Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger om dit lokalsamfund, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Du kan sende os din mening her.

Naturnationalpark – nok engang

Debat

Artiklens øverste billede
Søndag 21.11 2021 var der møde i Mols Bjerge. Her fortalte Peter Brostrøm fra Naturstyrelsen om planerne for Mols Bjerge. Der var mødt ca 200 op på gåben og til hest. Øxenholt foto

Bestyrelsen i Borgerforeningen Mols – Distriktsråd for Mols og Helgenæs har de seneste par måneder været optaget af at høre argumenter fra såvel modstandere som tilhængere af en evt. kommende Naturnationalpark Mols Bjerge. Vi har deltaget i samtlige møder og arrangementer om emnet – og reserverede en tredjedel af vores store vælgermøde 2. november alene til dette punkt. Enkelte borgere har i den forbindelse efterlyst en udmelding fra borgerforeningen for eller imod en evt. naturnationalpark. Men dette kommer ikke til at ske.

Borgerforeningen ønsker at repræsentere alle borgere på Mols og Helgenæs, uanset om man er for, imod eller neutral. Derfor har der ikke været - og vil heller ikke komme - en holdningstilkendegivelse fra bestyrelsen.

Ved de lejligheder, hvor emnet Naturnationalpark har været debatteret, er det blevet tydeligt for os, at mange lokale borgere har savnet inddragelse og at blive hørt. Ved Naturstyrelsens vandring fra Strandkær søndag 21. november rejstes dette overfor skovrider Peter Brostrøm. Han kunne oplyse, at borgerinddragelsen forud for udpegningen af de påtænkte naturnationalparker har bestået i muligheden for at sende ”høringssvar” til Miljøministeriet – og så i afholdelsen af naturvandringer som nu den 21. november, hvor de fremførte synspunkter fra den stedfundne debat vil blive viderebragt til beslutningstagerne på Christiansborg. At borgerinddragelsen forud for udpegningen af de kommende naturnationalparker alene har bestået heri, har efter vores mening ikke været kommunikeret tilstrækkeligt klart ud.

Til gengæld gjorde Brostrøm det klart, at lokale borgergrupper vil blive inddraget i etableringen af de naturnationalparker, der bliver udpeget. Skulle dette ske i Mols Bjerge, anser borgerforeningens bestyrelse det for en selvfølge, at vi bliver inddraget. Og vi kan garantere, at vi da vil gøre alt for at repræsentere befolkningen så bredt som muligt og arbejde intenst for, at etableringen af en naturnationalpark i Mols Bjerge vil ske til glæde for flest muligt – og med størst mulig hensyntagen til lokale lodsejere og brugere af den nuværende Nationalpark Mols Bjerge.

Borgerforeningen ser frem til en afgørelse i sagen, så vi ved, hvad vi skal forholde os til.

Læs også

Del artiklen