Provst Benedikte Bock Pedersen har i samråd med præsterne besluttet at flytte forårets konfirmation til juni måned

Provst Benedikte Bock Pedersen har i samråd med præsterne besluttet at flytte forårets konfirmation til juni måned

Konfirmationerne bliver rykket i Syddjurs Provsti

I en besked til Syddjurs Kommunes konfirmander og deres forældre fortæller provst Benedikte Bock Pedersen, at konfirmationerne i foråret 2021 vil blive rykket til juni

”Præsterne er også her lokalt i Syddjurs af biskoppen blevet bedt om at udskyde konfirmationerne. Jeg har derfor bedt præsterne om at tænke igennem, hvad der vil være godt lokalt i forhold til deres lokale konfirmander og lokale skoler, og der tegner sig et overordnet billede af, at konfirmationerne i foråret 2021 bliver flyttet til juni måned,” skriver provst Benedikte Bock Pedersen, Syddjurs, i en henvendelse til vordende konfrmander og deres forældre.

”Vi har nu som samfund i noget, der snart ligner et år, levet med restriktioner og retningslinjer for mange områder af vores liv. I øjeblikket er mange hjemsendt fra arbejde, og børn og unge møder ikke fysisk op til undervisning, men sidder hjemme med alle de afsavn, som følger deraf. Sådan er det så indtil 7. februar og måske længere endnu, selvom vi alle sammen håber, at det ændrer sig. Vi har på mange måder vænnet os til, at præmisserne for, hvad vi kan, ændrer sig med 14 dages eller 3 ugers intervaller. Det er et vilkår lige nu, og vi tænker alle sammen, at det ville være dejligt, hvis vi bare vidste, om skoler, forretninger, restauranter mv. kunne åbne igen om en måned eller 6 uger - at der var noget, som rakte lidt længere ud i fremtiden end 14 dage."

"At vi flytter konfirmationerne, er et forsøg på at organisere noget, som er lidt mere sikkert end det tidlige forår, vi kan se ind i. Sidste år blev konfirmationerne flyttet med en måneds varsel, det gav meget forståeligt ærgrelse og frustration.” 

Festen en stor del

”En konfirmation er for de fleste ikke udelukkende den kirkelige handling, men også den fest man holder i familien. Også her er det af stor vigtighed, at vi kan være mere end 5 eller 10 gæster, og at alle kan være med," bemærker provsten.

"Det kan jo godt være, at vi i slutningen af april eller i begyndelsen af maj er et sted, hvor der kunne holdes konfirmation som planlagt, men hvis vi ser på, hvordan det var i 2020, så var samfundet mere åbent i juni, end det var i april. Det håber vi på også vil gælde i år, og det tror vi også på, fordi flere vil være vaccinerede i juni end i april/maj, og fordi vejret på det tidspunkt forhåbentligt vil gøre det muligt i et vist omfang at holde udendørs konfirmationer og fester."

Hun har stor forståelse for, at beslutningen om at flytte konfirmationerne igen i år er rigtig træls og bøvlet.

"Men jeg håber samtidig, at vi, når ærgrelsen har lagt sig, kan begynde at glæde os til at skulle se glade junikonfirmander i festtøj i kirker og til fester, hvor vi kan være sammen – flere og tættere, end vi kan lige nu,” lyder det håbefuldt fra Benedikte Bock Pedersen.

Publiceret 22 January 2021 16:30