Debat:

Nul kæmpemøller på land - de 111 DONG-møller til havs er nok!

Af Ole Kragelund, Moesbakken 22, 8410 Rønde:

Om få måneder starter DONG sin opsætning af 111 kæmpemøller i Kattegat - mellem Grenå og Anholt. Ifølge DONG forventes alle møllerne "fuldt idriftsat den 31. december 2013".

Inden da skal der være nedgravet et kabel tværs gennem hele Djursland, som kommer til at berøre begge djurs-kommuner. Ikke bare under grave-arbejdet, men også de næste mange år - hvor man skal være opmærksom på magnetfelter fra de voldsomme strømmængder i kablet.

Med dén stillen sig til rådighed for statens kæmpemøller til havs, med tilhørende kabel på land, må de to kommuner nu, hver for sig eller sammen, kunne skrive til staten:

"Vi anmoder om at blive fritaget for yderligere forpligtelser med hensyn til landbaserede kæmpemøller. Målet om opstillings-områder til produktion af ialt 150 MW inden udgangen af 2011 - dét mål, der er fastsat i regeringens aftale med Kommunernes Landsforening - er jo tilmed forlængst overskredet med flere hundrede procent. Så vi ser ingen grund til at gøre potentielle naboer til de påtænkte landbaserede kæmpemøller bekymrede, hverken for deres helbred i forhold til støj eller for deres forventede værditab med tilhørende erstatningskrav mod mølle-opsætterne."


Publiceret 23 December 2010 19:54