Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger om dit lokalsamfund, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Du kan sende os din mening her.

Debat: Byens Blå Torv #3

Artiklens øverste billede
Illustration Søren Brink

»Lidt forklaring indledningsvis

Byens Blå Torv #3 er mit forslag til en løsning af de fatale problemstillinger Byens Blå Torv #2 og 3 efterlader.

BBT 1 & 2 overholder på ingen måde intentionerne i den gældende lokalplan for området. Projektgruppen har højt og flot tilsidesat kravet om bygningernes retningbestemmelse ift byen, at tagene skal være sadeltage, at bygningerne skal være sortmalede mm. I stedet har man brugt oceaner af penge på at få et arkitektfirma til at skitsere en ny ’containerterminal’ for området.

En arkitektonisk øjebæ der på ingen måde lever op til lokalplanen og generel disrespekt for kulturmiljøet i Knebelbro.

Medindflydelse

For ikke at være en obstruktion på sidelinjen, søgte jeg om optagelse i projektgruppen. Min intention var at deltage aktivt i projektet og byde ind med mine ideer.

For ikke at være en obstruktion på sidelinjen, søgte jeg om optagelse i projektgruppen. Min intention var at deltage aktivt i projektet og byde ind med mine ideer.

Jeg har siden jeg var 15 år interesseret mig for arkitektur, tegnet og bygget mange forskellige huse, så jeg mente at jeg havde noget der kunne bydes ind med.

Det viste sig, at jeg skulle til et optagelsesmøde, hvor jeg skulle forklare mine intentioner om at blive medlem og så ville Projektgruppen ud fra det bedømme om de ville optage mig. En hel ny procedure der lige var blevet indført og (skulle det vise sig) ikke tidligere, ej hellere senere er blevet anvendt. Tankevækkende.

’Desværre’ bestod jeg ikke optagelsesprøven til Projektgruppen og fik denne meddelelse: »Som jeg før har fortalt dig Søren, så oplever jeg det meget vanskeligt at få en konstruktiv dialog med dig og det er derfor aftalt i vores arbejdsgruppe, at du fremover bedes tage kontakt til xxxxxxxxxx, såfremt du har spørgsmål til projekt Byens Blå Torv«. Bh. Louise Juul

Bemærk lige, at det er Louise Juul, der har et problem med mig, hvilket tydeligt fremgår af hendes formulering.

Kampen fortsætter

Jeg synes stadig, det er vigtigt at overveje, om der skal være et ’Blå Torv’ på havnen i Knebelbro.

Havnen er en del af kulturmiljøet i Knebelbro og består af et meget begrænset område. Området huser primært Knebelbro Bådelaug og herudover Søspejderne, Badeklubben og Kajakklubben. Arealet på land bruges om sommeren til parkering og om vinteren til oplagring af havnens både. Det sidste vil ikke være muligt for en stor del af bådene, såfremt BBT 2 gennemføres. Disse både må så fragtes andetsteds hen for vinteropbevaring.

Et andet og yderst vigtigt emne er projektets daglige økonomi. Syddjurs Kommune arbejder hen imod at frasige sig enhver støtte og daglige driftsomkostninger, hvad angår projekter, der er havnerelaterede. Det vil sige, at Projektgruppen ikke har det mest elementære på plads, hvad angår projektet – nemlig den daglige drift og omkostningerne i den forbindelse.

Er der en alternativ og billigere løsning.

Skal der være et ’blåt torv’ på havnen, er der så et alternativ til BBT 2, et projekt, der allerede har spillet fallit ift. økonomi og arkitektur - inden det er opført?

Da den plads, der er til rådighed på land ikke kan udvides, har jeg prøvet at lave et forslag, der både tilgodeser bådoplagring, parkering og de aktiviteter, der er tænkt ind i Byens Blå Torv.

Byens Blå Torv kan bestå af et Sejlerhus og et Materielhus. Sejlerhuset anbringes på det område, der i eksisterende lokalplan hedder Byggefelt 1. Huset opføres med sadeltag og bygges i træ med lodret beklædning der males sort. Huset retningsorienteres med facade mod havnebassinet som beskrevet i lokalplanen.

Sejlerhuset skal indeholde en sejlerstue og et stort køkken. Begge dele skal kunne bruges af alle - også gæstesejlere.

I bygningens anden del skal der etableres omklædning, baderum og toilet. Funktionerne skal kunne anvendes af begge køn.

I forlængelse af de to seneste bygninger indeholdende kajakklubben og søspejderne, bygges et lignende hus til materiel og værksted.

På den måde kan det arealmæssige lille område omfavne alle behov og kulturmiljøet i Knebelbro slipper for en ”containerterminal”.

Projektet kan etableres for halvdelen af det beløb BBT 2 er anslået til at koste.

Jeg tror denne løsning er værd at overveje, såfremt der skal være et projekt ’Byens Blå Torv’.«

Læs også

Del artiklen