Mellem Himmel & Jord: Kære politikere - mellem linjerne ...

Af
Carsten Tranberg-Krab

sognepræst i Hornslet:

"Det kan være så befriende, når der er nogle blandt os, der siger tingene ligeud. Især måske for mange af os mænd er det en befrielse, når der ikke skal læses alt for meget mellem linjerne og tolkes. Jesu disciple var jo alle mænd. De fulgtes med ham i nogle år og hørte ofte Jesus tale om menneskelivet og Gudsriget i lignelser – altså; han brugte billeder til at forklare sig. Men den sidste dag, Jesus var i live, forbarmede han sig så alligevel over de arme mænd, der ofte ikke havde forstået en pind af, hvad han havde fortalt dem. Han siger, at han SNART vil tale ligeud til dem. ”Der kommer en tid…” siger Jesus, ”da jeg ikke mere skal tale til jer i billeder”.

Men måske var der en pointe i ikke at sige tingene ligeud fra begyndelsen. Måske var meningen faktisk, at disciplene selv skulle i sving og digte med på det, Jesus sagde til dem i billeder. Det er jo det samme, der sker, når vi betragter et maleri og selv begynder at fortælle med på den fortælling, maleriet viser os. Det er en evne, vi mister, hvis vi ikke holder den ved lige.

På mange måder vidner den verserende valgkamp om, at vi måske har mistet en god del af evnen til at fortælle med. Tingene bliver sagt endog MEGET tydeligt i valgkampen. Der er valgflæsk på disken og kun svage antydninger af sådan noget uhåndterligt stads som værdier eller ideologi. Der er ikke mange fortællinger. Men til gengæld er der tal – masser af tal. Tal på, hvor meget velfærden skal stige. Tal på hvor mange, der skal sendes ud – eller hvor mange flere, der må komme. Tal på hvor mange, der kan gå tidligt på pension og hvor mange, der ikke kan. Tal er håndterlige og også nødvendige. Men tal gør også, at vi glemmer at fortælle med på de billeder og fortællinger, vores folkevalgte burde give os – hvad er det for nogle værdier, vi skal bygge på, hvilke ’fortællinger’ skal ligge til grund for vores dejlige Danmark? Demokratiet mister kontakten til folket, når vi ikke længere fortæller med på samfundets forskellige fortællinger, men kun bliver fodret af med tallenes valgflæsk. Måske skulle vi tale mere i lignelser og billeder…?

Publiceret 22 May 2019 16:30