Slots- og Kulturstyrelsens bevaringsarkitekter råber fortsat vagt i gevær over den tilstand, som ruiner som Kalø Slotsruin og lignende historiske monumenter befinder sig i. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Slots- og Kulturstyrelsens bevaringsarkitekter råber fortsat vagt i gevær over den tilstand, som ruiner som Kalø Slotsruin og lignende historiske monumenter befinder sig i. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Store tårn på Kalø Slotsruin gør knuder

Det ser ikke godt ud for mange af de historiske danske ruiner. Deres eftertid er i fare, lyder det fra Slots- og Kulturstyrelsen

Af
Lars Norman Thomsen

Flere historiske danske ruiner er i fare for at styrte sammen, hvis de ikke bliver sikret. Der er brug for mere end 200 mio. kr., hvis ruinernes skal bevares for eftertiden.

Det skriver Kristeligt Dagblad torsdag med afsæt i en tilstandsrapport fra Slots- og Kulturstyrelsen og kommentarer fra Styrelsens egne bevaringsarkitekter.

På Kalø Slotsruin er det fortsat det store tårn, der har set klart bedre dage.

Tilstandsvurderingen er udfærdiget for to år siden, men det har været småt med opmærksomhed siden fra både politikere og borgere.

Advarsler fra rapportens arkitekter siden da er heller ikke blevet hørt.

Siden er nogle af de værste skader udbedret, primært dem, der gjorde det farligt for besøgende at færdes ved fortidsminderne, oplyser Slots- og Kulturstyrelsen.

”Men der har langtfra været råd til at slukke alle røde advarselslamper. Og nu forfalder selv de reparationer, som man under bedre bevillinger fik sat i værk,” siger bevaringsarkitekt Kjeld Borch Vesth, Slots- og Kulturstyrelsen til Kristeligt Dagblad.

Nationalkonservativ bekymring

I rapportens økonomiske overslag er udbedringen af skader anslået til omkring 225 millioner kroner.

Det sætter problemstillingen i relief, at der er afsat beskedne 1,4 millioner kroner på finansloven til restaurering af fortidsminder, heraf 1,3 millioner kroner til ruinerne samt driftsmidler på omkring 400.000 kroner. Og det er langtfra nok til at sikre kulturarven for kommende generationer, lyder Kjeld Borchs vurdering.

Medlem af Folketingets Kulturudvalg, den nationalkonservative Alex Ahrendtsen (DF) er alt end tilfreds over, at advarslerne ikke er blevet hørt.

”Det rædsomme er desværre, at der ikke er den store opmærksomhed om bevaring af fortidsminder, men jeg vil tale med mit parti og arbejde for at få afsat midler på næste års finanslov på baggrund af denne viden. Fortidsminder er en del af vores fælles hukommelse, og kulturarv er man forpligtet til at passe på. Længere er den ikke, og jeg vil kontakte ministeren og spørge, hvad hun vil gøre ved det,” siger Alex Ahrendtsen til Kristeligt Dagblad.

Allerede i 2008 fastslog Kulturarvsstyrelsen, at man manglede op mod 130 millioner kroner for at forebygge, at berømte ruiner som Hammershus, Kalø Slotsruin og Absalons Borg smuldrer bort.

Omdiskuteret trappe

Onsdag 13. januar 2017 blev snoren klippet til omdiskuteret, arkitektonisk nyskabelse i slotstårnet på den historiske perle i Kalø Vig: Trappe-projektet i slotstårnet, som var blevet til som en del af initiativet 'Steder i landskabet', der gennemførtes i et partnerskab mellem Realdania og Naturstyrelsen, og siden da er blevet flittigt diskuteret i flere debatindlæg i aviserne og på de sociale medier.

Kalvø

Kalø Slotsruin er en af Danmarks bedst bevarede middelalderborge og blev grundlagt af kong Erik Menved i 1313 på en ø, som lå i den vig, som i dag kaldes Kalø Vig.

Kalø er en forkortelse af Kalvø, hvilket betyder ”den ø, som kalvene blev sat ud på”.

I Vilfred Friborg Hansens lokalhistoriske værk om Kalø Slot kan man læse om dæmningen, som blev bygget ud til øen, slottets indretning og livet på det.

Et særligt afsnit handler om den svenske fange Gustav Vasa, som blev sat i fængsel på slottet i 1518 og flygtede forklædt som bonde i 1519.

Han blev senere konge af Sverige og hævnede sig siden fælt på Danmark

Publiceret 04 January 2019 18:00