Kulturpuljen: Det nye udvalg uddelte kulturpenge til velkendte aktører i lokalmiljøet

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget brugte sit allerførste møde til rundhåndet at dele penge ud til fire forskellige kulturprojekter.

Artiklens øverste billede
Niels Trangbæk måtte i 2021 bittert vinke farvel til sin Rønde-Stelen, der var tiltænkt en væsentlig placering i det samlede Åben Vand kunstværk. Foto: Lars Norman Thomsen

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget med Heine Skovbak Iversen (B) som formand, Ole Sønderskov Hansen (S) som næstformand og Marianne Kirkegaard (V), Morten Siig Henriksen (F) og Bjørn Jensen (C) som menige medlemmer benyttede sit første møde til at nikke ja til en række anbefalinger fra embedsværket om støtte til projekter, der havde lagt en billet ind på at få tildelt midler fra Kulturpuljen:


Lise Dres (billedet) ved uropførelsen af 1. del af EFFEKT i en flyhangar på Tirstrup Flyveplads. Nu er trioen bag EFFEKT klar med en finale i 2022 på et velvagt sted i Mols Bjerge. Foto: Lars Norman Thomsen
  • EFFEKT III - En udendørs Scenografisk Performance i Mols Bjerge: 60.000 kroner (havde ansøgt 70.000 kroner).
  • DaMuCo - Danish Music Consort m. base i Ebeltoft og mangeårig arrangør af vægtige klassiske koncerter primært i lokale kirker: 70.000 kroner (havde ansøgt om 100.000 kroner).
  • Ebeltoft Handelsstandsforening til Jazz på Torvet - fra pinselørdag og hver lørdag i Ebeltoft fra 2. juli til 27. august 2022: 40.000 kroner (havde ansøgt om 50.000 kroner).
  • Ebeltoft Handelsstandsforening til Vægtergang i Ebeltoft, som afvikles fra påske til efterårsferien hvert år: 78.000 kroner (havde ansøgt om samme beløb).

Udvalget, som nu skal være den politiske bannerfører for en kulturpolitisk linje i Syddjurs, havde ifølge referatet kun en anmærkning. Den lød på en anbefaling til DaMuCo om at placere sine koncerter på andre lokationer end kirkerne.

EFFEKT III

Projektet EFFEKT III er det nyeste barn i samlingen, mens de øvrige er velkendte og hæderkronede med tydelig rod og bredde i lokalmiljøet i primært Ebeltoft.

Bag initiativet står tre lokal kunstnere, scenograf Mie Dinesen, musiker Lise Dres og designer Signe Kirk.

Trioen lavede i 2019 en performance i flyhangar 52 på den lukkede del af Tirstrup Flyveplads af stor magi og skønhed.

Det skete under overskriften EFFEKT, første del af den planlagte trilogi.

Siden fulgte de smukt op i 2020 på Maltfabrikken med EFFEKT II - en auditiv scenografisk udstilling, som Corona forsøgte at spænde ben for, men det lykkedes ikke.

Udstillingen blev afsluttet forleden med en En-til-En koncert med Lise Dres, som Lokalavisen fik lov til at overvære i en af Maltfabrikkens betagende siloer med behørig afstand til loftet. En tangentspillende musiker og en fotograferende skriverkarl i et lukket rum. Lise Dres’ lydcollager og ambient-agtige kompositioner fik luft, fordi akustikken ligesom i flyhangaren var så fremragende.

Trilogien afsluttes med EFFEKT III i 2022 på et velvalgt sted i Mols Bjerge.

De tre kvinder er tilflyttere til Syddjurs fra en større by og har fundet hinanden herude.

Tre moderne kvinder i 30’erne med børn, som har valgt at stå af ræset og slå sig ned på landet, hvor de kan arbejde med deres kunst på en ny måde.

”Vi har alle oplevet, hvordan vores kunstneriske arbejde og udtryk har ændret sig efter vi er flyttet på landet. Herude bliver vi ikke bombarderet med sanseindtryk, som man bliver i byen. Her er man tvunget til at forholde sig til sig selv - og finde eget tempo og rytme,« har trioen tidligere forklaret forskellen mellem storby og land til Lokalavisen.

Åben Vand

Foreningen til forskønnelse af Rønde by havde ansøgt Kulturpuljen om 200.000 kroner i støtte til lyssætning af afdøde Per Kirkebys to tårne i teglsten på hver sin side af Hovedgaden på Kaløtorvet.

Tårnene er hver syv meter høje og står på en granitsokkel på 3 x 3 meter. Hver granitsokkel er delt i fireblokke på hver 1,5 x 1,5 meter. Tårnene blev opført i 2012.

