Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger om dit lokalsamfund, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Du kan sende os din mening her.

Debat: Plejecentrene - beboere får fuld erstatning for ødelagt tøj

Artiklens øverste billede
Ole Kragelund. Arkivfoto

»Nu får hver enkelt af de ca. 300 beboere på Syddjurs Kommunes plejehjem/plejeboligcentre fuld erstatning for tøj, der bliver ødelagt/beskadiget undervejs i vaske-processen. Det fremgår af kommunens officielle referat fra det månedlige møde i byrådets fem-mands Social- Sundheds- og Ældreudvalg den 10. november.

På mødet lykkedes det åbenbart de fem folkevalgte byrådsmedlemmer at overbevise kommunens direktion og administrationens afdeling for Sundhed og Omsorg, at erstatning skal ydes til hver enkelt plejehjemsbeboer, som kan fremvise et stykke ødelagt/beskadiget tøj. Mellem linierne læser undertegnede borger referatets sidste 16 ord det som en kommunal garanti for 100 pct. erstatning til borgeren i hvert enkelt tilfælde. Uden bureaukrati. Og uden at beboeren eller dennes pårørende skal ud i et tovtrækkeri med vaskeri-koncernen Elis.


Hvis denne ”læsning mellem linierne” viser sig at være for optimistisk, vil pårørenderådet på borgerens plejecenter forhåbentlig skride ind - fx med en øjeblikkelig henvendelse til alle fem medlemmer af byrådets SÆ-udvalg og kommunens velfærdsdirektør. Med en CC til Lokalavisens redaktion.

Afsluttende her en stor tak til pårørenderådet på Rosengården, kommunens plejecenter i Hornslet. Og til lokalavisens redaktør og journalistpraktikant, Mark Sigetty, som i Adresseavisen 10. november (side 34 og 35) bringer et glimrende referat fra fire SÆ-udvalgsmedlemmers offentlige ”kaffemøde” 4. november i Hornslet.

På det halvanden time lange eftermiddagsmøde i KomBi lyttede de fire byrådsmedlemmer alvorligt til indlæg fra flere af de ca. 25 fremmødte pårørende - bl.a. også fra formanden for pårørenderådet på Rosengården og fra mødets initiativtager, en kvinde der var kørt hele vejen fra Horsens.

Hovedindlæggene fra pårørende omtalte konsekvent kommunens SOSU-medarbejdere i meget positive vendinger - som det også fremgår af Mark Sigetty’s udmærkede reportage fra mødet. De appellerede alle til kommunen om at sikre plejehjemspersonalet bedre arbejdsvilkår og bedre normering...

Endelig stor tak herfra til mødets ordstyrer, Lars Norman Thomsen - ikke mindst for hans spørgsmål til de fire politikere om tøjvask-ordningen på plejehjemmene: ”Hvorfor hjemtager I det ikke bare til kommunen?”

Her følger så den sidste tredjedel af SÆ-udvalgets referat vedr. dagsordens-punkt nr. 416 på udvalgets møde den 10. november (se hele referatet på side 21-22 i SÆ-referatet på syddjurs.dk):

”Kommunens udbudsjurist og Sundhed og Omsorg er på nuværende tidspunkt i tæt dialog med leverandøren om kvalitetsproblemerne og mulighederne for at løse disse, herunder at sikre borgernes reklamationsret.

I Sundhed og Omsorg er der en opmærksomhed på om kvalitetsproblemerne er af en sådan karakter, at der er tale om mislighold af kontrakten.

På mødet deltager områdeleder fra plejeboligområdet og uddyber, hvordan der arbejdes med kvalitetskontrol og omfanget af kvalitetsudfordringerne.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at der gennem dialogen med leverandøren kan ske en kvalitetsforbedring således, at samarbejdet kan fortsætte og kontrakten kan følges.

Økonomi og organisatoriske konsekvenser

Omlægningen af tøjvaskordningen på plejecentrene blev vedtaget med Budget 2020. Omlægningen omfattede både rengøring og tøjvask på plejecentrene og indebar en besparelse på i alt 450.000 kr.

Besparelsen blev udmøntet i plejeboligområdets budgetramme.

Det vurderes, at omlægningen af tøjvaskeordningens andel af de 450.000 kr. er ca. 175.000 kr.

For kontraktperioden er det estimeret, at Syddjurs Kommune skal betale 2,3 mio. kr. årligt for vask af borgertøj, hvilket svarer til 9,2 mio. kr. i kontraktens ordinære løbetid.

Herudover er det estimeret, at Syddjurs Kommune skal betale 1,0 mio. kr. årligt for vask af linned, hvilket svarer til 4,0 mio. kr. i kontraktens ordinære løbetid.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller til Udvalget for sundhed, ældre og social at tage orienteringen om status på tøjvaskordningen og arbejdet med kvalitetskontrol til efterretning.

Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 10-11-2021

Taget til efterretning. Administrationen vil på baggrund af udvalgets tilkendegivelser sørge for at orientere alle beboere på plejecentrene om, at der er ved at blive lavet en teknologisk undersøgelse af vaskeprocessen, som er færdig inden 1.januar 2022, samt at Administrationen vil indsamle reklamationer over vasketøjet med henblik på at sørge for erstatning for ødelagt vasketøj.

Citat slut fra Syddjurs Kommunes officielle referat fra SÆ-udvalgets møde 10. november 2021. Bemærk især de afsluttende 16 ord, som i praksis vil give hver enkelt plejehjemsbeboer fuld erstatning, også for en enkelt ødelagt/beskadiget undertrøje eller bluse:

”Administrationen vil indsamle reklamationer over vasketøjet med henblik på at sørge for erstatning for ødelagt vasketøj.”«

Hov, det her indhold benytter cookies

På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Øvrige cookies, det gør du her: opdater dit samtykke.

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen