Maria Frederikke Baungaard (tv.) og Anne Sophie Ricevuto klar med 'Ro til Tro' og 'Godnat Gud'/'Gud og go’nat' med hjælp fra to af Sveriges største digtere. Foto: Lars Norman Thomsen

Maria Frederikke Baungaard (tv.) og Anne Sophie Ricevuto klar med 'Ro til Tro' og 'Godnat Gud'/'Gud og go’nat' med hjælp fra to af Sveriges største digtere. Foto: Lars Norman Thomsen

Sognepræster hitter melodien på nye måder ...

De unge præster, Anne Sophie Ricevuto i Ådalen og Maria Frederikke Baungaard i Mørke, piller lidt ved traditionerne med hjælp fra to af Sveriges største digtere

Af
Lars Norman Thomsen

MØRKE-ÅDALEN Spids venligst ører, kære læser. 'Ro til Tro' og 'Godnat Gud'/'Gud og go’nat' hedder to nye måder at lave gudstjeneste på, som de unge sognepræster Anne Sophie Ricevuto i Ådalen og Maria Frederikke Baungaard i Mørke nu stempler ind med.

"Vi har de seneste tre år sammen kørt en forsøgsordning, hvor vi to præster på skift har haft gudstjenesterne i Ådalen og Mørke hver søndag henholdsvis klokken 9.30 og klokken 11," fortæller Maria Frederikke Baungaard.

Maria Frederikke Baungaard og Anne Sophie Ricevuto håber, at nye måder at lave gudstjeneste på og på andre tidspunkter end søndag formiddag kan inspirere mange flere til at komme i kirkerne. Foto: Lars Norman Thomsen

Maria Frederikke Baungaard og Anne Sophie Ricevuto håber, at nye måder at lave gudstjeneste på og på andre tidspunkter end søndag formiddag kan inspirere mange flere til at komme i kirkerne. Foto: Lars Norman Thomsen

"Det har været et generelt problem, at gudstjenesterne klokken 9.30 har vist sig ikke at være særlig velbesøgte, fordi folk helt tydeligt foretrækker at komme i kirke, når det er 'deres egen' præst, der forestår gudstjenesten," supplerer Anne Sophie Ricevuto.

Maria Frederikke Baungaard har endog oplevet messefald - en aflysning af en bekendtgjort gudstjeneste i en af Ådalskirkerne på grund af menighedens manglende fremmøde.

Godt nyt om nye tider

Nu sadler de to præster om i forsøget på at ramme en ny fællesnævner hos menigheden.

Biskop Henrik Wigh-Poulsen har givet tilladelse til at forsøge en ny gudstjenesteordning, hvor Anne Sophie Ricevuto udelukkende varetager gudstjenesterne i Ådalen - og Maria Frederikke Baungaard gudstjenesterne i Mørke.

"Fremover er der højmesse kl. 11 hver anden søndag i Søby eller Skørring Kirke - og hver anden søndag i Mørke," forklarer Anne Sophie Ricevuto.

Det ultra-nye er, at der i begge pastorater kommer en en fast månedlig aftengudstjeneste klokken 19. I Ådalen henlægges den til på skift i kirkerne i Halling, Skader, Mygind og Karlby. I Mørke af indlysende årsager til Mørke Kirke. Endvidere kommer der en månedlig familiegudstjeneste med start klokken 17.30 i Skørring Kirke med spisning og ditto en i Mørke Kirke.

Aftengudstjenesten får overskriften 'Ro til Tro', familiegudstjenesten 'Godnat Gud' i Mørke og 'Gud og go’nat' i Skørring.

"Det bliver lidt anderledes gudstjenester i forhold til dem, som vi oplever om søndagen," lover Maria Frederikke Baungaard.

"Vi holder vores første 'Gud og go’nat' tirsdag 10. september kl. 17.30 i Skørring, hvor vi starter med at spise lækker mad i sognegården, før vi går over i kirken og lader roen indfinde sig. Vi synger et par samler, jeg læser en af Astrid Lindgrens Pippi Langstrømpe historier, og vi beder Fader vor, før vi siger 'Gud og go’nat'," siger Anne Sophie Ricevuto, der opfordrer børn til at tage både nattøj og puttebamsen med.

Rammen bliver den samme i Mørke, når Maria Frederikke Baungaard inviterer til 'Godnat Gud'.

Sveriges store digter

Sognepræsten i Mørke lægger ud med aftengudstjenesten 'Ro til Tro' onsdag 18. september.

"Helt bogstaveligt bliver der lejlighed til at sætte sig ned og nyde stilheden, dvæle ved sine længsler og give plads til eftertænksomhed," siger Maria Frederikke Baungaard.

Gudstjenesten er bygget op over 'Kristuslegender', små eventyrlige legender, der tager udgangspunkt i Biblens beskrivelse af Jesu liv, hvor Sveriges store forfatter og nobelpristager Selma Lagerlöf udfolder hele sin digteriske kunnen. Maria Frederikke Baungaard vil læse en af de 11 fortællinger fra 'Kristuslegender' og der vil blive sunget salmer med klaverakkompagnement.

"Der bliver også nadver hver gang, ligesom jeg medbringer Kristuskransen," siger Maria Frederikke Baungaard.

Kristuskransen er en redningskrans. Den eneste opgave, en redningskrans har, er at være ved hånden – i det tilfælde, at der bliver brug for den.

FAKTA

  • Ådalen og Mørke pastorater er 2 selvstændige enheder med egne menighedsråd, præsterne er kaldet af eget menighedsråd og bor i hhv. Søby og Mørke præstegårde
  • Præsterne i Ådalen og Mørke pastorater har et tæt og forpligtende samarbejde og kan i forhold til udførelsen af de pastorale opgaver i Ådalen og Mørke indgå ligeværdigt og supplere hinanden i forhold til varetagelse af gudstjenester og kirkelige handlinger i begge pastorater

Publiceret 12 September 2019 10:00