Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger om dit lokalsamfund, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Du kan sende os din mening her.

Du taler udenom, Kim Lykke Jensen - rent spin

Artiklens øverste billede
Har kommunen svigtet både sin egen medarbejder og borgerne i håndteringen af en medarbejders habilitet i forhold Molslaboratoriet i Mols Bjerge? Foto: Nationalpark Mols Bjerge

»Kim Lykke Jensen svarer følgende til mig i Ebeltoft Folketidende og Adresseavisen den 27/4:

»Personligt er jeg fløjtende ligeglad med, hvem kommunens medarbejdere omgås i deres privatliv. Jeg er helt overbevist om, at vores dygtige medarbejdere er fuldt ud i stand til at skille skæg fra snot og udføre deres arbejde på betryggende vis.«

Det er rent spin at få sagen til at handle om alle kommunens medarbejdere og deres privatliv i stedet for om kommunens handlinger/undladelser i forhold til Molslaboratoriet.


Svaret bekræfter, at Kim Lykke Jensen er ”fløjtende ligeglad” med forvaltningslovens inhabilitetsregler

Marianne Bruhn Andersen, sommerhusejer, Strandkær Strand

Men svaret bekræfter, at Kim Lykke Jensen er ”fløjtende ligeglad” med forvaltningslovens inhabilitetsregler: Regler, der skal sikre, at politiske og forvaltningsmæssige beslutninger og afgørelser ikke bliver påvirket af uvedkommende hensyn, og at borgerne kan have tillid til, at afgørelserne er saglige.

Kim Lykke Jensen ved, fordi han har modtaget dokumentation,

- at jeg i 2019 anfægtede den pågældende medarbejders habilitet, og at medarbejderen ignorerede min henvendelse, ligesom den ny sagsbehandler ignorerede den,

- at jeg i 2020 anfægtede medarbejderens habilitet overfor afdelingschefen for Teknik og Miljø, og at kommunen ignorerede problematikken,

- at jeg i 2021 henvendte mig til udvalget for natur, teknik og miljø, idet jeg henviste til sager og dokumenter, der dårligt kan læses anderledes end, at Molslaboratoriet har fået positiv særbehandling af en medarbejder, der selv har problematiseret sin rolle.

Kim Lykke Jensen tillod ikke udvalget at drøfte spørgsmålet om inhabilitet, men lod en afdelingsleder svare:

»Der har været ændringer i bemandingen undervejs, bl.a. afledt af, at en medarbejder så mulighed for, at der kunne blive rejst spørgsmål om interessekonflikt, da han også er tilknyttet lodsejerens Advisory Board. At denne medarbejder efterfølgende har bistået i dialogen med Staten om tolkninger og præciseringer, ser kommunen ikke problem i. Det er blot et spørgsmål om at udnytte de enkelte medarbejderes spidskompetencer.«

Hvordan kan kommunens medarbejder være ”tilknyttet” Molslaboratoriet/Naturhistorisk Museum? Medarbejderen sidder i Advisory Board som repræsentant for kommunen, der er myndighed over for Naturhistorisk Museum i relation til naturbeskyttelsesloven – ikke samarbejdspartner.

Derfor er det problematisk, at medarbejderen søger Miljøministeriets accept af Molslaboratoriets ødelæggelse af det sure overdrev. Derfor er det problematisk, at medarbejderen i en e-mail med emnet ’Foreløbig vurdering af direktivstridighed af rewilding’ betrygger de øvrige medlemmer af Advisory Board om,

- at man først i 2026 vil kunne vurdere om rewilding-projektet er i konflikt med Natura 2000,

- at han efter kontakt til Miljøstyrelsen vurderer, at ’selv en tilbagegang på hele Molslabs areal kan forsvares, hvis en anden lodsejer kompenserer et andet sted’, og

- at han afslutter e-mailen med en opfordring til Advisory Board om at ”huske på Natura2000-planlægningen og habitatdirektivets hovedformål: At fremme opretholdelsen af den biologiske diversitet, ikke at fortabe sig i overvågningsprogrammer.”

I min optik har kommunen svigtet sin medarbejder ved at lukke øjnene for, at der kan stilles spørgsmål til hans habilitet – og samtidig svigtet borgernes tillid til, at kommunens afgørelser er saglige.«

Hov, det her indhold benytter cookies

På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Marketing og Statistik, det gør du her: opdater dit samtykke.

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen