Syddjurs Egnsteater med teaterleder Hege Tokle i spidsen skal de næste fire år også begive sig ud i andre universer for at nå et voksent publikum. Foto: Lars Norman Thomsen

Syddjurs Egnsteater med teaterleder Hege Tokle i spidsen skal de næste fire år også begive sig ud i andre universer for at nå et voksent publikum. Foto: Lars Norman Thomsen

Syddjurs Egnsteater - også for voksne og følsomme

Syddjurs Egnsteater og Syddjurs Kommune laver ny fireårig aftale, som skal bringe teateret tættere på de voksne borgere og gøre teatret til et kulturelt kraftcenter

Af
Lars Norman Thomsen

SYDDJURS Den nuværende egnsteateraftale mellem Syddjurs Kommune og Syddjurs Egnsteater er 4-årig og blev forlænget ved årsskiftet 2016-2017.

Nu er der forhandlet en ny på plads, som gælder fire år frem i tiden.

Den eksisterende aftale indebærer, at Syddjurs Kommune årligt yder et produktions- og driftstilskud til den selvejende institution Syddjurs Egnsteater på 2.780.000 kroner, som staten delvis refunderer.

Økonomisk er den nye aftale som gælder til udgangen af 2024 dermed en uændret forlængelse af den nuværende.

Af tilskudsmidlerne skal teatret afholde husleje på 350.000 kroner årligt for brug af KulturHotellet på Hovedgaden i Rønde. Ejendommen deles med husets andre brugere, bl.a. Kulturskolen og en række lokale foreninger. Udgiften til huslejen er berettiget til refusion fra staten.

Ingen aldersgrænser

Sidste år kunne teatret fejre ti års jubilæum, som kommunens børne og ungdomsteater. Fra næste sæson bliver det hele kommunens teater, uanset alder. For mindst en af de to årlige forestillinger skal være en voksenforestilling.

Det jubler samtlige involverede parter over - hør bare:

Riber Hog Antonsen (V), formand for Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur:

”Syddjurs Egnsteater graver godt ned i Djursland muld, hvor de skaber kunst med lokal betydning. Det så vi sidste sommer i 'Fra Drenge til Mænd' på Fregatten Jylland, og vi ser det denne sommer i en corona-tilpasset forestilling om heksejægeren Arenfeldt. Derfor ønsker vi, at teatret bliver et kraftcenter for den kulturelle udvikling og når endnu bredere ud, også til borgere uden børn."

Teaterleder Hege Tokle:

”Vi kommer til at arbejde meget med at inddrage publikum, så alle føler, at vi er deres teater. Skiftet markeres med forestillingen ’Picnic på Djursland’, som skildrer Djursland borgernes dagligdag, arbejdsliv og kærlighedsliv ud fra deres egne historier, som teatret indsamler henover sommeren."

Karen Just, formand for Syddjurs Egnsteaters bestyrelse:

”Vi glæder os meget til de næste fire år, hvor vi i samarbejde med kommunen bevæger os fra at være et børne- og ungeteater til også at nå det voksne publikum med vedkommende og involverende teater, der har rod i den lokale kulturhistorie. Ligesom vi også glæder os til at samarbejde med Syddjurs Teaterforening til gavn og glæde for alle borgere i Syddjurs."

Aftalen afventer den endelige godkendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, hvorefter den skal vedtages i byrådet til november.

Publiceret 05 June 2020 06:30