Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger om dit lokalsamfund, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Du kan sende os din mening her.

Debat: Hvorfor melder vi ikke ud?

Artiklens øverste billede

»Kristian Dalsgaard anfægter i sit indlæg ’den, der tier, samtykker – med den ene part’ begrundelsen for, at Borgerforeningen Mols ikke har meldt en holdning ud i spørgsmålet om en evt. naturnationalpark i Mols Bjerge - nemlig, at vi ønsker at repræsentere alle i lokalområdet, både tilhængere, modstandere og tvivlere. Kristian Dalsgaard rejser i forlængelse heraf spørgsmålet om, hvornår Borgerforeningen så overhovedet kan have en holdning, da man aldrig kan melde noget konkret ud, der tilfredsstiller alle. Og vi medgiver, at Kristian Dalsgaard har en pointe. Men mener da i al ubeskedenhed, at vi gennem årene har meldt masser af holdninger ud, der muligvis ikke har tilfredsstillet alle. Men en udmelding har altid haft enighed i bestyrelsen som forudsætning.

Kristian Dalsgaard mener, at vi med den manglende udmelding indirekte siger ja til projektet. Det mener vi ikke er tilfældet. Og det har i hvert fald ikke været vores bevæggrund. Men ligesom lokalbefolkningen er delt i spørgsmålet om naturnationalpark, er vi det også i bestyrelsen. Og har, også af den grund, ikke tilkendegivet en holdning for eller imod.

At beklikke mindet om den mand, der mere end nogen anden enkeltperson uselvisk har arbejdet for udviklingen af Mols og Helgenæs i årevis, er ganske enkelt utilstedeligt!

Det problematiseres også, at vi har meldt ud, at hvis projektet bliver en realitet, så vil Borgerforeningen gøre alt for at repræsentere befolkningen så bredt som muligt og arbejde intenst for, at etableringen af en naturnationalpark i Mols Bjerge vil ske til glæde for flest muligt – og med størst mulig hensyntagen til lokale lodsejere og brugere af den nuværende Nationalpark Mols Bjerge. For, skriver Kristian Dalsgaard, det vil jo være præcis de samme mennesker, man så vil arbejde for. Så hvorfor melder vi ikke ud nu? Fordi vi som sagt som bestyrelse hverken kan eller vil tage stilling til, om der skal være naturnationalpark eller ej. Men er naturnationalparken først en realitet, så vil vi se det som vores fornemste opgave at arbejde for, at etableringen vil blive til glæde og gavn for mange – og til så lidt gene som muligt for de hidtidige brugere.

I et indlæg under overskriften ’Borgerforeningen – en hyggeklub med uld i munden’ tager Flemming Kattrup samme sag under behandling – om end med en noget mere konfrontatorisk sprogbrug. Men når planerne om etablering af naturnationalparker karakteriseres som ”venstreorienteret biodiversitetshalløj”, så bliver det svært at debattere på et konstruktivt niveau.

Og når Kattrup så ikke nøjes med at lade sin utilfredshed gælde os nuværende medlemmer af Borgerforeningens bestyrelse, men også lader den ramme afdøde Jørgen Ørgaard, så må vi sige klart fra. At beklikke mindet om den mand, der mere end nogen anden enkeltperson uselvisk har arbejdet for udviklingen af Mols og Helgenæs i årevis, er ganske enkelt utilstedeligt! Det er helt i orden at gå efter os levende. Men at lade de døde hvile i fred ville unægteligt have klædt Flemming Kattrup!«

Læs også

Del artiklen