Foreningen ansøgte tillige om tilladelse til at tilslutte belysningen til det offentlige lysnet, således at udgifterne til belysning betales af Syddjurs Kommune. Vedligeholdelsen af skulpturerne og belysningen er fortsat i regi af Foreningen til forskønnelse af Rønde by.

Billedkunstrådet, der vejleder Syddjurs Kommune om større kunstneriske projekter, var inden udvalget kom på banen blevet bedt om at forholde sig til ønsket fra Rønde foreningen.

Billedkunstrådet kunne ikke goutere ansøgningen. Billedkunstrådet anfører, at værket skal tænkes sammen med opgravningen af Rønde Hovedgade for at kunne realisere det oprindelige tænkte projekt med åbent vand gennem Hovedgaden, hvor de to tårne indgår.

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget er dog klar på yderligere dialog med Rønde om lyssætningsprojektet.

Tilbage til 1996

Tidligere Rønde og Syddjurs borgmester Vilfred Friborg Hansen har tidligere fortalt om tårnenes historie i t af sin mange lokal skrifter.

«Historien begynder i 1996, hvor en kreds af Rønde-borgere dannede foreningen ’Åben Vand’, der havde til formål at forskønne Rønde og skaffe kunst af internationalt format til byen.

Meningen var at gøre noget ved det faktum, at Røndes Hovedgade ikke ligefrem kunne kaldes hverken smuk eller spændende – men det skulle den blive. Ideen gik ud på at hente vandet fra bakkerne på toppen af Rønde og få det til at løbe i render ned gennem Hovedgaden, idet vandet skulle forbinde en række kunstværker, så disse kunne fremtræde som forskellige, men dog udgørende en helhed gennem forbindelsen til det rislende vandløb.«

»Navnet tog foreningen som et modspil til begrebet ’Åben Land’, der dengang var et meget omtalt begreb i forbindelse med planlægning, idet der gjaldt særlige spilleregler for planlægning i det åbne land, modsat i byer og byområder.

Primus motor i foreningen var Røndes boghandler Niels Trangbæk og kommunaldirektør Geert Hallberg.

Niels Trangbæk havde og har gode forbindelser til mange kunstnere i Danmark, heriblandt Per Kirkeby. Niels spurgte nu Per Kirkeby, om han kunne tænke sig at være kunstner på Åben Vand-projektet. Efter nogen betænkningstid sagde Per Kirkeby ja og kom til Rønde og udviklede et projekt med vand, derfra bakkerne skulle ledes gennem en stor akvædukt, ned gennem Hovedgaden, over gaden ved Kaløtorvet, hvor retningsændringen skulle markeres med to markante teglstenstårne, videre til søen i Byparken, hvor afslutningen på forløbet skulle markeres på det højeste punkt med et stort teglstenstårn, der skulle stå som en modpol, eller snarere medpol, til det store tårn på Kalø slotsruin. »De to tårne skal tale sammen. Gennem dem kan fortid og nutid nå hinanden,« som Per Kirkeby udtrykte det.

Rønde-Stelen

I 1998 opstillede nu forhenværende boghandler Niels Trangbæk en stele udført af den tyske kunstner Günther Förg på pladsen uden for sin boghandel. Stelen var tænkt som et af de kunstværker, det åbne vand skulle løbe igennem og var dermed reelt første etape i realiseringen af projektet.

Niels Trangbæk afhændede Stelen i foråret 2021.

Allerede da han fyldte 70 i 2019 udtalte han til Lokalavisen:

»En kedelig fødselsdagsgave og med sorg i sindet ser jeg mig nødsaget til at afhænde stelen, fordi Syddjurs Kommune har trukket deres tilsagn om at betale forsikringen tilbage. Det er nu mit håb, at den kan finde en plads et andet sted i Danmark, hvor de vil sætte pris på den.«

Det skete så to år senere.

Da Rønde-Stelen var læsset på en lastbil og rullet videre mod en ny destination, lød det bittert fra Trangbæk og med et stænk af malice i stemmen.:

»Det er sådan, det er. Jeg føler mig dog sikker på at havde kunstværket været placeret i Ebeltoft, var der blevet fundet en løsning.«

Siden tankerne blev født i 1996 er der således løbet meget vand i åen - ikke på Røndes Hovedgade. Når projektet aldrig er blevet realiseret, skyldes det økonomien, men måske er der nu en lille åbning på vej med Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalgets rækken hånden ud til dialog.

Læs også

Del artiklen