Lysanlæg: Mørke IF er i mål på byens gamle stadion på skolen

IF Ådalen og Ebeltoft IF mangler fortsat midler til at kunne opføre nye og meget tiltrængte lysanlæg på deres stadions. Fortsat godt 700.000 kroner i puljen til den kommende ansøgningsrunde.

Artiklens øverste billede
Tonni Kristensen, mangeårig drivkraft i Mørke IF, glæder sig over, at klubben har kunnet tage et nyt lysanlæg på Mørke Skole i brug. Syddjurs Kommune har bidraget med 75 pct. af finansieringen. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Der blev handlet hurtigt politisk i 2019 på en samlet henvendelse fra hovedparten af fodboldklubberne i Syddjurs om, at det var tvingende nødvendigt at få kigget på en række lysanlæg på de kommunale stadions. Flere lysanlæg var udtjente og lignede noget, som katten havde taget med ind.

Ved budgetforhandlingerne i 2019 enedes det tidligere Syddjurs Byråd om at afsætte 1.5 mio. kroner til renovering af de udtjente lysanlæg.

De afsatte 1.5 mio. kroner blev fordelt med 500.000 kroner årligt på budgetterne i 2021, 2022 og 2023.

Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK-udvalget) besluttede på udvalgsmødet 9. september 2020 at de afsatte midler skulle samles i en pulje som kommunens fodboldklubber fik mulighed for at søge med deadline 2. januar 2021.

Følgende klubber tilgodeset i 1. runde:

  • Ebeltoft IF Fodbold på 295.313 kr. (2021)
  • Mørke IF Fodbold på 88.750 kr. (2021)
  • IF Ådalen Fodbold 243.656 kr. (2022)
  • IF Midtdjurs Fodbold på 58.423 kr. (2022)

I alt 686.142 kroner.

Forskellen i de fire bevillinger er et udtryk for, hvor meget der skal renoveres på de pågældende anlæg. Klubberne var på forhånd blevet gjort opmærksomme på, at de selv skulle bidrage med 25 procent af finansieringen.

IFM Fodbold kan benytte de eksisterende lysmaster på stadionanlæggets kunstgræsbane til at opføre det nye lysanlæg, som skal lyse træningsbanerne, der nabo til kunstgræsbanen, op.

Mørke i mål

Mørke IF har fået opført sit lysanlæg på den gamle fodboldbane på Mørke Skole.

Ifølge Mørke IF Fodbolds mangeårige mastermind, træner og altmuligmand, Tonni Kristensen, hjalp bl.a. en donation fra Mørke Sparekasse Fond med til at komme i mål økonomisk.

Tonni Kristensen er yderst tilfreds med slutproduktet, som giver fodboldspillerne i Mørke IF gode træningsmuligheder i pre-season i foråret og i efterårsmånederne.

Derimod er det ikke lykkedes Ebeltoft IF at komme i mål med finansieringen.

»Vi har ikke formået at skaffe vores del af finansieringen. Desværre, fordi vi har meget hårdt brug for et nyt lysanlæg. Det gamle er udtjent og færdig, og vi får ofte hints fra dommere, når de kommer til Ebeltoft for at dømme en aftenkamp, at anlægget slet ikke er godt nok,« siger Heine Skovbak Iversen, fodboldformand i Ebeltoft IF.

Han har ikke noget bud på, hvornår finansieringen er på plads.

»Hvis vi skal tage det af klubbens midler, så tømmer vi kassen, og det duer ikke,« siger Heine Skovbak Iversen.

Han forventes at forlade formandsposten i Ebeltoft IF Fodbold på forårets generalforsamling, fordi han ved årsskiftet blev ny formand for PUK-udvalgets afløser, Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget. Heine Skovbak Iversen blev nyvalgt til Byrådet ved kommunalvalget i november 2021. Han repræsenterer Det radikale Venstre.

Ådalen presset

IF Midtdjurs forventes at opføre sit anlæg i løbet af kort tid. Lysarmaturerne bliver sat op på de nuværende master på kunstgræsbanen i på stadionanlægget.

IF Ådalen er endnu ikke klar til at gå i gang, fordi prisstigninger på materialer har rykket ved det budget, som klubben lagde frem for Syddjurs Kommune ved 1. ansøgningsrundes deadline, fortæller Lasse Dahl Sørensen fra fodboldudvalget.

Klubben er også i tvivl om, de eksisterende master på klubbens træningsbane kan er stærke nok at bære nye lysarmaturer.

Det skal snarest undersøges. Ligesom der venter en forhandling med kommunen om finansieringen af den prisstigning på materialer, der er indtruffet siden budgettet blev fremlagt og godkendt af Syddjurs Kommune.

Ny runde

I dette forår inviterer Syddjurs Kommune til en ny ansøgningsrunde om fordelingen af de sidste godt 700.000 kroner, der er tilbage af bevillingen på 1.5 mio. kroner.

Her må det forventes, at IF Mols er med i ansøgerbunken.

IF Mols havde i første runde søgt om et kommunalt tilskud på hele 610.313 kr. Udvalget for plan, udvikling og kultur sagde dengang ja til at afsætte midler til lysanlægget på Mols i 2023, men udvalgte forlangt at få projektet genberegnet, fordi det prismæssigt stak helt af sammenlignet med de øvrige lysanlæg.

Den høje pris på Mols skyldes, at der i forbindelse med etableringen af Knudepunktet i Knebel, som ved første spadestik i efteråret 2021 blev omdøbt til Molsværket, er nødvendigt at fjerne klubbens eksisterende gamle lysanlæg, fordi træningsbanen skal drejes 90 grader.

I projektet Knudepunktet var der ikke afsat penge til formålet, og derfor søgte IF Mols ganske enkelt om tilskud til at opføre et spritnyt lysanlæg.

Læs også

Del artiklen