4. maj benyttede mange Ebeltoft borgere muligheden for med afstand til hinanden at synge med, da Ebeltoft Kirkes klokkespil intonerede 'Altid Frejdig, når du går' og 'I Danmark er jeg født'

4. maj benyttede mange Ebeltoft borgere muligheden for med afstand til hinanden at synge med, da Ebeltoft Kirkes klokkespil intonerede 'Altid Frejdig, når du går' og 'I Danmark er jeg født'

Stemningsfuld og værdig markering af 75-året for Befrielsen

Trods corona-situationen blev 75-års dagen for Befrielsen alligevel en markant mindedag i Ebeltoft

EBELTOFT 75-året for Danmarks befrielse efter den tyske besættelse 1940-45 blev markeret på smuk, værdig og stemningsfuld vis i Syddjurs Kommune på trods af Corona-aflysninger og i respekt for myndighedernes restriktioner og påbud.

Mest markant nok i Ebeltoft, hvor flere havde fulgt opfordringen til at sætte levende lys i vinduerne 4. maj om aftenen og derefter gå udenfor for at synge med, da kirkens klokkespil spillede 'Altid Frejdig, når du går' og 'I Danmark er jeg født'. Dette skete flere steder i byen; også omkring Kirken, hvor de fremmødte holdt god afstand til hinanden.

Ebeltoft Marineforening holdt 5. maj traditionen i hævd ved at afholde en lille højtidelighed ved foreningens mindesten på havnen i anledning af 75-års dagen for Danmarks Befrielse efter den tyske besættelse 1940-45. Stenen bærer i sin inskription tre datoer: 29. august 1943 (da den danske flåde sænkede sine egne skiber for at de ikke skulle falde i besættelsesmagtens hænder), 6. juni 1944 (invasionen i Normandiet) og 5. maj 1945 (Freden)

Ebeltoft Marineforening holdt 5. maj traditionen i hævd ved at afholde en lille højtidelighed ved foreningens mindesten på havnen i anledning af 75-års dagen for Danmarks Befrielse efter den tyske besættelse 1940-45. Stenen bærer i sin inskription tre datoer: 29. august 1943 (da den danske flåde sænkede sine egne skiber for at de ikke skulle falde i besættelsesmagtens hænder), 6. juni 1944 (invasionen i Normandiet) og 5. maj 1945 (Freden)

Den 5. maj fulgte mange opfordringen til at flage, ligesom flagalléen prydede byen.

"Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn og Ebeltoft Marineforening, der støttede op om kirkens opfordring til at markere og højtideligholde den historiske begivenhed med en 'By-fællessang', vil gerne takke alle, der fulgte denne opfordring og medvirkede til at gøre dagene til noget særligt," siger Jørgen Brøgger på vegne af de to foreninger.

Det glæder også de to foreninger at erfare, at opfordringen til at sætte levende lys i vinduerne den 4. samt at opsætte flagalléer og flage fra private flagstænger i andre lokalsamfund i Syddjurs Kommune den 5. også blev fulgt mange steder.

I Ebeltoft afholdt Marineforeningen 5. maj en mindre, 'uformel og civil' mindehøjtidelighed ved foreningens mindesten på Havnen, hvor en mindre håndfuld medlemmer i spredt afstand overværede, at formand Erich H. Franzen lagde en buket rød-hvide blomster ved stenen, mens sekretær Peter Brøgger sagde nogle få ord i dagens anledning, - i stedet for den officielle kranselægning, der var lagt op til i det oprindelige program, som i stedet vil blive gennemført næste år.

Publiceret 10 May 2020 14:30