Lars Klottrup (nummer 3 fra h.) sammen med modstandere af vindmølleprojekterne i Syddjurs ved et tidligere byrådsmøde.

Lars Klottrup (nummer 3 fra h.) sammen med modstandere af vindmølleprojekterne i Syddjurs ved et tidligere byrådsmøde.

Debat Syddjurs:

SF danser kinddans med godsejeren

Af Lars Klottrup, Mosevej 1, Hedeskov, Rønde:

"Med Skaføgårds lejere og naboer som måbende tilskuere tager SF-byrådsgruppen sig en svingom med godsejeren.
Bare SF-gruppen nu ikke bliver rundt på gulvet, ligesom Miljøministeren tilsyneladende blev det af sin kinddans med vindmølleindustrien.
Udmeldingerne fra SF-gruppen i Syddjurs byråd er i hvert fald lige til at blive rundtosset af.
Det hedder sig, at SF går ind for 125 meter høje 2 MW møller ved Skaføgård, fordi støjen ved nærmeste nabo (os) er under 35 dB. Men hvad med de af Skaføgårds lejere, der bor nærmere end os? Der bliver støjen over 35 dB. Men lejere regnes måske ikke for noget i SF’s verden? Eller stolede SF blot blindt på, at mølleopstilleren havde husket at få alle naboer med i støjberegningerne? Det havde han altså ikke!
Og hvordan kan SF være sikker på, at det forventede krav til lavfrekvent støj på 20 dB bliver overholdt? Der er ingen ”lineær” sammenhæng mellem kildestøj og lavfrekvent støj. De generer og udbreder sig forskelligt.
Sådan en gang kinddans med en godsejer, der også er mølleopstiller, kan gøre en helt rundtosset. Det er ganske vist.
Men realiteten er, at uanset om møllerne er 150 eller 125 meter høje industrimonstre, så hører den størrelse møller overhovedet ikke hjemme i det åbne danske landskab. Og slet ikke i nærheden af beboelse! De hører til på havet.
Hvor meget må man svine det åbne landskab til?
Ville SF tillade opførelse af andre industrianlæg med en højde på 125 meter i den danske natur? Tæt ved beboelse?
Hvor meget må kommunen angribe sine borgeres privatliv? - Borgere, der er flyttet på landet for at få fred og ro!
I kan jo svare, når der er en pause i dansen."

Publiceret 10 June 2011 09:17