Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger om dit lokalsamfund, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Du kan sende os din mening her.

Stem nu til Ældrerådet 16. november!

Artiklens øverste billede

Hvad laver Ældrerådet?

  • Vi rådgiver Byrådet i alle ældrepolitiske spørgsmål
  • Medvirker aktivt i udformning af kommunens ældrepolitik
  • Ældrerådet skal høres i alle sager, der vedrører ældre borgere
  • Ældrerådet har nedsat udvalg indenfor bl.a. følgende områder
  • fysisk og psykisk sundhed
  • kultur og aktiviteter
  • boliger og ældrecentre
  • sygehuse, genoptræning og rehabilitering
  • Ældrerådet er partipolitisk neutralt og er et vigtigt bindeled mellem Byrådet og de ældre borgere i kommunen

Ældrerådet er med som høringspart når kommunen tager beslutninger, der vedrører ældre borgere som f. eks. kvaliteten i hjemmeplejen, forholdene i hjemmeplejen, madservice, byggeri af nye ældreboliger, sundhedstilbud efter udskrivning fra sygehus.

Derfor skal du stemme til ældrerådsvalget

Jo flere stemmer, desto stærkere mandat giver du Ældrerådet og du er med til at gøre Ældrerådet til et stærkt råd, der arbejder for alle ældre.

Hvis du sætter din stemme på mig, vil jeg arbejde aktivt på Ældrerådets opgaver og især have fokus på det sundhedspolitiske område.

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen