Debat Syddjurs:

Økonomi og politik bestemte kæmpevindmøllers placering og støj

Af Lars Klottrup, Mosevej 1, Hedeskov, 8410 Rønde:

"Det var ikke faglige argumenter, der i sin tid bestemte minimums-grænsen for afstanden mellem kæmpevindmøller og beboelse på 4 gange totalhøjden. Eller for den sags skyld støjgrænsen på 44 dB.

Akustik- og vibrationsfirmaet DELTA, der i dag er Miljøstyrelsens referencelaboratorium, havde ellers i 1994 i en videnskabelig rapport anbefalet, at afstanden mellem de nærmeste naboer og møllerne skulle være mindst 16-17 gange navhøjden, hvis højst 10% af beboerne skulle generes af møllerne. 16-17 gange navhøjden svarer til cirka 10-11 gange møllens totalhøjde. Endvidere anbefalede rapporten en grænse mellem 33 og 38 dB for støj, altså meget mere end halvering af lydtrykket i forhold til den nuværende grænse.

Hvorfor fulgte den daværende regering ikke de faglige eksperters råd i rapporten fra DELTA? Et blik i Berlingske Tidendes arkiver kaster lys over sagen. I en artikel fra den 29. september 2007 skriver journalisterne Pauli Andersen og Morten Beiter under overskriften "Elsker – elsker ikke":

"Men akustikerne råbte forgæves. Ingen hørte budskabet. Ikke før Dansk Folkepartis Aase D. Madsen hele fem år efter gjorde opmærksom på rapporten. Hun spurgte Svend Auken, om anbefalingen var indgået i overvejelserne om hvor langt fra boliger, møllerne skulle opføres. Det svarede Svend Auken nej til. Han tilføjede, at han i stedet havde lyttet til et ønske fra interesseorganisationen Danmarks Vindmølleforening om at mindske afstanden fra fem gange totalhøjden til fire gange møllens totale højde."

Altså bestemte miljøets daværende vogter, at kæmpevindmøllerne skulle stå 3 gange så tæt på menneske-boliger, som ekspertrapporten havde anbefalet. På samme måde gik det med DELTA?s anbefalinger om støjbelastning på maksimalt 33 til 38 dB. Der valgte den daværende regering at bevare den mange gange lempeligere grænse på 45 dB (i dag 44 dB).

Det var jo en artig historie fra det virkelige liv!
Er det ikke ved at være tide at besinde sig, i det mindste i Syddjurs Kommune? Og vente med at sætte vindmølleprojekter i gang, indtil tingene er blevet ordentligt undersøgt? Uden økonomiske og politiske hensyn - Kun under hensyntagen til befolkningens livskvalitet og sundhed?"

Publiceret 27 January 2011 12:19