Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger om dit lokalsamfund, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Du kan sende os din mening her.

Debat: Naturnationalparker - den der tier, samtykker

Artiklens øverste billede

»Borgerforeningen Mols – Distriktsråd for Mols og Helgenæs gør en stor og vigtig indsats for lokalområdet, og har gjort det gennem mange år. Foreningen er lokalområdets stemme, og den har mange medlemmer, ikke mindst set i forhold til det samlede antal indbyggere på Mols og Helgenæs.

Borgerforeningen er en vigtig del af lokalsamfundet, og derfor har diskussionerne om miljøminister Lea Wermelins mulige udpegning af en Naturnationalpark Mols Bjerge selvfølgelig også gjort indtryk på foreningen. Det fik formand Jan Schmidt til – på vegne af den samlede bestyrelse – at skrive et debatindlæg i Lokalavisen Syddjurs.

Her redegør formanden for, at man ønsker at repræsentere alle borgere på Mols og Helgenæs, uanset om man er for, imod eller neutral i forhold til naturnationalparken. Derfor vil bestyrelsen ikke tilkendegive sin holdning.

Når man ser på de mange diskussioner, som naturnationalparkerne skaber, kan det umiddelbart virke som sund fornuft ikke at drage Borgerforeningen ind i debatten – det gør det sværere at repræsentere alle borgerne på én gang.

Men at undlade at give sin mening til kende fjerner ikke problemet, og det giver f.eks. anledning til følgende udfordringer:

Enighed gør stærk – men hvad når vi ikke er enige?

Hvordan vil Borgerforeningen fremover forholde sig til andre problemstillinger, hvor der ikke er enighed i lokalbefolkningen?

F.eks. en stor udstykning til de såkaldte kæmpesommerhuse, som nogle vil mene ødelægger et rekreativt område med larm og trafik, mens andre vil se det som økonomisk aktivitet og øgede turistindtægter.

En solcelle-/vindmøllepark, som nogen byder velkommen som grøn energi, mens naboerne måske har en anderledes skeptisk holdning til projektet.

Eller opsætning af mobil-master, som nogen vil støtte for overhovedet at kunne opnå mobildækning, mens andre mener, at mobilmaster er grimme og ødelægger naturoplevelsen.

Vil Borgerforeningen så fremover heller ikke kunne have en holdning til den type projekter, fordi man så ikke repræsenterer alle borgere?Den der tier, samtykker – med den ene part

Lea Wermelin har kastet både Miljøministeriets og Naturstyrelsens ressourcer ind i at få gennemført udpegningen af naturnationalparkerne i hvad der virker som en forhastet og ugennemsigtig proces, uden reel borgerinddragelse. Overfor dén overmagt har almindelige borgere ikke megen gennemslagskraft. Selv kritikken fra nogle af de berørte byråd er angiveligt ikke blevet taget seriøst.

Der er ikke nogen afstemning, hvor man kan stemme enten for, imod eller blankt i forhold til en naturnationalpark. Som udgangspunkt er det derfor kun protester der – måske – kan påvirke udfaldet. Hvis man tier, så samtykker man – sådan er processen tilrettelagt. Så hvis man forholder sig “neutral” virker det i praksis som at gå ind for projektet.

Når Borgerforeningen Mols forsøger at forholde sig neutralt ved ikke at give nogen mening til kende, undgår man måske internt at forholde sig til en konflikt mellem lokale modstandere og tilhængere af en Naturnationalpark Mols Bjerge.

Men i praksis støtter man ensidigt udpegningen af naturnationalparken, fordi det kun er gennem konkret, lokal protest man kan påvirke udfaldet. Hvis man som f.eks. forening, skole eller børnehave tier, så samtykker man indirekte, og det har Borgerforeningen Mols valgt at gøre.

Man hører ofte det argument, at der efterfølgende kommer inddragelse af borgerne, hvis et område udpeges til naturnationalpark. Derfor er holdningen, at man med sindsro kan vente med at gøre sit standpunkt klart indtil en evt. udpegning af Mols Bjerge er en realitet.

Men borgernes og byrådenes erfaringer fra de naturnationalparker der allerede er blevet udpeget (Fussingø, Gribskov, Almindingen, Stråsø og Tranum) er, at man i praksis ikke kan påvirke beslutningerne i nævneværdig grad, og man kan da slet ikke sige nej tak til udpegningen. Derfor skal der siges nej tak inden en evt. udpegning – dvs. nu!

