Sognepræst Tine Frisenette, der i 2019 var klar med spirituel doping under et cykelløb i Kolinds gader, stopper som vikarierende præst i Kolind 15. oktober. Foto: Morten Bay-Mortensen

Sognepræst Tine Frisenette, der i 2019 var klar med spirituel doping under et cykelløb i Kolinds gader, stopper som vikarierende præst i Kolind 15. oktober. Foto: Morten Bay-Mortensen

Tine Frisenette stopper som præstevikar i Kolind

Præsteembedet, der har været ledig siden sognepræst Anne Kirstine Langkjer gik på pension i efteråret 2018, besættes med endnu en årsvikar

Af
Lars Norman Thomsen

KOLIND Snart afsløres det, hvem der fra og med 1. oktober 2020 og et år frem konstitueres som sognepræst i Kolind-Ebdrup-Skarresø-Nødager Pastorat. Embedet har været ledigt, siden sognepræst Anne Kirstine Langkjer gik på pension i efteråret 2018.

Cand.theol. Tine Frisenette, Aarhus, tog over efter Anne Kirstine Langkjer i et årsvikariat, som efterfølgende blev forlænget med et år mere.

"Tine Frisenette stopper formelt 15. oktober 2020, men hun skal inden da have afviklet noget ferie," fortæller provst Benedikte Bock Pedersen, Syddjurs Provsti.

"En ny kirkebogsførende præst på fuld tid vil være klar til at tage over 1. oktober. Vedkommende er fundet, men vi afventer Kirkeministeriets formelle godkendelse. Derfor kan jeg ikke afsløre, hvem det bliver," tilføjer provsten.

Den vikarierende præst kommer til at samarbejde med nabopræsten Susanne Munk Hjørlund, Nimtofte-Tøstrup.

Boligproblem

Forklaringen på, at man endnu ikke har fundet en permanent afløser for Anne Kirstine Langkjer, er ren og skær den nuværende præstebolig eller mangel på samme.

Føljetonen om Kolind Præstegård startede i tidligere songepræst Anne Kirstine Langkjers embedsperiode. Hun måtte rykke ud af Præstegården, fordi en tilsynsrapport fra Teknologisk Institut fastslog, at ejendommen var hårdt angrebet af skimmelsvamp. Senere i forløbet havde menighedsrådet en rådgiver til at kigge på ejendommen og komme med forslag til renovering, således at den kunne bebos uden fare for skimmelsvamp.

Først var det meningen, at præsteboligen skulle nedrives og genopbygges som en moderne og familievenlig bolig med kontorplads og møderum.

Denne løsning blev der imidlertid politisk sagt nej til med henvisning til Præstegårdens bevaringsværdi.

Herefter kom flere muligheder i spil:

  • 1. Salg af Kolind Præstegård
  • 2. Opførelse af en ny præstegård i Kolind på en anden matrikel
  • 3. Køb af et parcelhus i byen med den nødvendige plads til kontorfaciliteter
  • 4. Fravalg af en præstegård i Kolind
  • 5. Renovering af den nuværende Kolind Præstegård

Benedikte Bock Pedersen vil ikke sige noget om planerne med Kolind Præstegård. Menighedsråd og provstiudvalg vil melde ud, når der foreligger en endelig afklaring.

Publiceret 25 September 2020 12:00