Jan Schmidt fortsætter som sognepræst i Tved-Helgenæs-Vistoft pastorat efter stiftelsen af et fælles Tved-Helgenæs-Vistoft menighedsråd mod tidligere tre. Arkivfoto

Jan Schmidt fortsætter som sognepræst i Tved-Helgenæs-Vistoft pastorat efter stiftelsen af et fælles Tved-Helgenæs-Vistoft menighedsråd mod tidligere tre. Arkivfoto

Fælles menighedsråd på Sydmols og Helgenæs

Tre menighedsråd er blevet til et fælles Tved-Helgenæs-Vistoft menighedsråd.

Af
Lars Norman Thomsen

Med virkning fra 1. søndag i advent har de tre menighedsråd i Tved, Helgenæs og Vistoft sogne lagt sig sammen til et fælles menighedsråd for de tre sogne, der tilsammen udgør et pastorat med Jan Schmidt som sognepræst.

De første menighedsråd i folkekirken blev oprettet i 1856, kort efter indførelsen af Grundloven. Siden dengang har rådene skiftet karakter og betydning flere gange.

Efter systemskiftet i 1901, hvor Højre mistede regeringsmagten til Venstre, fik Danmark en ny driftig minister for kirke og undervisning, kultusminister kaldet dengang, I.C. Christensen, født på en gård i Påbøl i Vestjylland og senere uddannet lærer fra Gedved Seminarium.

Han ville forberede kirken på større selvstændighed, fordi det i disse år så ud til, at de kulturradikale og socialdemokraterne efterhånden ville få gennemtrumfet, at kirken og staten skulle adskilles. Derfor fik Christensen i 1903 vedtaget en lov, som påbød, at der skulle være et menighedsråd i hvert eneste sogn i Danmark.

Siden da har der været menighedsråd i hvert af de tre sogne, Tved, Helgenæs og Vistoft, der også indtil 1971 havde hver deres præst.

I 1973 dannedes det nuværende Tved-Helgenæs-Vistoft pastorat med fælles præst, men fortsat med tre menighedsråd.

Fra 15 til 9

De senere år har de tre menighedsråd i stigende grad arbejdet sammen. Blandt flere andre ting om personale, kirkeblad og hjemmeside og har afholdt 1-2 fællesmøder om året.

Og nu har man altså taget skridtet fuldt ud og dannet et fælles menighedsråd under navnet Tved-Helgenæs-Vistoft menighedsråd.

Alle 15 medlemmer fra de tre hidtidige menighedsråd fortsætter frem til menighedsrådsvalget næste efterår, hvorefter antallet af medlemmer reduceres til 9, fortæller sognepræst Jan Schmidt.

Det nye menighedsråd har konstitueret sig med Karl Aage Sørensen, Landborup, som formand; Poul Bangsgaard, Vistoft, som næstformand; Dorte Schmeltz, Kongsgårde, som kasserer; Ilse Mortensen, Stødov, som kontaktperson; og Grith Mortensen, Eg, som sekretær.

Der vil fortsat være en kirkeværge ved hver af de tre kirker: Erik Lykke Sørensen i Tved, Palle Vang Nielsen på Helgenæs og Ida Bangsgaard i Vistoft.

Publiceret 03 December 2019 22:00