Elementerne ild, vand og jord og farveløs luft indgår i Erik Peitersens maleri

Elementerne ild, vand og jord og farveløs luft indgår i Erik Peitersens maleri

Peitersen fik lagt fra land

Outdor maleri Rønde tager form efter tre dages første runde i sidste uge

Af
Lars Norman Thomsen

RØNDE Billedkunstneren Erik Peitersen var vældig tilfreds med forløbet af de første tre dage for det Outdor maleri, som han torsdag, fredag og lørdag kom i gang med på torvet mellem Kulturhotellet og rutebilstationen.

Kulturskoleleder Christen Frost (tv.) er med i styregruppen for projektet, der har Kulturskolen Syddjurs som tovholder

Kulturskoleleder Christen Frost (tv.) er med i styregruppen for projektet, der har Kulturskolen Syddjurs som tovholder

Maleriet er på 3 gange 3 meter, og Erik Peitersen maler på det i 3 dage, 3 gange årligt i 3 år - i alt 27 dage.

"Det er en del af magien ved mine udendørs malerier, at der er sat en ramme om projektet." forklarede Erik Peitersen til deres udsendte, da Lokalavisen lørdag i middagsstunden var forbi.

Erik Peitersen bor selv i Gravlev og kalder Rønde for 'porten til paradis' - indgangen til den fine natur i Nationalpark Mols Bjerge.

"Her i første runde har jeg ligesom koncentreret mig om hovedelementerne for alt liv, nemlig ild, vand og jord samt luft, men luft er jo farveløs, så det har vi foreløbig lagt ind med en gulv farve i bunden af billedet."

I 2007 startede Erik Peitersen udendørs kunstprojektet 'Outdoor' op, som skal munde ud i 9 malerier, á 3×3 meter, malet 9 forskellige steder i Danmark, 3 dage – 3 gange om året – i 3 år. Der står allerede malerier i Skive, Videbæk, Ry og Silkeborg.Alle fotos: Lars Norman Thomsen

I 2007 startede Erik Peitersen udendørs kunstprojektet 'Outdoor' op, som skal munde ud i 9 malerier, á 3×3 meter, malet 9 forskellige steder i Danmark, 3 dage – 3 gange om året – i 3 år. Der står allerede malerier i Skive, Videbæk, Ry og Silkeborg.Alle fotos: Lars Norman Thomsen

"Der er tydelige træk i Nationalpark Mols Bjerges landskab, der vidner om, at det er skabt af istiden. Det er forklaringen på, hvorfor området har udviklet sig, som det har, og hvorfor naturen er så varieret. Det er forsøgt illustreret i billedet med den bræmme, der er lagt ind uden, at jeg vil og stå fortolke yderligere. Det skal være op til beskueren."

Erik Peitersen fik hjælp af kulturskoleleder Christen Frosts barnebarn i lørdags, og for Peitersen er det netop meget afgørende, at hans værk sættes i spil mellem kunstneren, publikum og naturen

Erik Peitersen fik hjælp af kulturskoleleder Christen Frosts barnebarn i lørdags, og for Peitersen er det netop meget afgørende, at hans værk sættes i spil mellem kunstneren, publikum og naturen

Erik Peitersen, der i 35 år også arbejdede som assistent for den internationalt kendte maler, billedhugger og digter, afdøde Per Kirkeby, har i en årrække været optaget af, hvad der sker, når kunsten bliver taget ud af kunstinstitutionens vante rammer og sættes i spil mellem kunstneren, publikum og naturen. I modsætning til det klassiske og traditionelle landskabsmaleri ønsker Erik Peitersen med Outdoor at ”bringe maleriet ud i landskabet” og dermed ud i det offentlige rum.

Han kommer efter planen tilbage til Rønde igen i starten af det nye år for at arbejde videre. Indtil da kan publikum forholde sig til 1. runde og give deres besyv med. Det vil maleren blive særdeles glad for.

Publiceret 11 September 2019 11:00