Morten Bay-Mortensen kan se frem til en række spændende arbejdsår, hvor kommunikation og formidling for kirkerne på Djursland kommer til at fylde det meste af arbejdstiden. Foto: Anne Steen

Morten Bay-Mortensen kan se frem til en række spændende arbejdsår, hvor kommunikation og formidling for kirkerne på Djursland kommer til at fylde det meste af arbejdstiden. Foto: Anne Steen

En lang epoke slutter - og en næsten ny begynder

1. juledag prædiker sogne- og kommunikationspræst Morten Bay-Mortensen for sidste gang. Efter nytår skal han udelukkende arbejde med formidling af kirke og kristendom på hele Djursland

Af
Lars Norman Thomsen

Det bliver med et stænk af vemod, når Morten Bay-Mortensen, 60, 1. juledag prædiker i Bregnet Kirke klokken 10.30.

Kommunikationspræsten i Syddjurs Provsti, der også er en del af præste-holdet i Thorsager-Bregnet-Feldballe Pastorat, takker nemlig af som sognepræst efter 32 års virke i den danske folkekirke.

Morten Bay-Mortensen, der bor i Grenaa, går dog en ny spændende opgave i møde fra det nye års start. Han får hele Djursland som sit domæne, når det drejer sig om kommunikation og formidling af kirke og kristendom.

Kirken er også en stor spiller på hele kulturområdet - koncerter, foredrag og andre aktiviteter.

"Jeg ser meget frem til den nye opgave med at fortælle de mange gode historier om kirken og kirkelivet på hele Djursland. Somme tider er kirken alt for beskeden og tænker ikke i formidling. Det er man simpelthen nødt til i den medievirkelighed, som vi har at gøre med i dag," siger Morten Bay-Mortensen.

Han kommer til at arbejde på alle medieplatforme og det gælder både den trykte presse, radio, TV og Folkekirkeinfo i Århus Stift, men også på de sociale medier ikke mindst. Det er her kontakten fra kirken til de yngre generationer og omvendt skabes.

Fælles aftale

Det er en aftale mellem provsterne i Norddjurs og Syddjurs Provstier og Stiftet, der gør det muligt at lade Morten Bay-Mortensen udelukkende koncentrere sig om jobbet som kommunikationspræst.

"Jeg skal fortsat være tilknyttet Thorsager-Bregnet-Feldballe Pastorat, men i et meget mindre omfang end i dag. Min arbejdstidsaftale er lavet sådan, at ti procent af tiden er helliget Thorsager-Bregnet-Feldballe Pastorat, hvor jeg primært skal opdatere aktiviteterne på hjemmesiden og de sociale medier, ligesom jeg fortsat skal lave det månedlige kirkeblad fra pastoratet som udgives med Adresseavisen Syddjurs og ligeledes kan afhentes på centrale mødesteder i Thorsager, som kirken og Brugsen," siger Morten Bay Mortensen.

18 år på Fyn

Morten Bay-Mortensen, som er teolog fra Aarhus Universitet, er født og opvokset på Djursland, nærmere bestemt Homå, og er student fra Grenaa Gymnasium, så han kender Jyllands næsetip særdeles godt.

Han startede efter sin embedseksamen i en præstestilling i nogle mindre landsogne på Fåborgkanten. Herefter vendte han og familien tilbage til Djursland og Ebeltoft, hvor det blev til seks år som sognepræst ved Ebeltoft, Dråby og Handrup Sogne, før daværende provst Søren Peter Hansen engagerede ham som kommunikationspræst på halvtid i Syddjurs sideløbende med et halvtidsjob som sognepræst i Thorsager, Bregnet og Feldballe Sogne.

32 år efter, at han startede i sit første embede, kan Morten Bay-Mortensen fortsat glæde sig over folkekirkens fylde og betydning i en dansk virkelighed anno 2018:

"Her fortælles verdens vigtigste historie om at være elsket. Og at der er plads til alle og muligheder, der kan udfoldes."

Publiceret 25 December 2018 06:00