Møllerup Brands A/S: Ny investor med muskler sikrer hampefrø-virksomhedens fortsatte drift

Danish Agro køber 70 procent af Møllerup Brands A/S, der i 2015 blev stiftet af Anne Sophie og Stig Gamborg, Møllerup Gods, i samarbejde med Direktør Henrik Rendbøll. Danish Agros indtog sikrer den fortsatte drift af Møllerup Brands A/S.

Artiklens øverste billede
Møllerup Brands A/S har sikret sin fremtid efter, at Danish Agro har købt 70 procent af virksomheden. Arkivfoto

Grovvarekoncernen Danish Agro a.m.b.a. indtræder som partner i hampefrø-virksomheden Møllerup Brands, der arbejder med frøets unikke ernæringsmæssige egenskaber.

Den nye partner, Danish Agro, køber 70 procent af Møllerup Brands A/S.

Danish Agros indtog er først og fremmest med til at sikre selskabets kapitalgrundlag. Dernæst kan Danish Agro bibringe forretningsaktivitet i et betydeligt omfang, og dermed være en afgørende faktor i etableringen af en overskudsgivende drift i selskabet.

Læser man det seneste regnskab, 2020, for Møllerup Brands A/S er der angivet ’going concern’. Det betyder, at der er usikkerhed om, hvorvidt selskabet kan fortsætte driften i fremtiden

Den konkrete investor vil udover at medvirke til at sikre selskabets kapitalgrundlag, tillige kunne bibringe forretningsaktivitet i et betydeligt omfang, og dermed være en afgørende faktor i etableringen af en overskudsgivende drift i selskabet

Møllerup Brands årsrapport for 2020

I årsrapporten for 2020 hedder det nemlig uden omsvøb i ledelsesberetningen: »

»Selskabet har en betydelig negativ egenkapital og har behov for tilførsel af likviditet for at fortsætte driften. Selskabets ledelse samt dets aktionærer har, på baggrund af dette, igangsat tiltag for at tilvejebringe den nødvendige kapital og er indgået i forhandlinger med en potentiel ny investor.

Den konkrete investor vil udover at medvirke til at sikre selskabets kapitalgrundlag, tillige kunne bibringe forretningsaktivitet i et betydeligt omfang, og dermed være en afgørende faktor i etableringen af en overskudsgivende drift i selskabet. Selskabets ledelse, dets aktionærer samt den potentielle investor er enige om hovedvilkår, som i hovedtræk, hvis gennemført, vil medføre en væsentlig forbedring af selskabets likviditets- og kapitalberedskab via en kombination af eftergivelse af eksisterende gæld samt indskud af ny kapital.

Det er tilsvarende ledelsens vurdering, at de nuværende forventninger til selskabets fremtid, herunder opstartsperioden indtil 2022, vil kunne opjusteres væsentligt, såfremt den potentielle investor indtræder i selskabets ejerkreds. Udfaldet af de endelige forhandlinger med den potentielle investor er bl.a. betinget af en tilfredsstillende due diligence (begrebet dækker over den situation i en virksomhedshandel, hvor en potentiel køber får adgang til al information omkring den virksomhed der handles, red.), men det er ledelsens vurdering, at der er en bred enighed i forhandlingskredsen, og at et positivt udfald er mere sandsynligt end ikke.

Det er på baggrund heraf ledelsens vurdering, at udarbejdelsen og aflæggelsen af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift fortsat er passende. Som følge af ovenstående væsentlige usikkerheder er der betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften, og at virksomheden derfor muligvis vil være ude af stand til at realisere sine aktiver indfri sine forpligtelser som led i den normale drift.”

Den potentielle investor, der nævnes, er altså Danish Agro, som blev præsenteret for en tilfredsstillende due diligence i forhandlingerne.

Røde tal

Foruden ’going concern’ i 2020-regnskabet for Møllerup Brands A/S, finder man også røde tal i årets resultat.

Virksomhedens resultatopgørelse for 2020 udviser et underskud på 9.144 t.kr. mod et underskud på 2.553 t.kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. december 2020 udviser en negativ egenkapital på 21.509 t.kr.

Resultatet er lavere end forventet og ledelsen anser årets resultat for mindre tilfredsstillende.

Resultatet er påvirket af covid-19 som bl.a. har forhindret gennemførelse af den planlagte markedsførings-aktivitet.

Den nye muskel-investor, Danish Agro koncernen, er hovedsageligt beskæftiget inden for salg af foderblandinger, råvare- og vitaminforblandinger, gødning, planteværn, såsæd, maskinhandel og energi samt køb af afgrøder fra landbruget.

Koncernen beskæftiger ca. 5.000 medarbejdere og er ejet af 9.000 danske landmænd.

Stort potentiale

Sammen med Danish Agro, har et styrket Møllerup Brands A/S nu en vision om at nå ud til langt flere forbrugere og udbrede sortimentet i store dele af Nordeuropa.

”Vi ser en stor fremtid for hampen som den fuldgyldige fødevarer den er. Den indeholder masser af protein med alle essentielle aminosyre, omega 3, 6 & 9, vigtige fibre, gode vitaminer og mineraler, og så kan vi dyrke den lige herude på vores gode sunde danske marker. Vi glæder os over, at det budskab nu kommer hurtigere ud til forbrugere og landmænd i hele Danmark,« udtaler Anne Sophie Gamborg.

Regnskabsåret 2020 har været påvirket af udgifter til etablering, bemanding og igangsætning af virksomhedens nye afskallingsanlæg i Nors ved Thisted, som har taget længere tid end forventet

Produktionsanlægget i Nors er netop blevet FSSC 22000 certificeret - en international certificering, der sikrer fødevaresikkerhed i forsyningskædens produktionsproces.

Hovedprodukterne er afskallede hampefrø, hampeolie, ristede hampefrø, mel og proteiner. Hamp har et naturligt højt indhold af proteiner, fibre, omega 3, 6 og 9 og indeholder alle essentielle aminosyrer.

Den hampetype, som Møllerup Brands forhandler, er industrihamp med under 0,2 procent THC. THC står for ’delta-9-tetrahydrocannabinol’ og er det vigtigste euforiserende stof i cannabis.

Net af samarbejdspartnere

Anne Sophie og Stig Gamborg fik øjnene op for hampens alsidige brug og egenskaber i forbindelse med udviklingen af en patenteret teknologi til bearbejdning af fibre.

I dag arbejder familien bredt med forskellige samarbejdspartnere for at udbrede hampens anvendelsespotentiale igennem virksomhederne Møllerup Gods og Møllerup Brands med frøene, Advance Nonwoven A/S og Convert A/S med fibrene, og Danish Cannabis, der arbejder med aktivstofferne i bladmaterialet.

Aktuelt er der en stor satsning på udnyttelse af hampefibre til danske tekstiler i projektet Hemp4Tex i samarbejde med Teknologisk Institut, Via University College, Kvadrat, Aarhus Universitet, Bio2Products, Designer Rachel Kollerup og Møllerup-virksomhederne.

Læs også

Del artiklen