Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger om dit lokalsamfund, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Du kan sende os din mening her.

Debat: Hjelm Dyb - havet skal ikke være losseplads

Artiklens øverste billede
Hjelm er en lille ø, der befinder sig ca. 10 km ud for Ebeltofts kyst i Kattegat. Foto: Arne Magnussen

»Så længe mennesker har boet ved eller færdedes på havet, har man misbrugt havmiljøet ved at dumpe alle mulige slags affald i havet. Når man ikke kunne se det, troede man, at problemet var væk.

Den måde at skille sig af med affald på er taget voldsomt til indtil vore dage og man har ofte hørt gæve sømænd fortælle om affald, der kom på den ’Blå hylde’.

Det har været mindre mængder, der røg den vej ud, men mængden af affald dumpet i havet er steget kraftigt og i de seneste årtier måske endda et par hundrede år har det rigtig taget fart og karakteren af dumpet affald har ændret karakter efterhånden som verden er blevet industrialiseret. Heldigvis for det, kan man måske sige for, så har man fået øjnene op for de miljømæssige problemer, plastik, kemikalieaffald og forureninger i det hele taget har medført og man har fundet ud af, at forurening skal bekæmpes, begrænses og helst helt undgås.

Hvorfor behøver man så at fortsætte med det?

Behold dog skidtet på land (...)

Kaj Larsen, Ebeltoft Amatør og Fritidsfiskerforening

Det seneste eksempel i vores område er Aarhus Kommunes planer om at bygge et nyt rensningsanlæg for kommunens spildevand i Tangkrogen ved Marselisborg Lystbådehavn. I den forbindelse skal der fjernes 930.000 kubikmeter slam og jord, som man så agter at dumpe i Hjelm Dyb mellem øen Hjelm og den østligste kyst af Syddjurs Kommune.

På grund af en stor vanddybde og et forholdsvis smalt løb mellem Hjelm og fastlandet findes her noget af det fineste vand og det er godt for fisk og andet liv i havet og på kysten. På fastlandet finder man i det kystnære havmiljø meget fine forhold for både træk og yngel af fisk, ligesom man på kysten finder meget fine badestrande.

Hvis Aarhus Kommune får tilladelse til at dumpe den store mængde slam og måske forurenet jord vil de stærke havstrømme kunne føre det vidt omkring, så større arealer end forventet kan blive lagt øde på havbunden i en længere årrække – måske for altid.

Behold dog skidtet på land, hvor man har mulighed for at foretage den nødvendige rensning af det inden, det kan bruges til nyttige formål der. Hvis det allerede er rent ville det med fordel kunne anvendes næsten på stedet, hvor Aarhus Kommune udvider både havneanlæg og beboelsesarealer langt ud i Aarhus Bugten.

Desuden har en navngiven ejer af en grusgrav ved Randers tilbudt at tage imod hele den omhandlede mængde slam og jord til brug for at genskabe dele grusgraven til dyrkbart landbrugsareal. Han har tidligere drevet økologisk landbrug på arealet.

Så der er absolut ingen grund til at forurene havmiljøet og lægge et større bundareal i Hjelm Dyb øde.

Jeg håber, at Syddjurs Kommune, Miljøstyrelsen, Miljøministeren, Fiskeristyrelsen og Fiskeriministeren kan se, at der ikke skal gives tilladelse til denne klapning og at Dansk Amatørfiskerforening bliver indbudt til at indgive høringssvar.«

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen