Arkivfoto

Arkivfoto

Debat Syddjurs: Vi har ikke råd til at sænke kommuneskatten

Af
Michael Mikkelsen

gruppeformand Dansk Folkeparti

Syddjurs Byråd:

"I sin leder i forrige uge causerer Lokalredaktøren over, at Dansk Folkeparti har bragt sig i en situation, hvor vi er i en nøgle rolle i forhold til Budget 2019. Jeg håber naturligvis, at der kan laves en bred aftale om budgettet, da alle er bedst tjent med dette.

Som jeg ser det, er Dansk Folkeparti et parti som andre partier både lytter til og også respekterer i det lokale folkestyre. Vælgerne belønnede DF med tre mandater i det nye byråd, og derfor er det helt naturligt, at vi også vil søge at omsætte vælgernes støtte til politisk indflydelse.

Vi har i Dansk Folkeparti prioriteret og udpeget nogle områder, der for os er væsentlige for at kunne gå med i et budget senere på året. Vi har tidligere udmeldt, at vi godt kan leve med, at skatten ikke nedsættes med de berømte 0,2 procentpoint for nuværende, som mindst et af partierne i blå side klart ønsker. Der blev ved sidste budget lavet en gentlemen agreement om, at skat skal debatteres ved dette års budgetlægning, og dette er vi helt med på at gøre. For Dansk Folkeparti er der bare vigtige sager, at kæmpe for i Budget 2019.

1. Ingen er vel i tvivl om, at der mangler en samlet cykelstiplan for Syddjurs.

2. Ingen er vel i tvivl om, at trafiksikkerhed og investeringen i dette er væsentligt for at kunne nedbringe antallet af borgere, der kommer til skade i trafikken, med voldsomme omkostninger for kommunen til følge.

3. Ingen er vel i tvivl om, at Dansk folkeparti ønsker flere ”varme hænder til ældreplejen børne og handicapområdet”

4. Ingen er vel i tvivl om, at vi ønsker, at der er en stærk kassebeholdning i kommunen således, at vi er polstret til at levere god service, når konjunkturerne igen viser danskerne ugunst.

5. Ingen skal være i tvivl om, at Dansk Folkeparti ønsker, der skal være økonomi til at udvikle kommunen.

Alle ønsker koster som bekendt penge, og som jeg ser Budget 2019 på nuværende punkt, så vi har ikke råd til at sænke skatten for nuværende. De omtalte 0,2 procentpoint er et offer, vi helt naturligt er nødt til at bringe i hvert fald i 2019. Det er klart, at ingen politikere ønsker at flå skatteborgerne mere end nødvendigt for at kunne levere på god service til borgerne.

Det vi forventer lige nu er, at det ser ud til, at 2019 bliver det sidste år, hvor kommunerne kan køre med et ”højt anlægslægsbudget” uden at blive ”straffet af staten”. Dette er især den blå side af folketinget optaget af for at undgå overophedning af den samlede økonomi i Danmark.

Senest i juni 2019 kommer der som bekendt et folketingsvalg, og dette kan naturligvis også betyde, at der kommer en ”rød regering” i kølvandet på dette. En rød regering vil også være nødt til at køre økonomien i samme stramme tøjler som en blå regering, også for at undgå en overophedning af økonomien i Danmark.

Derfor er Dansk Folkeparti stålsatte på, at vi udnytter 2019 til at få sat gang i nogle opgaver for at undgå den mulige straf der måtte komme fra regeringens side efter et valg. Klart nok er det ikke et tema ret mange snakker højt om for nuværende, men det kan blive det meget hurtigt.

Spændende bliver det at se, hvor udfordret Syddjurs bliver, selvom der er en pæn kassebeholdning pt.

Det hele kan hurtigt tingene kan ende i besparelser, såfremt vi politikere ikke har en klar og langsigtet strategi, for så vidt angår økonomien. Der er heldigvis en rigtig god kemi mellem de folkevalgte i Syddjurs Byråd, og jeg er sikker på, at vi nok skal komme i mål med en god ”finanslov” til gavn for borgerne i for Syddjurs kommune."

Publiceret 15 August 2018 11:19