Gunilla Nygaard Knudsen er konstitueret i stillingen som kirkebogsførende sognepræst i Kolind-Ebdrup-Skarresø-Nødager Pastorat det næste år

Gunilla Nygaard Knudsen er konstitueret i stillingen som kirkebogsførende sognepræst i Kolind-Ebdrup-Skarresø-Nødager Pastorat det næste år

Kolind-Ebdrup-Skarresø-Nødager Ung præst tager over på fuld tid

Gunilla Nygaard Knudsen afløser pr. 1. oktober 2020 Tine Frisenette som konstitueret sognepræst i Kolind-Ebdrup-Skarresø-Nødager Pastorat

Af
Lars Norman Thomsen

KOLIND Gunilla Nygaard Knudsen, 32, er fra 1. oktober 2020 og et år frem konstitueret som sognepræst i Kolind-Ebdrup-Skarresø-Nødager Pastorat. Embedet har været ledigt, siden sognepræst Anne Kirstine Langkjer gik på pension i efteråret 2018.

Cand.theol. Tine Frisenette, Aarhus, tog over efter Anne Kirstine Langkjer i et årsvikariat, som efterfølgende blev forlænget med et år mere.

Men hun stopper nu efter eget ønske, og derfor tager Gunilla Nygaard Knudsen over som ny kirkebogsførende præst på fuld tid det næste år.

Hun kommer til at samarbejde med nabopræsten Susanne Munk Hjørlund, Nimtofte-Tøstrup.

Om et år forventes det, at føljetonen om en præstebolig eller mangel på samme i Kolind er afsluttet. Før det er sket, kan Ebdrup-Skarresø-Nødager Pastorat ikke ansætte en præst i en fast stilling.

Gunilla Nygaard Knudsen færdiggjorde i sommeren 2018 sin uddannelse i teologi ved Aarhus Universitet og afsluttede efterfølgende sin tid på præsteskolen (pastoralseminariet) i december samme år.

Siden var hun i en kort periode i 2019 konstitueret som sognepræst i Naur-Sir og Holstebro Pastorat, Holstebro Provsti.

Kommunikationsleder

Gunilla Nygaard Knudsen har senest været ansat i en nyoprettet stilling som kommunikationsleder ved Folkekirkens Familiestøtte.

Folkekirkens Familiestøtte arbejder for at skabe en god start på livet for børn ved at give en udstrakt hånd til forældrene med den hjælp, de har behov for.

Ledelse og sekretariat er placeret i Folkekirkens Hus i Aalborg.

Netop børne- og ungearbejdet har været en vigtig del af hendes studietid og arbejde, hvor hun har været minikonfirmand- og konfirmandunderviser. Gunilla har også engageret sig i frivilligverdenen som frivillig aktivitetsleder i besøgstjenesten i Røde Kors og samarbejdet mellem kirkernes besøgstjeneste.

Publiceret 08 October 2020 07:00