel og læring for byens børn, og vil gøre en kæmpe forskel for os i arbejdet på skolen fremover. Vi beder jer overveje dette kraftigt.

Ebeltofts børn og unge samles efter planen for første gang siden 1976 på én matrikel; på én skole. Byen har udviklet sig meget siden 1976, hvor man besluttede at bygge Toftevangsskolen, da antallet af elever var et stykke over 1000, byen var i kraftig vækst og man havde brug for nye, moderne læringsfaciliteter.

I 2012 slog man Toftevang og Skelhøje sammen ledelsesmæssigt og placerede indskoling og udskoling på hver sin matrikel.

Nu er situationen en anden, børnetallet og byens vækst er (midlertidigt?) konsolideret og i den forbindelse er der igen behov for at modernisere lokaler og læringsfaciliteterne og samle byens skoleelever på “Gammel Toftevang”

Byrådet vedtog derfor for 3 år siden en moderniseringsplan, så byens “nye” skole skulle kunne fremstå renoveret og med pædagogiske faciliteter, der er fremtidsperspektiv i.

Det har været en spændende proces at være en del af. Vi har som personale været inddraget i mange drøftelser af, hvordan man indretter til fremtidens skole i Ebeltoft, som byrådets havde som plan. Men giv nu skolen de sidste midler, så vi ikke står med forældede verdenskort og lækre lokaler, der skriger på moderne inventar.

De bedste hilsner fra, og på vegne af medarbejderne på Ebeltoft Skole:

 • Alice Bøge Lægaard, arbejdsmiljørepræsentant
 • Marianne Gudmann, TR for pædagogerne
 • Peter Ravn, TR for lærerne

Vi står gerne til rådighed for yderligere uddybninger.«


Hov, det her indhold benytter cookies

På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Øvrige cookies, det gør du her: opdater dit samtykke.

Læs også

Del artiklen