Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger om dit lokalsamfund, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Du kan sende os din mening her.

Debat: Ebeltoft – Danmarks Neapel eller måske: New APPLE?

Artiklens øverste billede
Strandpromenaden i Ebeltoft – en fremtidsversion. Illustrator: Finn Krüger-Johnsen

»Meget kan vi som borgere helt sikkert være uenige i, men at Ebeltoft og omegn er og bliver et af de mest interessante og eftertragtede steder i Danmark, er vist ikke til diskussion. Og det hvad enten man er fastboende eller feriegæst. Fremadrettet vil det være af stor betydning, at Ebeltoft i sin demografiske sammensætning kommer til at optræder som en helstøbt by, uden slagsider. Det giver liv og skaber mulighed for ungdommeligt drive og nye børnefamilier, mens den ældre generation giver mere stabilitet. De seneste udmeldinger tyder på en øget tendens til nye bosætninger i nærmiljøet, - en rigtig positiv udvikling. Innovative arbejdsfællesskaber, som det vi ser på Grobund og Maltfabrikken, trækker kreativitet med sig og medvirker heldigvis også til, at unge børnefamilier slår sig ned. Den nuværende overvægt af seniorer i bybilledet vil over tid aftage lidt, og dermed vil vi formodentlig komme til at opleve en bedre balance mellem unge og ældre borgere, der vælger Ebeltoft som rammen om deres tilværelse.

Noget helt andet er det med turisterne og feriehusfolket, som jo nærmest kommer helt af sig selv, - og det i et stærkt stigende antal! Det har de seneste to års ændrede adfærdsmønstre som følge af den vedvarende pandemi med al ønskelig tydelighed demonstreret. Ofte hører vi, at den voldsomme tilstrømning af feriegæster i sommerperioden alene skyldes den omstændighed, at vore muligheder for at tage udenlands efterhånden er noget begrænset, og man derfor i en overgangsperiode vælger indenlandske destinationer. Så når situationen igen normaliseres, vil presset på byen automatisk aftage, og alt blive ved det gamle. Hvad det så end er, for hverken Ebeltoft eller omverdenen står jo stille i mellemtiden.

Coronaen og dens faretruende varianter vil uden tvivl i lang tid fremover påvirke vores hverdag og dermed også have en afgørende indflydelse på fremtidens feriemønstre. Rejser til udlandet vil med al sandsynlighed begrænse sig noget, da restriktioner vil medføre hurtige og ofte uventede indgreb i vores bevægelsesfrihed. Oven i det kommer så den globale opvarmning, der på sigt formodentlig vil medføre, at de nordiske lande bliver langt at foretrække frem for den tiltagende hede sydpå, ikke mindst i lyset af det klima-fokus, vi er ved at opbygge.

Derfor skal vi være indstillet på at flere og flere, både danske borgere og udlændinge, fremover vil vælge Ebeltoft som feriedestination, tiltrukket af de landskabelige herlighedsværdier og den vifte at kulturinstitutioner og oplevelses-muligheder, vi er så heldige at være beriget med. Og netop derfor skal vi tænke stort og se potentialet i at samle vore bestræbelser på at forstærke markedsføringen af Ebeltoft som et af Danmarks bedste Feriesteder, - nu og i fremtiden. Vi skal for alvor bringe Ebeltoft i spil som et feriemål for alle, både når det gælder kultur, natur og oplevelsesmuligheder.

Da byens velfungerende Turistkontor under store protester blev nedlagt for nogle år siden, og markedsføringen herefter lagt i hænderne på Destination Århus, mistede vi en yderst vigtig formidlingstjeneste, som nu i en noget amputeret form opretholdes gennem et lille selvbetjeningsområde på Fregatten Jylland, og ellers synes henlagt til udlejningsbureauerne og detailhandelen, der heldigvis også har taget opgaven på sig som turismeformidlere. Under overskriften ”Flere turister og gang i aktiviteterne” kom Sol og Strand for et års tid siden med en stærk opfordring til erhvervslivet om at deltage i nye initiativer for at intensivere udøvelsen af sportsprægede aktiviteter såsom ridning og mountainbike-ture og de mere kreative input med mulighed for at deltage i kurser med glas, keramik og madkunst. Ideen er oplagt, og mulighederne for lokalområdets erhvervsdrivende står nærmest i kø for at blive realiseret.

Argumenter om, at den unikke natur, vi er omgivet af, skal henligge uberørt og ikke må lide nogen form for overlast, bør undergå en kritisk vurdering.

En rutineret kitesurfer her fra byen gjorde for nyligt i et læserbrev opmærksom på, at nogle af landets bedste strande ligger lige uden for døren som et paradis for surfere med super ideelle vindforhold, der fint kan konkurrere med surf-stederne langs Vesterhavet. På sigt vil Internationale stævner såmænd kunne afholdes her, såfremt der er politisk vilje til at forstærke og udbygge de nødvendige faciliteter ved Øer og sætte vor egen Golden Beach på landkortet - endnu et scoop for Ebeltoft. Ligeledes er det oplagt at satse optimalt på de mere maritimt orienterede uddannelser og fritidsaktiviteter, hvor udnyttelse af de fire, fornemme havnebassiner, vi er forsynet med og hele Vigen lige udenfor, repræsenterer oplagte muligheder. Det handler i bund og grund om at skabe kvalitetsturisme, hvor også forholdene for aqua-kulturen samt sportsaktiviteter på vandet og hensynet til lystfiskere og sportsdykkere tilgodeses. Men det er jo ikke gjort bare med gode ideer og farverige visioner, og et enkelt firma kan ikke løfte denne opgave alene. Måske det kunne være en ide, at det bliver forankret i en ny gruppe under Ebeltoft i Udvikling, som igangsætter og koordinator.

For at imødegå den udvikling, Ebeltoft vil blive en del af, er vi nødsaget til at sikre, at infrastrukturen følger med tiden og bliver tilpasset et stigende behov for en effektiv afvikling af trafikken både i hverdagen og under ferieperiodernes spidsbelastninger. Efter års nølen ser det endelig ud til, at der indenfor en overskuelig tid kommer skik på trafikafviklingen omkring Nøset, så daglige frustrationerne her kan elimineres.

Men der skal på sigt meget mere til for at fremtidssikre Ebeltoft:

  • Hovedfærdslen skal ideelt ledes bag om byen i form af en ny Østre Ringvej, og derfor er det på tide at få taget stilling til en planløsning for en sådan vejføring med henblik på at lette trykket på den eneste indfaldsvej der til dagligt forbinder Ebeltoft med omverdenen nordfra.
  • Vibæk Strandvej fra Nøset og til det tidligere Ebeltoft Strand Hotel vil herefter ideelt kunne friholdes for almindelig gennemkørende trafik, der ikke har direkte ærinde i området. Herved vil der kunne skabes mulighed for private initiativer langs en ny Strandpromenade, som vi kender det fra sydlige himmelstrøg, - en lokal Riviera, ved fuld inddragelse af strandarealerne til rekreative formål, der her kan udfolde sig trygt og godt uden en generende motorvej i ”baghaven”.

Der bør således arbejdes målrettet på at etablere en effektiv infrastruktur, der kan klare den forventede tilstrømning af besøgende, og sideløbende hermed må der i tilknytning til en ny Ringvej skabes muligheder for en udbygning af områder indrettet til permanent bebyggelse for potentielle tilflyttere i baglandet. Ligeledes er det også vigtigt, at der fra politisk hold indtænkes og øremærkes egnede arealer til opførelse af nye fritidsboliger i størrelser, der på ingen måder skiller sig ud fra et almindeligt familiebehov.

Allerede på nuværende tidspunkt protesterer en del borgere mod at implementere delelementer fra den kommunale Mobilitetsplan 2021-2030, som jeg og flere andre finder, er en nødvendighed for at sikre Ebeltoft en fremtid, hvor en tiltrængt opdatering af infrastrukturen prioriteres højt. Fra politisk side har især (S) og (C) intentioner om at medvirke til at skabe forbedringer på det trafikale område, og flere bør støtte op om disse tiltag. Hvilke protester var der mon ikke i sin tid mod opførelsen af den kønsløse Postbygning på det gamle jernbaneterræn - eller Strandhotellet på byens mest prominente grund, og Føtex som ”velkomstcenter” til Ebeltoft. Hvad har der ikke været af modstand mod anlæggelsen af Øster Alle, da man dengang med rettidig omhu sørgede for at tage trafikpresset af midtbyen? I dag lever vi jo ikke bare fint med disse forhold, men forventer dem, så vore daglige gøremål kan hænge sammen på en moderne og effektiv måde. Sådan vil det også gå i fremtiden, når trafikproblemerne ved Nøset er løst og en ny og tidssvarende Ringvej bag om Ebeltoft by etableres i overskuelige etaper. Argumenter om, at den unikke natur, vi er omgivet af, skal henligge uberørt og ikke må lide nogen form for overlast, bør undergå en kritisk vurdering. Den foreslåede kommunale linjeføring vil jo hovedsageligt omfatte inddragelsen af et eksisterende vejnet på kanten af allerede opdyrket landbrugsjord. Der er således tale om relativt beskedne tilføjelser i et for længst etableret kulturlandskab, mere end en snak om voldsomme indgreb i værdifulde naturområder.

I slutningen af 1800´tallet var Skagen centrum for en samling af vore allerbedste kunstmalere, mens Ebeltoft blev stedet, hvor flere af de kendte forfattere tilbragte sommermånederne. I vort århundrede bør vi blive kendt for stedet, hvor kreativitet, det sunde miljø og den aktive livsstil er særdeles fremherskende og til glæde for alle generationer. Både Stockholm og Ålesund på Norges vestkyst har fået betegnelsen ”Nordens Venedig”, - selvfølgelig ikke uden grund. Så hvad med endnu engang at slå fast, at Ebeltoft har nogle helt usædvanlige kvaliteter og derfor annektere ideen om at kalde vor by for Danmarks Neapel, eller måske: New APPLE ?«

Hov, det her indhold benytter cookies

På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Marketing og Statistik, det gør du her: opdater dit samtykke.


Læs også

Del artiklen