Kornet stenbræk og vellugtende gulaks ved Holmriis El, der er en af de virksomheder, der lægger jord til mere biodiversitet i Ebeltoft. Pressefoto

Kornet stenbræk og vellugtende gulaks ved Holmriis El, der er en af de virksomheder, der lægger jord til mere biodiversitet i Ebeltoft. Pressefoto

Naturen får en ekstra hånd i nationalparken

Nationalpark Mols Bjerge ansætter en naturmedarbejder mere

MOLS BJERGE Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse har besluttet at ansætte endnu en naturmedarbejder for at forstærke arbejdet med at udvikle naturen i nationalparken.

Derfor er det en af de første opgaver, den nye nationalparkchef, Birgitte Lamp, der tiltrådte i december 2019, har taget fat på.

"Det er positivt og udtryk for de mange opgaver, vi løser. Jeg er glad for den yderligere styrkelse af det fagligt stærke hold," siger nationalparkchefen.

Stillingen er allerede nu opslået, og den nye nationalparkchef forventer mange ansøgere til stillingen, hvortil der er deadline for ansøgninger allerede 10. januar i det nye år.

Prioriterer sjælden natur

Ansættelsen sker som en direkte følge af, at nationalparken i sit første tiår har haft god succes med at igangsætte nogle større og vigtige naturprojekter, der har et videre perspektiv i forhold til kortlægning, udvikling og overvågning af lokal natur og biodiversitet ud i fremtiden.

I Ebeltoft har nationalparken sammen med Syddjurs Kommune og en række private lodsejere, herunder nogle af byens største virksomheder, igangsat et bynaturprojektet Biodivercity.

Her handler det ikke om smukke blomsterkasser og generel begrønning, hvilket kan være rigtigt godt og fint at se på, men om topprioriteret helt særlig og sjælden natur.

Det kan lade sig gøre, fordi Ebeltoft by ligger smukt på en istidsaflejret bakke omkring hele Ebeltoft Vig. Denne såkaldte morænerand er skubbet op af en isgletsjer for ca. 18.000 år siden.

Derfor består jorden af den samme fattige og sandede jord som i Mols Bjerge, der også ligger ud mod vigen. Denne jordbundstype danner grundlag for nogle helt særlige arter af for eksempel blomster, sommerfugle, græshopper og vilde bier.

Vil samle arealer

Hertil kommer et højt prioriteret projekt med Den Danske Naturfond, der har opkøbt 45 hektar land i bjergene.

Formålet med projektet er at samle fragmenterede molsarealer på tværs af ejergrænser og skabe et større sammenhængende område med værdifuld natur.

jesl

Publiceret 28 December 2019 17:00