Nationalpark Mols Bjerge byder igen inden for i strandhuset ved Kalø Slotsruin. Pressefoto

Nationalpark Mols Bjerge byder igen inden for i strandhuset ved Kalø Slotsruin. Pressefoto

Hvor er SF, Syddjurs, henne pt.?

Flemming Kattrup, Strands Havvej 18 , Knebel

Det virker som et kærlighedsforhold til Venstre – og ikke kun politisk, skal man tro snakken!

Der tænkes på SF’s ageren og parløb mht. Venstres prestigeprojekt – et velkomstcenter, hvor man totalt har forladt gode SF-dyder, når det gælder beskyttelse og bevarelse af natur og miljø og ukritisk svømmer med på negligering af folkets ønsker og endog accepterer, at et stort og totalt fredet Natura 2000 område med sågar udsigtsfredning fra Rønde nord for en påtænkt, arkitekttegnet jordhøj ved Kalø, og uden den mindste sorte samvittighed, bliver ødelagt rent naturmæssigt.

Er man ukritisk og hypnotiseret hoppet med på, at natur og miljø skal ofres på et alter for turismens og erhvervslivets skyld?

Lad dog Venstre om at trampe på sådanne og for dem bagatelagtige naturting.

Hvad siger ”Mor” på Christiansborg til en sådan afstikker fra gængs SF-politik mht. også ”Grøn omtanke skal belønnes”? - Finder intet sted, at f.eks. turisme skal ha’ prioritet i forhold til miljøet og naturen.

(Bedstefar med stokken – ventende på pensionen - lader vi i fred).

Og jo. Det er, indtil nu, helt og holdent et uigennemtænkt – ikke mindst økonomisk - Venstre-farceagtigt-prestige-projekt, bortset fra en Liste-A-eks-borgmester, der i dag gør det for Røndes og nationalparkvennernes skyld.

Fra start af:

Bestyrelsesformanden i Nationalparken fra Venstre, næstformanden fra Venstre og ’trediemanden’, m/k, ligeledes fra Venstre. Sidstnævnte - egentligt kun valgt ind fra kommunens side med observerende status – udnyttede tilliden og ’ansvaret’ til at mævre sig helt frem til formand for den vigtige og altdominerende styregruppe, der sørgede for, at skatteborgerpenge i millionklassen – øremærket til natur – belejligt blev gelejdet over til dyre arkitektkonkurrencer (1 mio.) og ligeså bekosteligt fundraising-fråds med meget, meget mere.

Det var så selvfølgelig ligeledes dette ”regeringsflertal”, der emsigt sørgede for at hensætte skatteborgerpenge i 5 millionkroners størrelse ud af ellers skønnede 10 mio. til en stor naturødelæggende p-plads Og dette til et tankespindsprojekt (Kejserens nye klæder) uden nogen som helst kroner i kassen eller relevante tal på bordet rent finansieringsmæssigt.

Om Fredningsnævnet gi’r grønt lys henligger også i det uvisse..

Flere efterlyser ansvarlighed

Og hvad den daværende Venstre-borgmester kunne hjælpe med til på, for offentligheden totalt lukkede såkaldte temamøder med Nationalpark Mols Bjerge, kan der kun gisnes om.

Er vi ikke gennem de senere år snart oppe på mindst 20 millioner skattekroner, der af staten var udtænkt til naturgøremål, men vel misbrugt til parkens fikse, luftige og fastbrændte idé om et center netop her? Udelukkende til gavn for ENDAGSTURISTER og RØNDE, ikke at forglemme, hvorimod alle de andre bliver fastlåst i deres prioritering ved umiddelbart efter ankomst at skulle tvinges helt tilbage til ”Udkants-Rønde” for at få den opreklamerede information, der bør kunne fås mere centralt i ”parkområdet”.

Mht. frådseriet spæder en over 200 000 kroners gratis chartertur for bestyrelsen til England, for de dengang tvivlende, godt til. –

Men!: Kun SEKS af de 21 bestyrelsesmedlemmer gad ta’ med, hvorfor så ret og kravl (enkelte rådsmedlemmer, kontor- og køkkenpersonale, naturmedarbejdere, turistdame mm. plus én fra DN, vel med af smørehensyn) fik glæde af den skatteyderbetalte hyggetur. - Geldverschwendung kalder tyskerne det meget rammende og det for offentlige midler, øremærket naturen!.

SF. Vågn nu op, bryd kærlighedsforholdet rent politisk (det andet skal der være plads til) og kom tilbage til gamle dyder, der jo aldeles ikke og ellers harmonerer med Venstres på nogen punkter.

Publiceret 02 August 2018 08:30