Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger om dit lokalsamfund, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Du kan sende os din mening her.

Debat: Bag skønmaleriet gemmer sig et VUC i dyb krise

Artiklens øverste billede

”HF i Grenaa scorer højt på tilfredsheden” - bag skønmaleriet skjuler sig et VUC i dyb krise!

Der er sandsynligvis nogle, som bliver sure over denne kommentar. Men omvendt er artiklen i avisen fra uge 40 om ”HF i Grenaa” simpelthen et skønmaleri af værste skuffe og en fornærmelse mod de mange HF-lærere, der er blevet fyret på VUC Djursland de seneste tre år. Bare for at understrege pointen: Artiklen henviser ikke til gymnasiets HF-afdeling.

Den positive nyhed: VUC Djurslands HF-afdeling kan præstere Danmarks laveste frafald på HF-enkeltfag for 2020/21. Det er indiskutabelt og godt gået

Hans-Henrik Christensen

Tilsyneladende har skribenten glemt, at VUC Djursland (endnu) har en HF-.afdeling i Hornslet, men der er man måske ikke så tilfredse, eller hvad? Og helt grundlæggende er den tiltænkte substans ikke ”tilfredsheden”, men frafaldet.

Den positive nyhed: VUC Djurslands HF-afdeling kan præstere Danmarks laveste frafald på HF-enkeltfag for 2020/21. Det er indiskutabelt og godt gået.

Al tilgængelig pædagogisk/didaktisk forskning viser, at to faktorer er helt afgørende for at begrænse frafaldet: Små undervisningshold og dygtige lærere. Den kombination giver læreren mulighed for at nå den enkelte kursist og skabe bedre relationer mellem lærer og elev. VUC Djursland har netop kunnet leve op til begge parametre i 20/21.

Artiklen fortæller ligeledes succeshistorien om mønsterbryderen, Kasper Lindhard Pedersen, ”der har haft stor glæde af skolens dygtige lærere og vejlederes omsorg”. Kasper Lindhard Pedersen færdiggjorde sin eksamen i 2019. Og al respekt for Kasper. Det er lige præcis sådanne unge, der giver lærerarbejdet mening. Men bag facaden? Det var det samme år, hvor det ”lykkedes” forstanderen at få afskediget en højt respekteret HF-lærer, der blot havde misforstået sin rolle som personalets bestyrelsesrepræsentant. Han tillod sig at rejse kritik af en lang række af forstanderens ”dispositioner”.

Eleverne demonstrerede over fyringen. DR Østjylland på plads. Lærerens skæbne? Han blev tilkendt en erstatning for den uretmæssige fyreseddel. Det kompenserer bare ikke for, at den pågældende lærer mistede den stilling, han til kursisternes store tilfredshed havde udfyldt i to årtier.

Artiklen glemmer desværre også at fortælle, at siden sommeren 2019 er alle Kaspers lærere, inklusive studievejlederen, blevet fyret på nær én (1). Samtlige VUC´s fast ansatte HF-lærere, hvis indsats har resulteret i det lave fravær, blev opsagt i foråret 2021. Årsag: Stadigt faldende elevtilgang og deraf følgende ”urentable”, små hold. De ansatte blev i stedet tilbudt en kontrakt, hvis timetal og afvikling ledelsen ikke ville eller kunne forklare. Fem ud de syv lærere resignerede og forlod VUC, primært forårsaget af frustration over ledelsens chikane, manglende vilje til dialog og generelle, pædagogiske indsats. Lærere, som gennem mange år havde arbejdet loyalt, dygtigt og engageret for at skabe god uddannelse og dannelse på Djursland, gik direkte ud i arbejdsløshed. Ingen af dem havde andet job, og de var alle vidende om, at det for tiden er meget svært at få beskæftigelse i gymnasie-sektoren. Det understreger, hvor stor magtesløsheden har været over for ledelsen i HF-afdelingen. (dette gælder ikke den kompetent ledede AVU-afdeling)

Henvendelser til bestyrelsen? Der kommer aldrig svar, selv når klagen drejer sig om chikane mod en medarbejder. Arbejdstilsynet? Myndigheden holdt møde med HF-lærerne, lyttede og medgav, at det psykiske arbejdsmiljø var endog meget dårligt. Resultat: Klager fra enkelte medarbejdere behandler man ikke. Der blev ikke taget referat fra mødet. Den tilsynsførende forklarede, at VUCD fik en grøn smiley, fordi Arbejdstilsynet ikke kunne anfægte ”ledelsesretten”. Lærergruppen var, pænt sagt, mål- og magtesløse.

Når artiklen nævner, at HF-afdelingen i dag har 63 kursister, er det en ”kreativ” opgørelse, En uddannelsesinstitutions elev-/kursisttal opgøres altid i ”årselever”. I 2015 havde VUC Djursland 151 årselever. I år er tallet vel mellem 30 og 40. Men i modsætning til vanlig praksis, er det præcise tal ikke at finde i referatet fra bestyrelsesmødet (270921). Her står blot at ”VUCD har på grund af højkonjunktur med mere haft en større kursistnedgang end forventet i 2021”.

Dette debatindlæg er ikke et forsøg på at underminere VUC Djursland. Tværtimod!

Men at bryste sig af resultater, skabt af lærere, som man har behandlet uden respekt, ordentlighed og anerkendelse og i sidste ende fyret, er patetisk. At tro, at det glade budskab om frafald bare løser HF-afdelingens dybe krise, er naivt og usagligt. At indse, at tiden er inde til væsentlige forandringer på VUC Djursland, kunne måske redde vores lokale uddannelsesudbud. Det er ved at være sidste udkald, men det sker ikke med tvivlsomme skønmalerier.

Ledelsen har, som en sidebemærkning, ikke været ramt af fyringer og nedskæringer, men er vokset til omtrentlige og ”flotte” 1:4 i forhold til antallet af lærerårsværk! Det må også være bedst i Danmark. Og i stedet for skønmalerier som denne ”gode historie” skulle de ansvarlige ledere have påskønnet og støttet lærernes arbejde i stedet for at bryste sig af tidligere ansattes indsats. Det er simpelthen ikke ordentligt.

-----

Avisen har tilbud forstander på VUC Djursland, Lars Østergaard, at svare på kritikken i læserbrevet:

»Jeg hverken vil eller må kommentere på personale.

Alle VUC kan i løbet af et par år blive nødlidende

Lars Østergaard, forstander VUC Djursland

VUC Djursland er i lighed med øvrige VUC fra 2016-2021 blevet udfordret på økonomi og færre kursister – startende med to procent omprioriteringsbidrag, lavere undervisningstilskud, aflevering af 35 procent af VUC kursisterne til den nye FGU uddannelse (2019). Senest har Covid-19 fulgt af en højkonjunktur også på landsplan taget en bid af VUC kursisterne. Derfor prioriterer VUC sektoren mange ressourcer på at råbe politikerne på Christiansborg op. – Alle VUC kan i løbet af et par år blive nødlidende.

VUC Djursland har været igennem en nødvendig omstilling for at kunne bibeholde et tidssvarende og økonomisk velfunderet VUC på Djursland. Vi er gået fra fem skoler på Djursland til én skole i Grenaa og én skole i Hornslet. Vi har fortsat ingen lån i vores bygninger, og vi har netop solgt Nytorv i Grenaa, og vi er ved at sælge vores tidligere skole i Ebeltoft.«


Læs også

Del artiklen