Kirkegården ligger i dag centralt i Ebeltoft. Da den blev indviet i 1827, lå den uden for bygrænsen. Foto: Museum Østjylland

Kirkegården ligger i dag centralt i Ebeltoft. Da den blev indviet i 1827, lå den uden for bygrænsen. Foto: Museum Østjylland

Hør de bedste historier fra Ebeltoft Kirkegård

Kom med på gratis, guidet vandring onsdag 18. september

arrangement Siden 1827 har Ebeltoft Kirkegård været det sidste hvilested for købstadens indbyggere. Her er folk blevet begravet, nogle med pomp og pragt, andre i stilhed. Nogle grave findes her stadig mere end 100 år senere, mens andre er nedlagt.

Onsdag 18. september kl. 19-20.30 kan man gå med sognepræst Heidi Bisgaard og museumsinspektør Lea Glerup Møller på en spændende tur rundt på Ebeltoft Kirkegård, hvor man hører historier om kirkegården og om, hvordan folk gennem tiden har ønsket at blive begravet.

Den guidede kirkegårdsvandring er gratis ved tilmelding til på mail til ebeltoft.sogn@km.dk. Mødested er Ebeltoft Kirke, Grønningen 2.

Ny kirkegård i 1827

Oprindeligt lå Ebeltoft Kirkegård på jorden umiddelbart omkring kirken. Men der kom flere og flere indbyggere i byen, så kirkegården blev for lille, og fra begyndelsen af 1800-tallet arbejdede byfogeden på at flytte den uden for byen.

I 1827 blev den nye og nuværende kirkegård på Kirkegårdsvej indviet.

Sognepræst Heidi Bisgaard nyder selv at gå en tur på kirkegården, bare sådan for sin fornøjelses skyld.

"For mig er det altid vedkommende at gå en tur over kirkegården. Jeg kan bedst lide, hvis jeg kan slentre og har tid til at læse navnene på gravstenene, årstallene og citater. Det fortæller alt sammen noget om den tid, som gik forud for vores egen og danner grundlag for den tid, vi selv lever i. Det fortæller noget om vores sted, den store historie lokalt set," siger Heidi Bisgaard i en pressemeddelse fra Museum Østjylland.

Under turen rundt på kirkegården fortæller Heidi Bisgaard og Lea Glerup blandt andet om kirkegårdens indretning, og om hvordan samfundets udvikling afspejler sig i ønskerne til begravelser og gravlægning.

”I 1800-tallet blev døden set som en søvn, hvor afdøde vendte tilbage til naturen. Kirkegårdene blev til 'De dødes Have', , hvor efterladte kunne søge trøst ved tanken om genforening. I dag er store dele af kirkegårdene indrettet til mere anonyme urnenedsættelser ," fortæller Lea Glerup Møller i pressemeddelelsen.

jesl

Publiceret 07 September 2019 12:30