Debat: Partnerskabsaftale med Djurslands Landboforening er uden mål og med

Artiklens øverste billede
Mette Foged (Alternativet). Pressefoto

»Man kan tage ordene ’We have all the time in the world’ med Louis Armstrong for pålydende - eller, presset af realiteterne, lade være. Sagen er, at CO2e-udledningerne (allerede udledt og løbende) allerede nu er så høje, at forskere sår alvorligt tvivl om ,hvorvidt Parismålet om globale temperaturstigninger på højst 1,5- 2,0 grader celcius er opnåelige.

Mette Foged (Å) kan ikke tiltræde beslutningen, da hun ønsker tydeligere mål og delmål for opfyldelse af nedbringelsen af udledning af klimagasser. Samt at mængden af animalsk produktion som minimum adresseres men også nedbringes.

På nyligt afholdte NTM(Natur, Teknik og Miljø)-møde var klimapartnerskabsaftale mellem Syddjurs Kommune og Djurslands Landboforening på dagsordenen.

Her besluttede jeg ikke at støtte den foreslåede aftale, som i øvrigt blev vedtaget.

Mit særstandpunkt lyder: »Mette Foged (Å) kan ikke tiltræde beslutningen, da hun ønsker tydeligere mål og delmål for opfyldelse af nedbringelsen af udledning af klimagasser. Samt at mængden af animalsk produktion som minimum adresseres men også nedbringes.«

Forklaringen er todelt. Dels fremgår det på ingen måde aftale om reduktioner eller dertil knyttede delmål. End ikke er en hensigtserklæring er det blevet til.

Desuden kan man af ’allonge’ (bilag) til aftalen se, at CO2-udslip fra vomgasser og hysdyrgødning i stald i alt bidrager med knapt 60 procent af landbrugets udledning.

På landsplan anslås det, at landbruget står for 31 procent af drivhusgasudledningerne. Heraf anslås det at husdyrproduktionen står for 89 procent (Kilde: Jørgen Steen Nielsen i Information 10. feb 2021).

Konklusionen må være, at vi ikke har al den tid, vi kunne have lyst til at omstille i og at husdyrbrug er af en så stor størrelse, at det er nødvendigt at adressere den nu. Det kan man f.eks. gøre ved at udvikle på plantebaserede fødevarer, som Djurslands Landboforening og Syddjurs Kommune kan samarbejde om af producere og aftage.

Der produceres fødevarer i Danmark – og hvis sammensætningen mellem animalsk og vegetabilsk produktion ændres væsentligt i vegetabilsk retning, vil der kunne produceres gode og sundere fødevarer til langt flere end tilfældet er i dag og klimagasser reduceres.«

Hov, det her indhold benytter cookies

På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Øvrige cookies, det gør du her: opdater dit samtykke.


Læs også

Del artiklen