Borgerinddragelsen, der ikke er der

Borgerinddragelsen har reelt været ikke-eksisterende. En to timers naturvandring i regnvejr, primært med ensidig fortale for projektet fra Peter Brostrøm fra Naturstyrelsen, vil ingen vel kalde reel borgerinddragelse? Slet ikke i forhold til et projekt, der er så indgribende overfor vores lokale natur.

Jeg kan heller ikke forestille mig, at hverken tilhængere eller modstandere af en naturnationalpark i Mols Bjerge er enige i Peter Brostrøms udmelding om, at det skam har været en aldeles glimrende borgerinddragelse – mange lokale borgere har slet ikke opdaget den proces, der er sat i gang, og de har ingen idé om, hvad den indebærer. Derfor må mange lokale borgere stadig ønske reel medbestemmelse.

Og fraværet af borgerinddragelse kan ikke reduceres til et spørgsmål om at uklar kommunikation. Det er udtryk for et projekt, hvor det virker som om man fra miljøministeriets side har ønsket at undgå irriterende indblanding fra borgernes side.

Indtil videre har ministeriet heller ikke gjort meget for at forholde sig konstruktivt til den omfattende kritik, der alligevel har rejst sig over hele landet – man søsætter blot nye Facebook-kampagner med de samme budskaber som tidligere.

Det er for sent efter en evt. udpegning

Borgerforeningens bestyrelse skriver afslutningsvis i debatindlægget, at HVIS Mols Bjerge skulle blive udpeget til naturnationalpark, vil foreningen garantere at repræsentere befolkningen så bredt som muligt, og arbejde intenst for at etableringen sker til glæde for flest muligt.

Men det vil jo være præcis den samme befolkning med de samme holdninger og de samme uenigheder man skal repræsentere EFTER en evt. udpegning. Så hvorfor kan man først arbejde intenst, når den afgørende beslutning ER taget af miljøministeren og skaden måske er sket? Planerne for udformningen af naturnationalparken foreligger jo allerede fra Naturstyrelsen hånd, så der er ikke så meget at være i tvivl om.

Man vil selvfølgelig på det tidspunkt kunne henvise til, at nu har andre (miljøministeren) taget den store, konfliktfyldte beslutning, som mange lokale borgere er imod, og at vi nu må se fremad, og arbejde sammen om at få det bedste ud af det.

Dvs. at Borgerforeningen gerne vil deltage i det efterfølgende arbejde, som sandsynligvis kun får marginal betydning (fordi vi som før nævnt ved fra de allerede udpegede naturnationalparker, at det er meget begrænset indflydelse man kan få lokalt på det tidspunkt).

Men den rigtigt vigtige beslutning om, hvorvidt Mols Bjerge skal forvandles til en, stor indhegning med store græssere vil man ikke udtale sig om – selvom man dermed netop alligevel indirekte tager stilling, bare uden at melde noget ud.

Borgerforeningen ER borgerinddragelse – det forpligter

Borgerinddragelse er en væsentlig del af Borgerforeningens sjæl. Ja, på nogle måder er det vel netop essensen af borgerinddragelse, at varetage lokalbefolkningens interesser og give lokalområdet en stemme.

Derfor mener jeg, at det vil være en oplagt opgave for Borgerforeningen Mols klart at melde ud, at fraværet af reel borgerinddragelse i processen omkring naturnationalparkerne er stærkt utilfredsstillende, og at processen med udpegning af en evt. Naturnationalpark Mols Bjerge bør sættes på pause. Som lokalbefolkning skal vi have mulighed for at blive informeret åbent og ærligt om de mange forskellige holdninger til rewilding, indhegninger og store græssere. Vi vil høres, og vi vil kunne gøre vores indflydelse gældende.

Og bare for at der ikke skal herske tvivl om min holdning til Borgerforeningen Mols og alt det gode arbejde den udfører, så støtter jeg den helhjertet. Men i netop denne sag ser jeg nogle udfordringer, som rækker endda langt ud over holdningen til en evt. Naturnationalpark Mols Bjerge.«

Hov, det her indhold benytter cookies

På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Øvrige cookies, det gør du her: opdater dit samtykke.

Læs også

Del artiklen